HP CEO: ‘Als leiders moeten we de schijnkeuze tussen productiviteit en geluk altijd afwijzen’

Een onderzoek van HP toont aan dat meerderheid van mensen wereldwijd een ongezonde relatie met werk heeft. De verwachtingen zijn drastisch veranderd in de afgelopen twee tot drie jaar.

HP presenteert de bevindingen uit de eerste HP Work Relationship Index, een uitgebreid onderzoek naar de relatie van werknemers over de hele wereld met hun werk. Aan het onderzoek deden meer dan 15.600 respondenten mee, uit 12 landen en verschillende sectoren. Het onderzoek laat zien dat de relatie met werk wereldwijd op een breekpunt staat en de gevolgen zijn overal waar te nemen.

“Er ligt een enorme kans om de relatie van de mensen met hun werk te versterken op een manier die niet alleen goed is voor mensen maar ook voor bedrijven,” zegt Enrique Lores, voorzitter en CEO van HP. “Als leiders moeten we de schijnkeuze tussen productiviteit en geluk altijd afwijzen. De meest succesvolle bedrijven zijn opgebouwd uit culturen die werknemers in staat stellen uit te blinken in hun carrière en ook buiten het werk te floreren.”

Ongezonde relaties met werk hebben invloed op de mentale, emotionele en fysieke gezondheid van werknemers

In deze studie heeft HP samengewerkt met zakelijke leiders, IT-besluitvormers en werknemers uit de kennisindustrie om inzicht te krijgen in de factoren die betekenisvolle, productieve en zinvolle werkomgevingen stimuleren. De bevindingen benadrukken de negatieve gevolgen van een ongezonde relatie met werk op het leven van een werknemer en het bedrijf van een werkgever.

Gevolgen voor het bedrijf

Wanneer werknemers niet tevreden zijn over de relatie met hun werk heeft dit gevolgen voor het bedrijf:

  • Moraal en betrokkenheid: werknemers in de kennisindustrie ervaren minder productiviteit (34%), meer betrokkenheid bij het werk (39%) en meer vervreemding (38%).
  • Werknemer behoud: Zelfs wanneer werknemers neutraal tegenover hun relatie met werk staan, overweegt meer dan 71% om het bedrijf te verlaten. Wanneer werknemers helemaal niet tevreden zijn, stijgt dat percentage tot 91%.

Ongezonde relaties met werk kunnen de gezondheid van werknemers beïnvloeden:

  • Mentaal: Meer dan de helft (55%) van deze werknemers worstelt met he zelfbeeld en mentale gezondheid, waarbij ze aangeven een laag zelfbeeld en het gevoel van falen te hebben.
  • Emotioneel: Deze problemen beïnvloeden natuurlijk andere aspecten van hun leven, waarbij 45% aangeeft dat hun persoonlijke relaties met vrienden en familie onder de slechte relatie met werk lijden. Meer dan de helft (59%) is te uitgeput om persoonlijke passies na te jagen.
  • Fysiek: Mentale en emotionele gezondheid kunnen het moeilijker maken om fysieke gezondheid te behouden. 62% van de werknemers geeft aan moeite te hebben met gezond eten, sporten en het krijgen van voldoende slaap.

Het onderzoek heeft meer dan 50 factoren onderzocht die bijdragen aan een gezonde relatie met werk en daarbij zes kernfactoren geïdentificeerd. Wie graag meer wil weten, kan het volledige rapport hier downloaden.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home