Kuberneteskosten: een blinde vlek voor veel organisaties

containers

Bedrijven hebben moeite met het voorspellen van de steeds hoger rijzende kosten van Kubernetes volgens een uitgavenrapport van de Cloud Native Computing Foundation en de FinOps Foundation.

Dankzij een survey van de CNCF en de FinOps Foundation wordt duidelijk dat de uitgaven aan Kubernetes in het afgelopen jaar met 20 procent of meer gestegen zijn volgens 67 procent van de 195 respondenten. Er wordt volgens 10 procent zelfs meer dan 1 miljoen dollar per maand uitgegeven aan implementaties.

Als we kijken naar de bronnen die Kubernetes gebruiken, zou de kost werkelijk gelijk moeten zijn aan meer dan 80 procent rekenkracht, met daarnaast nog wat geheugen, opslag en netwerk. De kostprijs van het trainen van staf en complexe implementaties wordt in het rapport echter niet meegenomen. Wel wordt de focus gelegd op de geringe kennis van organisaties over hun werkelijke uitgaven aan Kubernetes.

Kostenplaatje

De meerderheid van de respondenten (24%) blijkt hun uitgaven niet te overzien of ze enkel maandelijks schatten (44%). Als bedrijven wel gebruik maken van tools om hun kosten in te schatten, blijken ze dit het meest te doen met AWS Cost Explorer, Azure Cost Management, GCP Cost Management en af en toe (12%) met KubeCost. Enkelingen (5%) gebruikte een ‘ordinaire’ spreadsheet.

Minder dan 25 procent van de respondenten kan tot binnen 5% van de werkelijke kost voorspellen hoeveel zij aan Kubernetes uitgeven. Binnen 10% van de werkelijke kost, wordt dit al 60 procent. Hoewel het hier ook mogelijks over kleine implementaties gaat, kan meer dan 20 procent van de organisaties hun cloudrekening niet voorspellen. Er is echter wel voldoende bewijs dat het bedrag van de maandelijkse Kubernetesrekening een verrassingseffect bevat, wat gegeven de hoge technologische kosten geen leuk cadeau is voor veel bedrijven.

Volgens de FinOps Foundation, kan het tracken van de uitgaven hier een prima oplossing voor zijn. Suggesties hiervoor zijn het combineren van real-time Kubernetes clusterkosten met bijkomende kosten zoals database instances en het gebruik van de cloudopslag, het aantal nodes, pods en volumes verlagen, nauwkeurig alle bronnen toewijzen en kostenrapporten automatiseren om trends te kunnen volgen. Het monitoren van Kuberneteskosten is niet zozeer verschillend van andere IT-kosten. Toch kunnen details makkelijker over het hoofd gezien worden, gezien de abstractie van het platform. Daarnaast blijft de uitdaging bestaan om het aanbod niet groter te maken dan de vraag.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home