Belg wil ook na pandemie thuiswerken volgens HP

De resultaten van de HP Workforce Evolution Study geven inzicht in de werkverwachtingen van werknemers en hoe die zijn veranderd door het uitbreken van de COVID-19 pandemie. Uit de studie blijkt dat door de snelle digitalisering en het werken op afstand de behoefte aan training en opleiding zowel in Europa als in de VS is toegenomen. Medewerkers geven aan meer prioriteit te geven aan hun passies, bijscholing en de eigen ontwikkeling om in de ‘nieuwe realiteit’ succesvol te blijven. 

Naar aanleiding van de HP Workforce Evolution Study heeft HP België een een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de verwachtingen van werkende Belgen over de terugkeer naar en het gebruik van het kantoor. 

“We spraken vorig jaar, tijdens de Office of the Future al over de keuzes die organisaties moeten maken om de werknemers meer centraal te stellen bij de keuze van de technologie. Door de COVID-19 pandemie wordt deze stelling een realiteit. De work-life balance van medewerkers wordt nog meer op de proef gesteld en er worden nieuwe eisen gesteld op vlak van vaardigheden en competenties. Het ‘empoweren’ van de werknemers, dat zal de prioriteit moeten worden.” Zo vertelt Koen van Beneden, Managing Director van HP België. 

Blijven thuiswerken

Uit het onderzoek van HP blijkt dat meer dan de helft (60%) van de werknemers in de toekomst minstens één dag per week vanuit huis wil blijven werken. Medewerkers geven aan dat werken op afstand altijd al de toekomst is geweest en dat de COVID-19 pandemie hiervoor een katalysator is geweest. 

Verder geeft 52% van de Belgen aan op afstand te willen blijven werken als ze de optie zouden krijgen, ook na de pandemie. We kunnen concluderen dat de meerderheid minstens 2 tot 3 keer per week thuis wil werken. Opvallend is dat een beperkt aantal respondenten (29%) aangeeft een gezondere balans tussen werk en privé te hebben gevonden door het thuiswerken. 

Als voornaamste reden om in de toekomst weer op kantoor te willen gaan werken, geeft 51% van de ondervraagden aan het sociale contact met collega’s te missen. Als gevolg van de pandemie voelt 48% van de Belgen zich minder verbonden met hun collega’s. 

Nood aan technologie

Van de Belgen die een veranderende werksituatie ervaren naar aanleiding van COVID-19 beseft 70% dat technologie noodzakelijk is om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Ze gebruiken technologie nog meer dan voorheen. Niet alleen tijdens het werk, maar ook na het werk zijn we meer technologie gaan gebruiken. Meer dan de helft (58%) van de respondenten stelt vast meer technologie te gebruiken dan voor de crisis. 

Nu de manier van werken is veranderd en er meer technologie wordt gebruikt, geeft 42% van de werkende Belgen aan van plan te zijn hun digitale vaardigheden verder te ontwikkelen en zo aantrekkelijker te worden voor werkgevers. De helft wil zich meer richten tot het aanleren van essentiële vaardigheden om zodoende relevant te blijven. Door een veranderd gevoel van werkzekerheid is een derde van de respondenten meer gemotiveerd om zijn passie als carriére na te streven en staat men meer open voor banen in nieuwe sectoren.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home