Techreuzen leveren te weinig CO2-inspanningen, zegt Greenpeace

Smartphone_productie_CO2_uitstoot

Milieu-organisatie Greenpeace stelt in een nieuw rapport dat grote techspelers tekort schieten op vlak van CO2-reductie. Daarmee zet de organisatie kwaad bloed bij de genoemde bedrijven, omdat die vinden dat ze wel de nodige maatregelen treffen om de uitstoot van schadelijke gassen te beperken.

In het rapport neemt Greenpeace de activiteiten van elf van de grootste techspelers onder de loep. Volgens de organisatie hebben vijf fabrikanten (Foxconn, Intel, Luxshare Precision, Samsung en TSMC) hun uitstoot in 2022 net verhoogd. Al is dat voor deel toe te schrijven aan de gestegen productie sinds 2020, weet The Register. Acht van de elf onderzochte bedrijven hebben een engagement om tegen 2050 een netto-nul uitstoot te realiseren. “Alleen heeft geen enkel bedrijf zich ertoe verbonden om tegen 2030 de uitstoot te halveren. Dat is een minimum om de opwarming te beperken tot 1,5 graden, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs”, aldus het rapport.

Inkopen van groene energie

Greenpeace is opmerkelijk mild voor de Amerikaanse chipproducent Intel. Die heeft beloofd om tegen 2030 over te stappen naar 100 procent hernieuwbare energie. Alleen, de chipmaker blijft ook dan sterk afhankelijk van inkoopmethodes met een lage impact, zoals certificaten voor hernieuwbare energie. En die energie kan nog altijd afkomstig zijn van fossiele brandstoffen op dagen dat er weinig zonne- of windenergie beschikbaar is. Het gebruik van dergelijke certificaten maakt het mogelijk voor bedrijven om door te gaan met het uitstoten van broeikasgassen. Zolang ze maar een cheque uitschrijven om hun scope 2-doelstellingen te halen.

lees ook

Datacenters krijgen te maken met verschillende grote uitdagingen

De Taiwanese chipproducent TSMC krijgt van Greenpeace ook een schouderklopje voor de doelstelling om de overstap naar 100 procent hernieuwbare energie te vervroegen van 2050 naar 2040. Samsung houdt dan weer vast aan 2050, zoals meerdere techspelers. “Die deadline ligt te ver in de toekomst om de meest catastrofale gevolgen van klimaatverandering te helpen voorkomen”, meent Greenpeace. Samsung bengelt zelfs helemaal onderaan het lijstje omdat de overgang naar hernieuwbare energie volgens de rapportschrijvers te traag verloopt. De techreus heeft geen doelstellingen voor 2030 en is in grote mate afhankelijk van de inkoop van certificaten.

Foxconn aan de schandpaal

De slechtste leerling uit de klas is volgens Greenpeace Foxconn, maker van Apple’s iPhone en andere producten. De milieu-organisatie nagelde Foxconn aan de spreekwoordelijke schandpaal omdat het bedrijf de hoogste uitstoot en het hoogste energieverbruik heeft. De CO2-uitstoot bedroeg in 2022 zelfs meer dan die van IJsland.

Vorig jaar publiceerde Greenpeace al een soortgelijk rapport. Ook toen kregen bedrijven zoals Amazon, Google, Microsoft en Sony een veeg uit de pan omdat ze in hun toeleveringsketens sterk afhankelijke bleven van fossiele brandstoffen. Nochtans hebben alle bedrijven ambitieuze plannen opgesteld voor hun eigen activiteiten. Maar volgens Greenpeace moet ook worden gekeken naar de voetafdruk van de hele waardeketen.  

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home