IoT en 5G: Vlaamse formatienota zet innovatie op agenda

N-VA wil met zijn formatienota inzetten op innovatie. Vlaanderen moet een technologische wereldspeler worden en daar moeten extra investeringen, een focus op IoT en 5G voor zorgen.

In zijn formatienota zet N-VA in op innovatie. In een zeven pagina’s tellende tekst zet de partij de lijnen uiteen waarrond ze wil onderhandelen met CD&V en Open VLD voor de vorming van een Vlaamse regering. Technologie en innovatie krijgt slechts een beperkte vermelding in de tekst, maar die volstaat desalniettemin om de richting in te schatten die de partij uitwil.

City of Things

Zo is het de ambitie om Vlaanderen een wereldreferentie te maken op het gebied van innovatie, digitale transformatie en technologie. Dat zegt heel weinig, maar wordt gelukkig gevolgd door enkele concrete doelstellingen. Zo moet het City of Things-project uitgebreid worden over heel Vlaanderen. City of Things is de vlag waaronder Vlaanderen zijn inspanningen rond slimme steden en gemeenten plaatst. Dit en vorig jaar investeerde onze regio telkens vier miljoen euro in het project. Dat geld wordt gebruikt om alle gemeentes de kans te geven aan de slag te gaan met slimme toepassingen. Al 21 initiatieven werden goedgekeurd, met doelstellingen gaande van een betere mobiliteit over slim eventmanagement tot metingen van luchtkwaliteit.

De nota maakt gewag van stevige ambities inzake de data-economie. Subsidiëring van IoT-projecten binnen de lokale overheden kan daar zeker een onderdeel van uitmaken. Langs de andere kant wil de N-VA ook bedrijven aanmoedigen om uit te groeien tot grote namen op Europees niveau. Daarvoor wil de partij een beleid met extra risicokapitaal en nieuwe gerichte investeringen in onderzoek.

5G-ambitie

Een dekkend 5G-netwerk krijgt ook een vermelding in de nota. Die ambitie is terecht, maar tegelijkertijd ietwat ironisch, aangezien de N-VA zelf mee aan de basis lag van het politieke gehakketak dat voor een uitstel van de veiling van het 5G-spectrum zorgde. Zonder de veiling van de spectrumbanden kunnen operatoren niet beginnen met de uitrol. De verdeelsleutel van de opbrengst van de veiling tussen federale overheid en deelstaten lag aan de basis. “Eerst veilen, achteraf verdelen”, zoals Open VLD voorstelde, werd onder andere door N-VA afgekeurd.

We lezen verder nog kort dat er toponderwijs nodig is om “onze kinderen voor te bereiden op een snel evoluerende toekomst”. Zoiets is broodnodig, blijkt ook uit privé-initiatieven binnen de IT-sector. Een gebrek aan correct opgeleid personeel zet hen ertoe aan zelf opleidingen te voorzien. Met verdere details is de partij vooralsnog karig.

Digitale overheid

N-VA ambieert tot slot om verder in te zetten op een digitale overheid die administratieve eenvoud hoog in het vaandel draagt. Zo lijkt het de bedoeling om daar het bestaand beleid verder te zetten en met de hulp van digitale tools de dienstverlening van de overheid te blijven stroomlijnen. Vlaanderen werkt al geruime tijd in die richting.

De nota is niets meer dan een startpunt waarrond de onderhandelingen vorm zullen krijgen. Inzake IT-gerelateerde plannen zien we vooral een verderzetting van het huidige beleid. Aangezien N-VA de partijen van de vorige regering opnieuw rond de tafel vraagt en er niet bepaald ideologisch heikele punten op tafel liggen in verband met deze materie, denken we dat de tekst alvast een goede houvast biedt voor wie het beleid de komende jaren wil inschatten.

De startnota van informateur Bart De Wever ligt sterk in lijn met de visie van Agoria Vlaanderen. De technologiefederatie deelt immers de ambitie om Vlaanderen in de top drie te krijgen van de regio’s in Europa, zo klinkt het in een reactie van Agoria aan Belga. Die ambitie bereiken kan via technologie en innovatie, aldus Agoria. En dat onder meer met veel aandacht voor omscholingsbeleid en activering zowel voor wie werkt als voor wie op zoek is naar werk. “We kunnen het niveau halen van Zweden, Finland en Denemarken, beter nog dan Beieren of Zuid- of West-Nederland”, klinkt het bij de federatie van technologische bedrijven.

Gerelateerd: API-beleid in Vlaanderen: ‘We willen de bol.com van de overheid zijn’

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home