[ADV] IT helpt business owners bij veilige transitie naar hybride cloud: 5 voorspellingen van Nutanix voor 2023

nutanix

[Advertorial] Het roerige 2022 is weer bijna voorbij. 2023 staat voor de deur en belooft niet minder spannend te worden. De markt verandert continu waardoor de vraag naar meer flexibiliteit toeneemt. Ook verwacht Nutanix dat bedrijven door de wereldwijde problemen met de energievoorziening hun infrastructuurmodellen zullen heroverwegen.

Luc Costers (Regional Leader BeLux, CIS en Eastern Europe), Wendy Pfeiffer (CIO), Lee Caswell (Senior Vice President, Product and Solutions Marketing) van Nutanix delen hun voorspellingen over de ontwikkelingen voor 2023.

IT coacht business owners om verlies van budget en data te vermijden

Luc Costers

Elke dag stellen we vast dat bedrijven onderhevig zijn aan ransomware. Om minder kwetsbaar te worden en risico’s zoveel mogelijk te vermijden, zullen organisaties in 2023 meer dan ooit moeten inzetten op een veilige omgeving en het coachen van collega’s en business owners die gebruik maken van public cloud. Vanuit de ervaring die veel bedrijven in een on-prem omgeving hebben opgebouwd, zal IT andere units helpen om kostefficiënt te werken en verlies van data te vermijden. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers de bestelbon juist invullen, inclusief de noodzakelijke back-up en security functies van de public cloud provider. Ze worden immers soms “vergeten” om het budgetverschil  voldoende groot en de stealth computing financieel verdedigbaar te maken. Hierdoor zullen bedrijven op een strategische en veilige manier naar een hybride cloudmodel kunnen evolueren.

Uitdagingen rond de energievoorziening leiden tot heroverweging van IT met betrekking tot de CO2-voetafdruk en energieconsumptie

Wendy Pfeiffer

De wereldwijde druk op de energievoorziening zal ertoe leiden dat organisaties hun IT-infrastructuur zullen heroverwegen en meer aandacht zullen besteden aan het efficiënter omgaan met energieverbruik en de CO2-voetafdruk. Organisaties moeten efficiënter omgaan met stroomverbruik, en dat is niet alleen een kwestie van duurzaamheid. Hoewel het verminderen van de CO2-voetafdruk en verduurzamen  lovenswaardige doelen zijn,  voelen bedrijven ook de gevolgen van een te groot energieverbruik als het gaat om de IT-infrastructuur. Een IT infrastructuurmanager zal zich met name bezig moeten gaan houden met zijn multi-cloud strategie zodat hij voor de juiste data en IT-taken de meest optimale locatie kan toewijzen. Bedrijven zien we daardoor overwegen om bepaalde workloads naar de cloud te verplaatsen en anderen juist weer helemaal niet. Een goede balans gericht op de applicaties, taken en data zal zorgen voor een efficiëntere en economischere aanpak.

Asynchrone werkprocessen zullen worden ingevoerd

Wendy Pfeiffer

De invoering van asynchrone werkprocessen die de bijdragen van werknemers over de hele wereld ondersteunen, zal noodzakelijk zijn om de productiviteit te verhogen. Nieuwe, effectievere manieren om samen te werken, vooral in verschillende tijdzones, zullen in 2023 de drijvende kracht zijn achter innovatie. Dit betekent dat bedrijven hun aanpak van asynchrone samenwerking zullen moeten herzien, met inbegrip van tools en beleid om deze beter te ondersteunen. Om dit te laten slagen, moet complexiteit worden vervangen door eenvoud en wordt automatisering nog essentiëler.

Consolidatie van ontwikkelomgevingen zet door

Lee Caswell

De reden voor consolidatie van ontwikkelomgevingen is operationele optimalisatie. Klanten willen de mogelijkheid hebben om ontwikkelomgevingen te draaien waar ze het meest zinvol zijn voor het bedrijf en tegelijkertijd de flexibiliteit hebben om deze zonder strubbelingen of omslachtige processen te verplaatsen. Naarmate Kubernetes en de onderliggende infrastructuur standaardiseren, zullen ook de bovenste lagen van de stack aanzienlijk geoptimaliseerd worden en sluiten operations en upgrades naadloos op elkaar aan.

Ongebonden edge-besturingsmodellen zullen vaker voorkomen

Lee Caswell

In de wereld van vandaag wordt verwacht dat applicaties altijd non-stop moeten draaien. Dit verwachtingspatroon zorgt ervoor dat de edge per definitie een ongebonden besturingsmodel zal moeten hebben. IT-bedrijven die waarde hechten aan een server-based infrastructuur om makkelijk op te schalen en gemengde workloads te ondersteunen, zullen snel beseffen dat dezelfde software-gedefinieerde aanpak geschikt is voor de edge. Voordelen die dit met zich meebrengt zijn: eenvoudig te kunnen schalen, door al dan niet verbonden met een centrale cloud te werken en door een wagenparkbeheerbenadering die zich uitstrekt van de edge tot het datacenter tot de openbare cloud met consistent cloudbeheer.

Conclusie: 2023 wordt opnieuw een bijzonder jaar, maar het biedt ook veel opportuniteiten. Bedrijven moeten echt nadenken over hun cloudstrategie en workloads om op een veiligere, efficiëntere en flexibelere manier te werken. Met dat goede voornemen in het achterhoofd is je organisatie klaar voor alle uitdagingen die in het komende jaar op ons afkomen.


Dit is een commerciële bijdrage van Nutanix. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home