‘Analytics-inzichten worden vandaag nog te veel genegeerd bij beslissingen’

Zoom Rooms
Foto via Zoom

In een onderzoek door SAS blijkt dat ongeveer vier op de tien data scientists ontevreden zijn over het gebruik van analytics en de inzet van modellen door het bedrijf.

Bij het onderzoek in 2021 werden 277 data scientists uitgenodigd om vragen over hun werk te beantwoorden. Twee op drie respondenten lieten weten dat ze tevreden waren over de resultaten van analytics-projecten. 42% van hen is echter ontevreden over het gebruik van analytics en de inzet van modellen door hun bedrijf, wat wijst op een probleem met de manier waarop analytics-inzichten door organisaties worden ingezet bij de besluitvorming.

Dit werd ondersteund door 42% die zei dat data science-resultaten niet werden gebruikt door zakelijke besluitvormers, waardoor dit een van de belangrijkste obstakels was.

“We zien bij organisaties dat ‘de buy-in van het management noodzakelijk is voor het succes van analytics. Als er geen draagvlak is binnen de organisatie of het management, zal de impact en waarde die analytics brengt beperkt blijven”, zegt Véronique Van Vlasselaer, Analytics & AI Lead bij SAS.

Discriminatie en AI-modellen

Een ander opvallende cijfer binnen het onderzoek is dat 43% van de respondenten aangeeft aan dat hun organisatie geen specifieke controles doet op de analytics-processen met betrekking tot vooroordelen en discriminatie.

Van Vlasselaer voegt hieraan toe: “Met het nieuwe Europese Artificial Intelligence wetsvoorstel dat nu ter goedkeuring ligt bij het Europees Parlement wordt het des te belangrijker om niet alleen accurate AI modellen te ontwikkelen, maar ook AI modellen die passen binnen het wettelijk kader. Daarbij is het essentieel dat AI niet discrimineert tussen geslacht, afkomst en etniciteit”.

Andere uitdagingen die werden geconstateerd, zijn de hoeveelheid tijd die werd besteed aan de voorbereiding van data versus het maken van modellen. De respondenten besteden meer tijd (58%) dan ze zouden willen aan het verzamelen, onderzoeken, beheren en opschonen van data.

lees ook

SAS: ‘Analytics moet een kant-en-klaar pakket zijn dat iedereen begrijpt’

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home