Nieuwe Europese dronewetgeving vervangt Belgische regels vanaf januari

De beperkende Belgische dronewetgeving wordt vanaf 1 januari vervangen door eenvormige Europese regels. De Europese richtlijnen brengen heel wat veranderingen met zich mee maar stroken beter met de realiteit.

Omdat ieder land zijn eigen wetgeving rond drones had, met daarin verschillende regels, vaardigde de EU een verordening uit die het gebruik in alle lidstaten onder dezelfde regels brengt. De verordening werd normaal gezien in de zomer van dit jaar van kracht, maar de EU stelde de invoering omwille van Covid-19 met zes maanden uit. Dat betekent dat de nieuwe regels vanaf januari van kracht zijn.

Voor ons land is dat al bij al goed nieuws. De Belgische droneregelgeving was erg streng en leek destijds niet echt gebaseerd op de realiteit. Tenzij je aan de slag ging met een speelgoedhelikoptertje, verwachtte de overheid dat je een duur dronebewijs zou halen. Een dronebewijs is nog steeds een hoeksteen van de nieuwe regels, al zijn die een stuk flexibeler.

Nieuwe regels

Wie binnen het zicht blijft met een drone die minder dan 900 gram weegt, en daarbij niet over nietsvermoedende mensen vliegt, komt er met de nieuwe regels vanaf met een theoretische online opleiding en test. De maximale vlieghoogte ligt op 120 meter. De Belgische wetgever had die grens aanvankelijk op een bijna komische tien meter gelegd. Die restrictie verdwijnt nu richting vuilbak.

Een drone als de DJI Mavic Air 2 valt met zijn 570 gram onder die regelgeving. Dat betekent concreet dat je met lichte maar kwalitatieve cameradrones in heel wat scenario’s opnames kan maken zonder dat je daarvoor een praktische opleiding moet volgen. Dat maakt het eenvoudiger om onder andere bedrijfsvideo’s op te nemen. Boven bijeenkomsten van mensen vliegen zonder extra opleiding blijft evenwel verboden.

Registratie en bewijs

Voor drones die zwaarder zijn is er wel een extra bewijs nodig, al gaat het in eerste instantie ook daar om een theoretische test. De vereisten worden strikter naarmate de drones zwaarder worden, je wel over mensen wil vliegen, hoger wil vliegen of bijvoorbeeld buiten het zicht op de camera wil navigeren.

Iedereen die met een drone zwaarder dan 250 gram vliegt, moet zich volgens de Europese regels wel registreren. Voor de lichte drones van minder dan 250 gram gelden nauwelijks regels. Zij moeten zich aan de hoogtelimiet houden en mogen de privacy niet schenden. Verder mag je bijvoorbeeld wel boven mensen vliegen.

Uitzonderingen en FAQ

Er komen nog specifiekere regels rond de bediening van extra grote drones of drones die bepaalde vracht vervoeren. De richtlijnen daarrond zijn in ons land nog niet klaar. Dergelijke specifieke drones mag je daarom niet bedienen boven Belgisch grondgebied.

Niet helemaal zeker wat je precies wel of niet mag doen met de drone die je hebt, of welk bewijs je precies moet halen? De dienst mobiliteit van ons land heeft een uitgebreide FAQ online waarin de verschillende categorieën en bijhorende modaliteiten worden toegelicht.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home