Groei in telewerk zorgt voor piek in VPN-gebruik

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn er de afgelopen weken steeds meer mensen vanuit huis gaan werken. Dit zorgt wereldwijd voor een piek in het aantal mensen dat virtual private networks (VPN) gebruikt voor het beveiligen van hun werkzaamheden op afstand. Ook in België zien we dat veel meer mensen in de afgelopen weken VPN-verbindingen zijn gaan gebruiken.

In de cijfers van de VPN-provider NordVPN kunnen we zien dat het wereldwijde gebruik van de VPN-technologie is gestegen met 165 procent sinds 11 maart. Met een VPN kunnen gebruikers op afstand een veilige verbinding maken met bedrijfsnetwerken voor het verzenden en ontvangen van bestanden, data en applicaties. 

De piek in VPN-gebruik is deels veroorzaakt doordat overheden in verschillende landen mensen aanmoedigen om vanuit huis te werken. Thuiswerken is zelfs verplicht in de landen die in lockdown zijn. Ook de Belgische overheid draagt zo bij aan het groeiend aantal VPN-gebruikers. 

VPN-piek in verschillende landen

Nederland zag de grootste groei in VPN-gebruik. Het aantal gebruikers groeide met 240 procent. Ook Oostenrijk en Canada zagen een enorme groei, respectievelijk met 208 en 206 procent.

België kent ook een piek in VPN-gebruik. Hier groeide het VPN-gebruik, evenals in Frankrijk en Denemarken, met tussen de 180 en 190 procent. Opvallend is dat het aantal gebruikers van VPN-diensten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in mindere mate is toegenomen, met respectievelijk 66 en 48 procent. 

De komende tijd gaan de overheden mogelijk nog strengere maatregelen nemen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder gaat verspreiden. De kans is daardoor aanzienlijk dat het aantal mensen dat gebruik maakt van VPN-verbindingen de komende tijd nog verder gaat groeien. 

Veilig werken met een VPN-verbinding

Dankzij VPN-diensten kunnen medewerkers hun baan op afstand blijven uitoefenen. Wel is het belangrijk om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Voor veel bedrijven en medewerkers is het de eerste keer dat ze op afstand werken. Er zijn vaak nog geen protocollen opgesteld voor veilig thuiswerken.

Om veilig op afstand te blijven werken, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de VPN-verbinding beveiligd en up-to-date is. Daarnaast is het aan te raden dat medewerkers sterke wachtwoorden gebruiken en waar mogelijk gebruik maken van multi-factorauthentificatie. Zo wordt de kans dat cybercriminelen toegang krijgen tot accounts zo klein mogelijk.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home