Meer thuiswerk wordt de norm volgens ITdaily-lezers

De overgrote meerderheid van onze lezers verwacht ook na de coronacrisis meer thuis te werken. Verschillende ondernemingen maakten daar zelfs al afspraken over.

Zal de coronacrisis de manier waarop we werken voorgoed veranderen? De meerderheid van onze lezers denkt van wel. De afgelopen maand peilden we bij meer dan 1.000 respondenten naar de transitie naar thuiswerk binnen hun bedrijf, en de impact die de abrupte ommezwaai zal hebben voor de toekomst. 77,5 procent van de ondervraagden werkt sinds het begin van de crisis iedere dag thuis, 10 procent werkt deels van thuis uit.

Ter vergelijking: amper 5 procent van hen werkte dagelijks thuis voor de pandemie. 20 procent genoot van structureel thuiswerk enkele dagen per week, en nog eens 40 procent kon per uitzondering een dag thuiswerken. Eén op de drie werknemers die vandaag thuiswerkt, deed dat voordien nooit.

Voor altijd anders werken

Het verplichte thuiswerk zal werk voorgoed veranderen, hoorden we de voorbije weken al in de wandelgangen. Onder andere Vmware-CEO Pat Gelsinger verwacht dat er een kentering is ingezet en dichter bij huis liet Kris Poté van Capgemini al optekenen dat de telewerkrevolutie niet zomaar is terug te draaien. Dat sentiment wordt gedeeld door zowat alle andere organisaties waarmee Techzine eerder al sprak.

Die voorspelling vinden we terug in onze bevindingen. Meer dan vier op vijf bevraagden verwacht dat hij of zij voortaan meer zal thuiswerken, ook wanneer de crisis uiteindelijk bedwongen wordt. Bij 7,2 procent is dat zelfs al afgesproken binnen de onderneming. Dat cijfer illustreert hoe snel de voordelen van thuiswerk door verschillende bedrijven werden omarmd. Toch wordt telewerk geen universele standaard. 17 procent verwacht niet meer te gaan thuiswerken, bij 2 procent werd ook dat al formeel afgesproken.

Praktische beperkingen

Natuurlijk zijn er soms praktische problemen. Van de respondenten die aangaven dat thuiswerk voor hen geen optie is, komt dat in 84 procent van de gevallen omdat ze een job hebben waarbij hun fysieke aanwezigheid noodzakelijk is. 5,3 procent wijst op gevoeligheden inzake beveiliging en privacy die telewerk voorkomen. Toch geeft 10 procent aan dat hun job wel degelijk van thuis uit kan, maar de infrastructuur van de onderneming dat momenteel niet toelaat.

Tien procent geeft aan dat hun job van thuis uit kan, maar de infrastructuur van de onderneming dat momenteel niet toelaat.

Gelukkig is dat niet de norm. 72,6 procent van de bevraagden die tijdens de crisis thuiswerken geeft aan dat hun bedrijf de overstap naar telewerk relatief vlot heeft gemaakt. Nog eens 20 procent geeft aan geconfronteerd te zijn met problemen, al waren die binnen de week van de baan. Een minderheid van 7 procent deed er langer over maar kreeg alles intussen toch op rails, terwijl 2 procent vandaag nog sukkelt.

Menselijke problemen

Spreken we over problemen, dan kan je dat breed interpreteren. Netwerkproblemen speelden zoals verwacht een rol. Uit onze gesprekken met integratoren bleek al dat VPN- en netwerkcapaciteit een veelvoorkomende flessenhals was, al is het er één die gelukkig relatief snel te verhelpen valt. Eén op vier bevraagden geeft echter aan dat het grootste struikelblok de software was. Het gaat dan vooral over de introductie van nieuwe tools waarmee niet iedereen vertrouwd was.

Er zijn verder nog praktische problemen. Denk aan werknemers met een ontoereikende internetverbinding thuis, of bedrijven die omwille van beveiliging bepaalde zaken zoals printen of het gebruik van Zoom aan banden leggen. Uit de reacties van onze lezers maken we bovendien op dat cultuurproblemen een rol speelden. Zo werden niet meteen de juiste beslissingen genomen in verband met geschikte tools, of voelen werknemers dat de werkgever niet vertrouwt dat ze wel degelijk werken. De overschakeling naar nieuwe tools gecombineerd met een niet dalende werkdruk werd eveneens als beperkend ervaren. Uit de resultaten blijkt dat de menselijke factor van de transitie uiteindelijk minstens even hard heeft doorgewogen als het technische aspect.

Meer thuiswerk mogelijk dan gedacht

Uit de cijfers valt af te leiden dat er heel wat profielen voor de crisis iedere dag op kantoor werden verwacht, terwijl de infrastructuur en tools voorhanden waren om thuiswerk mogelijk te maken. Zoals gezegd werkte 33 procent van de ondervraagde thuiswerkers voordien exclusief vanop kantoor, terwijl slechts 7 procent problemen aangeeft die langer dan een week aanhielden. In deze categorie valt in de toekomst heel wat winst te boeken door op z’n minst een occasionele thuiswerkdag aan te bieden. Wanneer een werkgever dat voortaan niet ziet zitten, zal er een beter argument nodig zijn dan “dat gaat niet zomaar”.

Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door HP. Voor meer informatie rond het (thuis)kantoor van de toekomst, kan je hier terecht.

hp office of the future

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home