Toezichthouder privacy kan aantal klachten niet bolwerken

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit gooit de handdoek in de ring voor bijna vierhonderd klachten. Die zullen niet langer worden behandeld.

Bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit is de dossierachterstand zo groot dat ze 389 klachten seponeert zonder verder gevolg. Dat verklaart de privacy-instelling in een brief op zijn site.

Goeie wil, weinig middelen

Als (voornaamste) reden wordt de werklast omwille van uitgebreide procedures aangehaald. Vorig jaar kreeg de GBA bijvoorbeeld 604 klachten binnenkreeg, maar in slechts 189 daarvan nam de Geschillenkamer effectief een beslissing. Het gevolg is een steeds oplopende dossierachterstand.

Daarom is de knoop doorgehakt om geen verdere stappen te ondernemen in de eerder vermelde 389 zaken. Motivatie hierachter is dat het klachten zijn waaraan al meer dan een jaar niet meer is gewerkt of die ‘niet in het bijzonder prioritair of maatschappelijk bovenmatig relevant zijn’.

De Geschillenkamer heeft elke klager hiervan op de hoogte gesteld, in het kader van transparantie. In de gepubliceerde brief kan iedereen de standaard tekst lezen waarmee elke klager op de hoogte is gesteld. Mensen hebben nog wel de optie om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. Een andere mogelijkheid is een nieuwe klacht indienen.

Verder verdedigt de GBA de beslissing nog door het gebrek aan middelen aan te halen waarmee de instelling moet werken. Ze benadrukt dat die beperking leidt tot een strenge opportuniteitsbeoordeling voor individuele zaken met een lange looptijd. Dit moet de Geschillenkamer de mogelijkheden geven om beslissingen te nemen in zaken die een grotere groep mensen aangaan.

lees ook

‘In een goed cookiebeleid smelten technologie en de wet samen’

Goede voornemens

In de brief engageert de Geschillenkamer zich wel om te werken aan maatregelen die nieuwe dossierachterstanden in de toekomst moeten voorkomen:

  • Verdere ontwikkeling van de wettelijk voorziene schikking
  • Algemene preventie (net als de gehele GBA doet)
  • Het aanmoedigen van geschillenbeslechting via bemiddeling wanneer mogelijk

Bovendien spreekt de Geschillenkamer het voornemen uit om de beoordeling in opvolgingsbeslissingen in de toekomst vroeger in de procedures aan te scherpen. De prioriteiten van de GBA zullen daarin een belangrijke rol spelen.

Sommige klachten bij de GBA springen al meer in het oog dan anderen. Momenteel loopt er een Oostenrijkse klacht tegen een dochteronderneming van Proximus en vorig jaar kreeg de NMBS nog een stevige boete wegens een GDPR-overtreding.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home