EU richt AI-kantoor op voor handhaving nieuwe AI-wet 

AI_Act_EU

Het AI-kantoor zal erop toezien dat de regels binnen de nieuwe AI-wet nageleefd worden, om zo de AI-ontwikkelingen op een betrouwbare manier te ondersteunen, maar ook de maatschappij ervan te beschermen. 

De Europese Commissie maakt meer details bekend over het AI-kantoor, dat verantwoordelijk zal zijn voor het handhaven van de regels van de AI-wet. De EU wil ervoor zorgen dat AI zich op een veilige en betrouwbare manier ontwikkelt, en tegelijkertijd bescherming bieden tegen de risico’s van AI. Het AI-kantoor zal bestaan uit 140 experts op gebied van technologie, justitie en economie. 

Handhaving AI-wet

Het doel van het nieuwe AI-kantoor is om de ontwikkeling van AI te ondersteunen en risico’s op misbruik ervan in te perken. De AI-wet vormt de basis om dit doel te bereiken en zal vanaf 2026 van kracht gaan. Meer specifiek zullen systemen die gebruikt worden in kritieke infrastructuur, onderwijs of human resources aan strengere eisen moeten voldoen om toegelaten te worden in de EU. 

lees ook

Zijn kmo’s klaar voor de AI Act?

Daarnaast zijn er ook specifieke regels verbonden aan AI zoals ChatGPT, om de kwaliteit te waarborgen en auteursrechten te beschermen. Verder zal het ook verplicht zijn om duidelijk te vermelden wanneer beelden, geluid en tekst gegenereerd zijn door AI. Bovendien zullen systemen die burgers beoordelen of surveilleren, verboden worden. Het AI-kantoor kan sancties opleggen voor wie de wetgeving niet naleeft.  

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home