65% van de Belgische consumenten angstig voor fraude

In een onderzoek van SAS blijkt dat 65 procent van de bevraagde Belgische consumenten bang is om slachtoffer te worden van fraude. Wereldwijd ligt dit gemiddelde zelfs op 75 procent.

Het SAS Global Fraud-onderzoek werd gedaan onder 13.500 consumenten, waarvan 500 uit België. Opvallend is dat de resultaten van de Belgische consumenten in sommige opzichten afwijken van de andere onderzochte landen. Zo gaf 51 procent van de Belgische consumenten aan niet meer fraude te hebben ervaren ten opzichte van eerdere jaren, terwijl dit wereldwijd iets lager ligt, op gemiddeld 46 procent.

Belgen zijn daarnaast iets voorzichtiger met het delen van data. Waar gemiddeld één op vijf van alle respondenten wereldwijd heel bereid is om persoonlijke data met service providers te delen om fraude te voorkomen, is dit voor België slechts 15 procent.  

Belgische consumenten hebben ook andere ervaringen met betrekking tot het soort (pogingen tot) fraude. 33 procent heeft al fraude gezien die hen willen laten geloven dat ze hen nog geld moeten. Volgens Belgische consumenten komt fraude in de vorm van pogingen om bankgegevens te verkrijgen het meest voor en vinden de meeste fraudepogingen via e-mail plaats.

Voorzichtige Belgen

Het onderzoek laat tevens zien dat maar liefst 85 procent van de Belgische respondenten tegenwoordig meer op zijn hoede is voor fraude dan voorgaande jaren. Bijna 60 procent van hen is minimaal één keer slachtoffer geweest van fraude. Wereldwijd is dit nog een stuk hoger, zelfs 70 procent.

De voorzichtige benadering van Belgen richting fraude is ook terug te zien in de cijfers. 40 procent gaf aan nooit slachtoffer te zijn geweest van fraude, terwijl dit wereldwijd slechts 30 procent was.

lees ook

SAS goochelt met data en generatieve AI tijdens Explore

AI-gedreven fraude

De grote angst rondom fraude heeft waarschijnlijk verschillende oorzaken, waaronder het toenemende aantal nieuwsberichten over fraude, economische crises en de groeiende afhankelijkheid van consumenten van online kanalen die meer informatie van hen vragen. Daar komt nog een nieuwe trend bij, generatieve AI-technologie, die fraude nog gemakkelijker maakt.

Generatieve AI kan worden gebruikt om bijvoorbeeld deepfake profielen te maken. Toch geeft bijna drie op vier van de Belgische respondenten aan wel bereid te zijn om biometrische methodes, zoals gezichtsherkenning of spraakherkenning, bij een betaling of transactie te gebruiken in plaats van wachtwoorden. 57 procent gaf aan voor authenticatie bij overschrijvingen, betalingen of transacties zelfs liever biometrische methodes te gebruiken dan wachtwoorden.

Andere belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • Nederlandse en Belgische consumenten beschouwen veiligheidscontroles die ze moeten ondergaan bij leveranciers/serviceproviders als minder negatief dan consumenten in andere landen. In Nederland en België ervaarde respectievelijk 29% en 26% van de respondenten een slechtere klantenservice door veiligheidscontroles, terwijl dit percentage wereldwijd op 35 lag.
  • De top 3 meest gebruikte communicatiekanalen door fraudeurs wereldwijd zijn: mobiele telefoon (70%), e-mail (67%) en tekst/Whatsapp (42%).
  • 60% van de Belgische respondenten zegt dat ze zouden overstappen naar een andere service provider als ze te maken krijgen met fraude of het gevoel hebben dat een ander bedrijf betere bescherming biedt.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home