België scoort bovengemiddeld in Europees digitaliseringsproject

Europa

De dienstverlening binnen Europese landen is digitaler dan ooit, blijkt uit de eGovernment-benchmark van Capgemini. België scoort bovendien beter dan het Europese gemiddelde.

68 procent van de overheidsdiensten binnen Europa is gedigitaliseerd. Dat blijkt uit de eGovernment-benchmark van Capgemini. De digitalisering gaat er met drie procentpunten op vooruit vergeleken met vorig jaar en de kloof tussen het meest en het minst digitale land verkleind.

Het onderzoek

Het onderzoek peilt naar de graad van digitalisering bij alle 27 EU-lidstaten, aangevuld met IJsland, Servië, Zwitserland, Turkije, Albanië en Noord Macedonië. De focus ligt op een aantal kerndomeinen. Voor bedrijven kijkt de benchmark naar de mate waarin alledaagse bedrijfsactiviteiten digitaal ondersteund worden wanneer contact met de overheid nodig is. Ook de mate waarin je digitaal een bedrijf kan starten, telt mee.

Voor burgers analyseert Capgemini een breder veld van parameters, gaande van jobgerelateerde zaken en studeren over familiale administratie zoals een paspoort aanvragen, verhuizen of een kind inschrijven tot specifiekere zaken zoals een claim starten via het vredegerecht.

Bovengemiddeld

Over het algemeen toont het rapport een positieve evolutie in alle EU-lidstaten, mede met dank aan het eGovernment actieplan 2016-20 van de EU. Malta en Estland zijn absolute koplopers. In die landen is meer dan 90 procent van de overheidsdiensten vandaag gedigitaliseerd. Ook ons land scoort bovengemiddeld met een digitaliseringsgraad van meer dan 85 procent gekeken over de bestudeerde metrics. Nederland doet het naar traditie iets meter met 90 procent.

De score per land. De cijfers tonen de evolutie van het digitaliseringspercentage sinds vorig jaar. (Beeld via het eGovernment-rapport)

Waar ons land wel een beetje achterblijft, is de gebruiksvriendelijkheid. Het gros van de landen dat e-diensten aanbiedt, integreert meer gekende informatie van zijn burgers. Wie voor de miljardste keer zijn rijksregisternummer en geboortedatum mocht invullen via een Belgisch webportaal, weet waarover dat precies gaat. Dat is ironisch, aangezien een systeem met eID over het algemeen geassocieerd wordt met meer beschikbare info via de diensten.

Kloof

Alle landen inclusief de koplopers blijven aan een gestaag tempo verder digitaliseren. Sinds de invoering van het eGovernment-actieplan hebben achterblijvers wel een inhaalbeweging gemaakt. Waar de kloof tussen de beste en de slechtste leerling van de klas destijds nog 50 procent bedroeg, is dat nu nog maar 35 procent. Achteraan de lijst bengelen onder andere Servië en Noord Macedonië maar ook EU-lidstaat Roemenië, allemaal met een digitaliseringsgraad die nog net onder de 50 procent ligt.

(Beeld via het eGovernment-rapport)

Over één parameter scoren zowat alle landen even slecht en dat is veiligheid. Capgemini testte de egovernmentportalen van de verschillende lidstaten op enkele eenvoudig meetbare beveiligingsindicatoren via Internet.nl. De focus ligt daarbij op het gebruik van ipv6, DNSSEC en het HTTPS-protocol. Ongeveer 90 procent van de websites voldoet niet aan de vereisten van een modern internetportaal vandaag. Capgemini wijst er op dat de sites daarmee niet noodzakelijk onveilig zijn, maar de norm wordt in ieder geval niet gevolgd.

In de toekomst blijven de landen in de EU verder digitaliseren. Hoog op de agenda staat momenteel cross border mobility. Het blijft immers moeilijk om de eGovernment-diensten te gebruiken buiten het thuisland. In zowat alle landen is de beschikbaarheid van dienstverlening voor buitenlanders een stuk lager dan voor de eigen burgers en bedrijven.

Tip: België aan de wieg van containers in Europa dankzij Smals

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home