IT-departement profiteert zelf het meest van AI-succes

ai chip pc

Artificiële intelligentie moet allerlei uitdagingen en tekortkomingen in bedrijven kunnen oplossen, maar het is met name het IT-departement dat vandaag het meeste voordeel haalt uit succesvolle AI-implementaties.

Dat moet blijken uit een recente rondvraag van ITPro Today, bij 154 IT- en business-professionals van bedrijven waar minstens één AI-project succesvol in productie draait. In 64 procent van de gevallen worden uitstekende (23%) tot zeer goede (41%) resultaten gerapporteerd.

Aan de operationele kant blijken met name AI-projecten voor predictive maintenance een formule voor succes. 54 procent van de respondenten geeft dit als belangrijkste usecase aan. Het wordt gevolgd door optimalisatie van inventaris en supply chain (50%) en manufacturing analytics (50%).

Security

Veel respondenten zien evenwel de grootste voordelen aan de IT-zijde van de organisatie. 71 procent noemt security analytics en predictive intelligence de belangrijkste IT-usecase voor AI. Iets meer dan de helft (56%) zegt dat AI helpt bij het optimaliseren van de helpdesk, terwijl 54 procent een positieve impact op de productiviteit van het IT-departement noteert.

Het verbeteren van security lijkt dus een belangrijke usecase voor heel wat bedrijven, maar tegelijk is ook de veiligheid van AI-implementaties een belangrijke bezorgdheid. 44 procent plaatst dit bovenaan de lijst met voornaamste uitdagingen, gevolgd door de transparantie van modellen (36%). Die transparantie is belangrijk om bias te detecteren en het vertrouwen in het systeem te vergroten, maar tegelijk maakt een te grote transparantie het model ook kwetsbaarder voor aanvallen. De zorgen over bias en onverwachte of onbruikbare uitkomsten staan op een gedeelde derde plaats (33%).

Lange termijn

Succesvolle AI-projecten kosten tijd om uit te rollen. Respondenten geven aan dat ongeveer de helft van de succesvolle AI-implementaties (47%) zes maanden tot een jaar in beslag namen. Een derde (32%) had zelfs meer dan een jaar nodig. Eén op vijf (21%) van de AI-initiatieven werd in minder dan zes maanden afgerond.

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat ervaring met AI een belangrijke rol speelt in het onder controle houden van budgetten. Van de succesvolle implementaties kostte ongeveer 45 procent zoveel als gebudgetteerd was, terwijl 25 procent duurder uitviel dan gepland. Van de minder geslaagde AI-projecten ging 40 procent over budget.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home