Belgische bedrijven staan sterk in digitalisering zolang inspanningen niet afnemen

digitale transformatie

Fastfwd bracht het digitaliseringproces van Belgische ondernemingen in kaart. De resultaten geven duidelijk aan dat de dataverwerking en het aanwervingsproces van digitaal talent nog verbeteringen nodig hebben. Toch zien de algemene resultaten er momenteel goed uit.

Het initiatief Fastfwd komt vanuit de private sector en zet zich in op de digitalisering van Belgische ondernemingen te versnellen. De digitalisering van bedrijfsprocessen is namelijk noodgedwongen in een stroomversnelling gekomen door de pandemie, ook in België. Het verloop van dat digitaliseringsproces werd nu uitgebreid in kaart gebracht door McKinsey op vraag van Fastfwd.

Voor het onderzoek werd een volwassenheidsscan afgenomen bij 77 Belgische bedrijven op basis van de Digital Quotient van McKinsey. Deze meeteenheid meet het digitaliseringsniveau van een bedrijf op vijf dimensies: strategie, organisatie en talent, agile en cultuur, capaciteiten van data en technologie en adoptie en schaalvergroting. Daaraan worden 32 managementpraktijken toegevoegd.

Digitaliseringsproces in België verloopt goed

Het digitaliseringsproces in Belgische ondernemingen verloopt bovengemiddeld goed. België scoorde namelijk een 39 op Digital Quotient, terwijl het globale gemiddelde op 39 ligt. Die bevindingen gelden zowel voor kmo’s als voor grote spelers, wat dus betekent dat kmo’s wel degelijk kunnen bijbenen met hun grote concurrenten op digitaal vlak.

Hoewel België een goede score meekrijgt, legt het onderzoek enkele pijnpunten bloot. Zo lopen ondernemingen achter op vlak van data, schaalvergroting en talent. Meer specifiek geven Belgische bedrijven aan dat moeilijkheden te ondervinden bij het halen van de juiste inzichten uit data. 4 op 5 ondernemingen deelt die mening. Dat kan samenhangen met het feit dat slechts 1 op 4 bedrijven zichzelf in staat voelt op digitaal talent aan te trekken.

Tom Pluym, partner bij McKinsey, vat de resultaten nog eens samen: “Belgische bedrijven beschikken over een stevige basis om te concurreren in dit digitale tijdperk. Met name qua samenwerkingen tussen bedrijven en lokale kennisuitwisseling staan ze sterk. Toch zouden gecoördineerde maatregelen om de analytics-capaciteit te vergroten, of om de digitale talent-kloof te dichten, het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven verder kunnen helpen versterken.”

Geen garantie voor de toekomst

In de onderzoeksresultaten waarschuwt McKinsey ook voor een te optimistische kijk op de resultaten: “Ondanks de voorsprong die België momenteel heeft op andere landen, kunnen Belgische ondernemingen het niet riskeren om op hun lauweren te rusten. Nu het digitaliseringsproces alleen maar versnelt, is de leiderspositie niet veilig.”

Volgend jaar zal opnieuw moeten blijken of België de voortrekkersrol blijft behouden. De Digital Maturity Scan wordt vanaf nu aan namelijk een jaarlijks gegeven, vertelt Stefan Dierckx, CEO van de Projective Group en initiatiefnemer voor Fastfwd. “We trekken hier namelijk belangrijke lessen uit die ons toestaan om een gerichtere aanpak te hanteren. Kleine aanpassingen volstaan vaak om bedrijven naar een hoger niveau te tillen.”

De scan is ook op de website van Fstfwd Belgium te vinden. Iedere organisatie kan daar testen hoever het interne digitaliseringsproces staat.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home