Het afgelopen jaar van Smals: AI, cryptografie en privacy

Smals kantoor

Smals, de ICT-dienstverlener voor de Belgische overheid, heeft het afgelopen jaar aanzienlijke stappen gezet op het gebied van onderzoek en innovatie. Dat blijkt uit het pas gepubliceerde activiteitenverslag van de organisatie.

Smals heeft het afgelopen jaar grote vooruitgang geboekt in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde activiteitenverslag van de organisatie. Smals zette onder andere in op AI, cryptografie en privacy. De organisatie heeft diverse projecten afgerond die bijdragen aan de efficiëntie en veiligheid van ICT-diensten binnen de publieke sector.

AI als hulpmiddel

Zo heeft Smals in 2023 fors geïnvesteerd in AI-technologie. Een van de meest opvallende ontwikkelingen is het AI-augmented development, waarbij een copilot-functie code-suggesties doet om de productiviteit van softwareontwikkelaars te verhogen. Dit proefproject heeft geleid tot een kortere time-to-market en kostenreductie.

Daarnaast heeft Smals een AI-competentiecentrum opgericht om generatieve AI-technologieën te onderzoeken. Deze technologieën worden ingezet voor data-analyse, administratieve automatisering, natuurlijke taalverwerking en meer.

Ook causale AI, die oorzakelijke verbanden tussen parameters zoekt, is een onderzoekslijn van Smals. Deze technologie kan meer transparantie bieden in beleidsondersteuning en AI-gedreven besluitvorming.

Cryptografie en kwantum

De opkomst van kwantumcomputers houdt een risico in voor de robuustheid van bestaande encryptie. In de publieke sector, waar heel wat gevoelige data worden verwerkt, is het belangrijk om daarop te anticiperen. Daarom heeft Smals onderzoek gedaan naar post-kwantum cryptografie. Het onderzoek moet de overheid helpen beter voorbereid te zijn op toekomstige technologische disrupties.

Smals heeft initiatieven genomen om de omschakeling van oude naar nieuwe cryptografische mechanismen te verbeteren. Dit alles is relevant voor de bescherming van gegevens in een wereld waar kwantumcomputers steeds dichterbij komen.

Data Privacy en Beveiliging

Een belangrijke innovatie in 2023 was de ontwikkeling van een dienst voor het pseudonimiseren van INSZ-nummers naar structuurbehoudende pseudoniemen. Deze dienst helpt de overheid bij het naleven van GDPR-regels en beschermt persoonsgegevens beter.

lees ook

Introductie tot de nieuwe eHealth pseudonimiseringsdienst

Smals heeft ook de Oblivious Join technologie geïntroduceerd, waarmee persoonsgegevens van verschillende organisaties efficiënt en privacy-vriendelijk kunnen worden gekruist.

Klantenondersteuning

In het kader van het optimaliseren van klantenondersteuning heeft Smals volgens het activiteitenrapport gewerkt aan projecten zoals spraakroutering en agent assist-functies. Die functies helpen bij het efficiënt afhandelen van vragen van burgers en ondernemingen.

Smals zet zich in om d technologische vooruitgang om te zetten naar concrete initiatieven en de ICT-diensten binnen de publieke sector te optimaliseren. Het activiteitenrapport van 2023 toont hoe de instelling de nieuwste mogelijkheden omzet in concrete technologische implementaties die efficiëntie en veiligheid met zich meebrengen, wat de burger ten goede moet komen.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home