Catastrofes omzeilen, opportuniteiten benutten: Waarom opensource-technologie vandaag relevanter is dan ooit

Hans Roth Red Hat

Als we al iets geleerd hebben uit de voorbije 15 jaar, is het wel om het onverwachte te verwachten. Weinigen zagen in 2007 de financiële crisis aankomen. Niemand kon COVID voorspellen. Elke episode leert ons lessen voor vandaag, maar die kunnen morgen alweer achterhaald zijn. Zoals vele leiders in het verleden al hebben gezegd: geen enkel plan is bestand tegen de tijd.

Zulke gebeurtenissen hebben verreikende gevolgen, op ieders leven, op maatschappijen, en op de zakenwereld. Ik wil hier vooral bespreken hoe bedrijven zich beter kunnen wapenen wanneer dergelijke schokken plaatsvinden. Meer bepaald hoe hun technologiekeuze bijdraagt aan hun weerbaarheid.

Verrassingen zijn per definitie onverwacht. Als je niet weet wat er aankomt, hoe kan je dan de gevolgen ervan inperken? Het antwoord ligt vaak in de snelheid: je moet het risico kunnen afwenden voor het je overspoelt. En je bereikt die snelheid door keuzemogelijkheden in te bouwen.  

Gevaar afwenden dankzij keuzemogelijkheden

Elk zichzelf respecterend bedrijf hanteert deze aanpak al voor zijn financiën. Reserves worden meestal opgebouwd in een mix van activa en valuta om de impact te beperken wanneer één ervan plots in waarde daalt, en met genoeg liquiditeit om te kunnen diversifiëren naar veiliger investeringen. Dit geldt trouwens ook voor landen en hun energiebevoorrading.

Dit geldt evengoed voor technologie. Als een onderneming helemaal voor één enkele leverancier gaat, is ze overgeleverd aan diens lot. Als deze leverancier iets overkomt, of de relatie verzuurt, kan de onderneming geen kant meer uit. Of toch niet meteen. De geschiedenis leert ons dat dit ook echt gebeurt: 2e2, Nirvanix, Fusion waren ooit gevestigde namen in de cloud- en storagemarkt en toch liep het voor hen slecht af.  

Er zijn vele redenen om een leverancier de rug toe te keren: een sterke prijsstijging, een beveiligingslek, de komst van een innovatieve nieuwe speler op de markt … Maar hoe meer je afhangt van die leveranciers, hoe moeilijker het is om hen te verlaten.

Hoe meer je afhangt van die leveranciers, hoe moeilijker het is om hen te verlaten.

Hans Roth, SVP and General Manager EMEA bij Red Hat

Als je toepassingen en workloads moeiteloos kan verplaatsen van de ene omgeving naar de andere, kan je het gebruik van een omgeving naar believen verhogen of verlagen. Daarom is een hybride-infrastructuurstrategie – met een mix van on-premise en cloud, van private en public cloud, van verschillende cloudleveranciers – de verstandigste aanpak.  

Daarom ook gebruik je best opensource-software in je hybride infrastructuur. Als je zelf de onderliggende data bezit, kan je een applicatie naar een andere infrastructuur verplaatsen of de data naar een volledig nieuwe toepassing. Opensource zorgt ook voor wendbaarheid omdat het community-gestuurd is, en individuele bijdragers vaak sneller reageren op een crisis dan grote organisaties met vastgeroeste hiërarchieën en complexe beslissingsstructuren.

Proactieve innovatie

Gelukkig zijn catastrofes eerder zeldzaam. Bedrijven kunnen zich dus concentreren op de toekomst en navenant plannen. Diezelfde combinatie van opensource software en hybride infrastructuur past perfect bij een proactieve innovatiestrategie.

Ook hier komt de toegevoegde waarde uit de opensource-gemeenschap. De logica erachter is eenvoudig: wie zou je in een kamer met 100 personen vertrouwen om altijd het beste idee te lanceren: telkens diezelfde ene persoon, of de collectieve kracht van de 99 anderen? Innovatie gebeurt nooit op slechts één enkele plaats. Opensource geeft je toegang tot alles en iedereen; meer breinen om te creëren, meer ogen om te controleren, meer mensen om je te ondersteunen.

Innovatie draait niet om het kopen van de laatste nieuwe snufjes. Onze CEO legde onlangs nog uit dat dit noch praktisch noch duurzaam is. Innovatie draait om modernisering: je neemt wat je hebt en je verbetert het. Als je hiervoor afhangt van de willekeur en bereidheid van de leverancier om te innoveren, zal je altijd achterop hinken. Opensource biedt je de controle en interoperabiliteit om voortdurend een ‘build it better’-mentaliteit te behouden, en dus ook een proactievere aanpak bij het jagen op commerciële opportuniteiten.

Innovatie gebeurt nooit op slechts één enkele plaats. Opensource geeft je toegang tot alles en iedereen.

Hans Roth, SVP and General Manager EMEA bij Red Hat

De grote technologiebedrijven beseffen dit. Daarom heeft Google Kubernetes en Flutter, heeft Microsoft Azure Docs en VS Code, en gebruiken zowel AWS als Apple Linux. Het beste voorbeeld van de innovatiekracht van opensource is Bitcoin, dat een marktwaarde bereikte van 800 miljard dollar, dankzij het vernuft en de toewijding van de community die het heeft gebouwd en nog steeds onderhoudt.

Complexiteit wegstrijken

Hoe meer je van iets hebt, hoe complexer het kan worden. Een on-premise omgeving met slechts een handvol softwareprogramma’s oogt erg netjes en is eenvoudig te beheren. Een hybride infrastructuur die massaal opensource-software inzet kan wat bewerkelijker worden. Zonder de juiste orkestratietools kan het best verwarrend en duur worden.

Iedereen begrijpt dit intuïtief. Bibliotheken orkestreren informatie; auto’s orkestreren mechanische, navigatie- en entertainmentsystemen; je telefoon orkestreert je leven. Orkestratie werkt beperkingen weg, en maakt keuze en schaal mogelijk.

En dat geldt ook voor enterprise-technologie. Een orkestratieplatform zoals Red Hat OpenShift strijkt de complexiteit weg door ervoor te zorgen dat afzonderlijke softwarecomponenten met elkaar kunnen interageren, ongeacht waar ze draaien. Dit is essentieel voor een doeltreffende applicatiemodernisatie: het maakt mogelijk dat een bedrijf zijn software kan herstructureren of volledig heropbouwen met containers en microservices. Een automatiseringslaag erbovenop zorgt ervoor dat alles volt blijft draaien.

Cultuur – het laatste stuk van de puzzel

Orkestratie gaat verder dan het organiseren en automatiseren van producten en policy’s. Technologie is uiteindelijk waardeloos zonder de ondersteuning van mensen. Mensen gebruiken technologie, en mensen zorgen voor de productiviteit ervan.

In een open cultuur is er een grondig vertrouwen in collega’s en worden ideeën beoordeeld op hun verdienste, niet op de anciënniteit van degene die het idee lanceerde.

Hans Roth, SVP and General Manager EMEA bij Red Hat

Maar hoe ga je mensen orkestreren? En wat bedoel ik hier eigenlijk mee? In beide gevallen is het antwoord: cultuur. Meerbepaald een open cultuur.

Het heeft geen zin om technologiekeuze mogelijk te maken als je niet tegelijk de mensen leert om te kiezen. In een open cultuur is er een grondig vertrouwen in collega’s en worden ideeën beoordeeld op hun verdienste, niet op de anciënniteit van degene die het idee lanceerde. Ook het zwijgzamere talent krijgt een breed platform voor zijn ideeën. Het logische resultaat is een enorme diversiteit van kennis en ervaring. 

Wie wil genieten van de controle en wendbaarheid van een hybride infrastructuur en open source software, moet ook een open cultuur willen omarmen.

Het moet allemaal nog echt beginnen

Dit is de strategie van de meeste ondernemingen vandaag. Een nieuwe bevraging door Red Hat van bijna 1.300 IT-leiders wereldwijd toont deze nieuwe realiteit perfect aan: 95% zegt dat enterprise opensource belangrijk is voor hun bedrijfsinfrastructuur, met als belangrijkste redenen: grotere flexibiliteit (79%), toegang tot innovatie (77%) en ondersteuning van een ‘hybrid cloud’-strategie (77%).

Deze peer-analyse toont het onmiskenbaar belang van opensource. Een bedrijf dat goed is uitgerust om catastrofes te doorstaan en opportuniteiten te grijpen, zal meer succes kennen dan een rigide concurrent. Wie vandaag opensource en hybride infrastructuur niet omarmt, gelooft eigenlijk dat de geschiedenis stilaan is voltooid, dat we alle wendingen en verrassingen die de wereld en de wereldmarkten voor ons in petto hadden, nu wel achter de rug hebben. Je moet maar even om je heen kijken om te beseffen dat het allemaal eigenlijk nog moet beginnen.


Dit is een ingezonden bijdrage van Hans Roth, SVP and General Manager EMEA bij Red Hat.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home