HPC in de cloud trekt steeds meer sectoren aan

Supercomputers voor iedereen

hpc voor kmo
hpc datacenter infrastructuur

High performance computing wint aan aantrekkingskracht buiten de academische wereld. Forrester ziet hoe steeds meer bedrijven dankzij de cloud meerwaarde halen uit HPC.

High performance computing (HPC) staat traditioneel synoniem met supercomputers. HPC-systemen worden historisch gezien vooral gebruikt door academici en in het buitenland ook belangrijke overheidsinstanties. Voor de bedrijfswereld bleef HPC lange tijd buiten bereik omwille van het pittige prijskaartje.

Synergie tussen bedrijven en HPC

Onderzoek van Forrester wijst nu uit dat de cloud HPC en bedrijven steeds meer samenbrengt. De cloud haalt de enorme investeringskost voor een HPC-installatie uit de handen van organisaties. Dat betekent niet dat HPC plots goedkoop is: wie zware workloads draait op infrastructuur van AWS, Microsoft Azure of GCP, krijgt daarvoor ook een gepeperde rekening. Die kost is echter veel beheersbaarder en is rechtstreeks gekoppeld aan de workloads die bedrijven draaien.

lees ook

België bouwt mee aan LUMI: (bijna) snelste supercomputer ter wereld

HPC maakt zo zijn intrede in een veelvoud van sectoren. Forrester identificeert acht domeinen waarin de extra rekenkracht die de cloud biedt, vandaag al het verschil maakt.

  • Financiële diensten: hier wordt HPC ingezet voor de detectie van fraude, risico-analyse en simulaties
  • Retail: bedrijven gebruiken rekenkracht voor consumer profiling, de analyse van hun inventarisbeheer, logistieke optimalisatie en voorspellingen inzake omzet.
  • Wetenschap: organisaties actief in bijvoorbeeld de biomedische of farmaceutische sector kunnen aan de slag met HPC om genomen te ontrafelen, moleculaire simulaties te maken of geneesmiddelen te ontwikkelen. Dit gebruik is een verlengde van één van de populairste academische implementaties van HPC.
  • Overheid en defensie: deze categorie heeft vooral betrekking op het buitenland, waar overheden HPC gebruiken voor cybersecurity-doeleinden, simulatie van wapens (in de plaats van bijvoorbeeld nucleaire tests) maar ook de uiteenzetting van een verkiesingsstrategie.
  • Energie: analyse van de mogelijkheden van windenergie, of interpretatie van seismische data voor olie en gaswinning is hier een voorname drijfveer.
  • Film, media en gaming: denk in deze sector aan beeldanalyse maar vooral ook rendering van 3D-scenes en special effects. Voor dat werk hebben filmstudio’s traditioneel zelf HPC-hardware in huis.
  • Automotive en productie: voor de ontwikkeling van wagens en andere complexe hardware speelt vloeistofdynamiek een rol. Denk ook aan virtuele windtunneltests of de simulatie van crashtests.
  • Luchtvaart: hier sluit het gebruik voor de ontwikkeling van vliegtuigen aan bij de autosector, al ziet Forrester ook specifieke workloads waarbij materialen geoptimaliseerd worden. Ook weersvoorspelling valt hieronder, al worden daarvoor opnieuw vaak eigen HPC-systemen gebruikt.

De rode draad doorheen al de workloads is dat ze complex en reken-intensief zijn. Alles wat met gedetailleerde analyses en simulaties te maken heeft, vereist al vaak meer pk’s dan een bedrijf zelf in de kelder heeft staan. Door de workloads nu geoptimaliseerd in de cloud uit te voeren, kunnen zelfs kleinere ondernemingen op het scherpst van de snee innoveren.

Europese ondersteuning

Europa ziet daar het belang van in, en houdt de bedrijfssector ook in het achterhoofd bij de bouw van nieuwe supercomputers. Een deel van de rekentijd van die systemen wordt opzij gezet voor commerciële organisaties. De redenering daarachter is dat de Europese rekenkracht zo de economie en concurrentiepositie van Europese bedrijven kan versterken. De kans is dan ook groot dat het gebruik van HPC in de bedrijfswereld enkel zal toenemen.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home