McKinsey: ‘Meer vrouwen in tech beste oplossing voor huidig talenttekort’

vrouwen technologie sector

De huidige talentenpool, die voornamelijk uit mannen bestaat, is niet groot genoeg om aan de groeiende vraag naar Europees techtalent te voldoen.

In een Europese studie van McKinsey waarbij het zestig miljoen werkprofielen en één miljoen techprofielen analyseerde in 2022, blijkt dat vrouwen slechts 22 procent van alle technologie-banen bekleden in Europa. In sectoren met grote vraag naar IT-talent, zoals cloud en devops, is maar acht procent van de profielen een vrouw.

“Het gebrek aan genderdiversiteit in het Europese technologielandschap in alle sectoren leidt tot aanzienlijke nadelen voor werknemers, innovatievermogen en de Europese samenleving,” zegt Kate Smaje, wereldwijde directeur van McKinsey Digital.

Door het aandeel van vrouwen in technologiebanen te verdubbelen tot 45 procent tegen 2027, kunnen de innovatiekracht en het Europese concurrentievermogen vergroten. Europa’s BBP (Bruto Binnenlands Product) kan hierdoor toenemen met 600 miljard euro.

Vrouwen en STEM

Om die verdubbeling te realiseren, is er een forse groei nodig van het aantal vrouwen dat een STEM-diploma behaalt. Van alle STEM-diploma’s in Europa behoren er maar 38 procent aan vrouwen toe.

“Tijdens de lagere en middelbare school zijn er geen tekenen dat jongens beter zijn in wiskunde of informatica dan de meisjes in hun klas”, zegt Melanie Krawina, consultant bij McKinsey. Ondanks deze gelijke start keldert het percentage meisjes dat zich daarna inschrijft voor opleidingen in STEM-disciplines.

In de Scandinavische landen en sommige Oost-Europese landen hebben de STEM-studies bijna gendergelijkheid bereikt. De landen die op het best presteren zijn Griekenland (41%) en Zweden (41%). België staat op de 25ste plaats (23%), net voor Duitsland (22%) en Spanje (13%). 

Zelfs met een technologisch profiel is het aantal vrouwen dat effectief in een technologiebaan start klein. Slechts 23 procent van de vrouwelijke STEM-afgestudeerden beginnen hun carrière in een technologie-baan. Voor mannen ligt dit percentage met 44 procent bijna op het dubbele.

Vier concrete suggesties

McKinsey concludeert in deze studie dat vrouwen de sleutel zijn tot het talententekort binnen de technologiesector. Het oppert vier concrete suggesties:

  • Reframe – Herkader zodat vrouwen kunnen slagen in technologieberoepen. Mogelijke maatregelen zijn effectieve sponsoring, het aanpakken van vooroordelen en het aanbieden van flexibele werkmodellen en kinderopvang.
  • Retain – Geef vrouwen een reden om in technologie te blijven. Meer dan de helft van de vrouwen in technologie verlaten de sector halverwege hun carrière, een percentage dat twee keer zo hoog ligt als bij mannen. Als gevolg van dit onevenwicht, stromen veel minder vrouwen door naar managementfuncties.
  • Redeploy – Ontwikkel meer talent in niet-traditionele talentenpools.
  • Ramp up – Verlaag het tempo waaraan studenten STEM-opleidingen verlaten.

Het volledig rapport van McKinsey kan je hier raadplegen.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home