Blockchain-blog deel 4: Blockchain en smart contracts

We zijn inmiddels toe aan deel 4 van onze serie blogs over de blockchain-technologie. Is blockchain nu een bubble of een must have? Vandaag de dag worden er veel artikelen gepubliceerd over het gebruik van blockchain voor cryptocurrencies, het opslaan van transacties of om eigendomsrecht vast te leggen, danwel een combinatie van dit alles. Maar is blockchain inderdaad een high-tech must have? Of is blockchain een reden voor innovatie? Vandaag kijken we naar het gebruik van de technologie voor het opstellen van smart contracts.

Als we kijken vanuit het innoveren van de software, dan gaat het bij blockchain om een veranderproces waarbij innovatie geen doel op zichzelf is. Als eerste moet de behoefte van de organisatie vastgesteld worden. Daarna wordt er gekeken welke technologie het beste aansluit op de business.

Als dat inderdaad blockchain blijkt te zijn, dan rijst de vraag hoe dat dan in zijn werk gaat. Klanten vragen ook vaak wat een goed moment is om in te stappen op blockchain, en welke blockchain dan de beste is voor dat doel. In dit artikel gaan we nader in op deze elementen.

Wanneer is de overgang naar blockchain een overweging?

Blockchain is met name geschikt voor successievelijke transacties. Er is een titel: koop, huur, etc. Deze overeenkomsten worden technisch omgezet en geprogrammeerd in een blockchain, met behulp van een smart contract. Er moet sprake zijn van een business case, want het gaat om een investering. Het gaat daarbij over het algemeen om het bouwen op een bestaande blockchain of in een bestaande gedistribueerde database en niet zozeer om het zelf bouwen van een blockchain of een eigen gedistribueerde database. In de laatste gevallen is sprake van een lange doorlooptijd en een substantiële inspanning, in de eerste gevallen kan teruggevallen worden op eerdere ervaringen.

Hoe zet je een juridische overeenkomst om naar een smart contract?

Een smart contract bestaat uit protocollen die de elementen van een contract faciliteren, verifiëren, uitvoeren en ondersteunen. Het programma wordt uitgevoerd wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Aan smart contracts kan een user interface toegevoegd worden, waardoor de informatie zichtbaar wordt. Er zijn diverse partijen die voorzien in de technologie met betrekking tot smart contracts, blockchain en gedistribueerde databases.

Everledger

Een van de meest aangehaalde voorbeelden van blockchain implementaties is de oplossing van Everledger. Hierin zijn meer dan 1 miljoen waardevolle producten opgenomen, zoals diamanten, kunst en dergelijke.

Everledger is zeker een goed praktijkvoorbeeld van hoe je de open structuur van blockchain kunt gebruiken om transparantie en authenticiteit te bereiken in met name de handel in waardevolle producten. Met deze oplossing wordt het risico op fraude en heling sterk gereduceerd.

Door de combinatie van public ledger met private ledger, wordt een hybride oplossing gecreëerd. Vanuit het hoge beveiligingsniveau van een public blockchain, wordt toegang verkregen tot de veilige informatie in private blockchains met permissioned controlemechanismen. Smart contracts zorgen voor authenticiteit en consistentie van de data die in de keten is opgeslagen.

Samen met Everledger kan een niet te veranderen digitale footprint van een item op de blockchain gebracht worden. Met Everledger’s geschiedenis als trusted service provider in blockchain technologie kan een solide basis geleverd worden om state of the art applicaties op te bouwen.

R3 Corda

R3 vormt met zo’n 80 financiële instellingen een consortium op hun gedistribueerde ledger platform Corda. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de blockchain technologie in combinatie met de hoge standaarden die gehanteerd worden in de bankindustrie, zonder te vertrouwen op een centrale autoriteit.

Corda is ontworpen om financiële contracten en financiële transacties vast te leggen, met behulp van smart contracts. Deze overeenkomsten zijn in code geautomatiseerd, waardoor zij technologisch uitvoerbaar en te controleren zijn, terwijl de juridische validiteit gewaarborgd is.

Als zodanig is Corda zowel een technologie als een juridisch raamwerk dat wereldwijd toepasbaar is. Een van de belangrijkste uitdagingen in het bouwen van oplossingen in financiële transacties is de compliance met KYC (know your customer) regulering, om fraude en witwassen tegen te gaan. Met Corda voldoet KYC aan zowel eisen ten aanzien van het vaststellen van de identiteit van zowel een juridische entiteit als van een individu, waarbij gebruik wordt gemaakt van KYC data als identiteitsattestatie door derde partijen.

Corda is niet gebouwd bovenop een cryptocurrency, maar stelt consensus vast van de validiteit van transacties van uitsluitend de desbetreffende betrokken partijen. Consensus wordt niet bereikt op het niveau van de public ledger, zoals bij blockchain.

In onze praktijk brengen wij samen met R3 de blockchain technologie naar de financiële instituties en bedrijven die zoeken naar een private ledger oplossing om hun contracten en transacties op te vereffenen, of om eigendom te kunnen vaststellen. Het juridische raamwerk van R3 gecombineerd met hun nauwe samenwerking met bancaire instellingen zorgt voor de solide en betrouwbare toepassing.

Microsoft’s Blockchain as a Service

In de praktijk is het mogelijk om in de Azure cloud van Microsoft applicaties te bouwen, gebruikmakend van allerlei diensten. Een van die diensten is Blockchain as a Service (BaaS). Deze dienst biedt in eerste instantie integratie met de Ethereum blockchain.

Begin dit jaar trad Microsoft toe tot de nieuwe Enterprise Ethereum Allicance (EEA), waar ook Credit Suisse, UBS, JP Morgan Chase, Bank of New York Mellon en Thomson Reuters deel van uit maken.

De combinatie met de smart contract architectuur en cryptlets middle ware services in Azure, gebaseerd op de visie zoals vastgelegd in Project Bletchley zorgt voor een optimale integratie met applicaties die al in de cloud van Azure draaien.

Als alternatief voor Ethereum ondersteunt Microsoft sinds mei 2017 ook andere blockchain protocollen direct op het open blockchain ecosysteem met Microsoft Azure. Hieronder vallen ook HyperLedger Fabric en R3 Corda (zie hierboven).

Hierdoor kan een mooie waardepropositie aangeboden worden met een integratie van webbouw, mobiele applicaties en de nieuwste technologie, waaronder blockchain.

 

 

Hyperledger Fabric

Hyperledger biedt een permissioned distributed ledger. Het is een stabiele basis waarop applicaties en oplossingen ontwikkeld kunnen worden. Binnen Hyperledger wordt een uitgebreid raamwerk voor ondernemingen gefaciliteerd, zoals bijvoorbeeld Burrow voor de virtual machine, Iroha voor infrastructuurprojecten, of Quilt voor betaaloplossingen. De toepassingen worden met name gezocht in de financiële dienstverlening en zorg, terwijl de supply chain binnenkort volgt. Hyperledger is een project van The Linux Foundation, en is gestart in 2015.

Deze ingezonden bijdrage is afkomstig van Yvette de Koste en Hans Vermeijs. Yvette is Managing Director van Ice House Netherlands B.V., de  Nederlandse vestiging van de wereldwijde mobiele app bouwer Ice House in Jakarta, Indonesie. Ice House is een Google Certified Developer Agent. Hans is directeur van Convidad B.V., een Microsoft partner met vestigingen in Nederland en Barcelona. Convidad is gespecialiseerd in Azure, .NET Core en Xamarin.

Dit blog is voor een deel eerder verschenen in een Engelstalige versie op de website van Convidad, de backend partner van Ice House Netherlands. Gezamenlijk zorgen Ice House en Convidad voor een consistent ontwerp waarmee risico in de aanloop naar een launch wordt gereduceerd en return on investment toeneemt.

De drie eerdere blogs in deze serie kun je via onderstaande links vinden:

Blockchain-blog deel 1: Blockchain is zoveel meer dan bitcoin

Blockchain-blog deel 2: Nieuwe mogelijkheden in Fintech met PSD2

Blockchain-blog deel 3: Waar staan we nu met blockchain?

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home