Counter de digitale vaardigheidskloof: kijk anders naar talent

Technologie bepaalt steeds meer onze manier van werken. De vooruitgang ging nog nooit zo hard. Keerzijde van de medaille is dat steeds meer professionals vrezen dat ze over te weinig digitale skills beschikken om ook in de toekomst het verschil te maken. Digitale vaardigheden zijn nochtans een must voor de jobs van de toekomst. Willen we de toekomstige uitdagingen de baas kunnen, dan moeten we nog meer investeren in digitale opleiding en talent op een nieuwe manier benaderen.

Uit een eigen recent rapport blijkt dat de digitale vaardigheidskloof een prijs heeft. Volgens het onderzoek zouden 14 G20-landen 11,5 biljoen dollar cumulatieve bbp-groei kunnen mislopen als de vaardigheidskloof niet wordt aangepakt. Opkomende technologieën zoals blockchain, AI en de cloud vergroten de vraag van bedrijven naar specifieke digitale skills.

Drie grote digitale vaardigheidskloven

Vandaag wordt de digitale vaardigheidskloof steeds groter, en daar zijn verschillende redenen voor. Er is bovendien geen sprake van één kloof, er zijn er meerdere. Enerzijds is er de kloof tussen privé- en professioneel gebruik. We scrollen, posten en liken er lustig op los. Maar tegelijkertijd geeft een meerderheid van de professionals aan dat ze niet voorbereid zijn op de sociale media-vaardigheden die ze in de nabije toekomst op het werk zullen nodig hebben.

Anderzijds bestaat er ook een enorme digitale generatiekloof. Dat is geen verrassing, Gen Z is nu eenmaal beter digitaal onderlegd dan de babyboomers. Toch blijkt dat de meeste Gen Z’ers, de eerste digital native generatie, twijfelen aan hun vaardigheden wanneer het draait om diepgaande digitale vaardigheden zoals coderen, cybersecurity en AI. Ook de kloof tussen leidinggevenden en werknemers binnen organisaties wordt steeds groter. Waar veel managers aangeven dat ze over genoeg digitale skills beschikken, hebben medewerkers dat gevoel niet.

Kijk anders naar aanwerven en opleiden

Veel organisaties beseffen dat de groeiende digitale vaardigheidskloof hun ontwikkeling in de weg staat. Daarom zoeken veel bedrijven naar mensen met de juiste skills om hun digitale transformatie te ondersteunen. Wie over te weinig technologische vaardigheden beschikt, verliest namelijk van de concurrentie. Daarom is het noodzakelijk om te kijken naar de manier waarop we nieuw talent aanwerven. Gezien broodnodige digitale skills – zoals werken met samenwerkingstechnologie –  amper worden aangeleerd op de schoolbanken, is het beter om te kijken naar de attitude van een kandidaat.

Kijk niet naar wat je kandidaat al kan, maar naar wat je hem kan leren, en of die daarvoor open staat. De sector verandert razendsnel en uiteindelijk zullen skills die je kandidaat vandaag geleerd heeft, binnen vijf jaar niet meer voldoende zijn. Ontwikkel opleidingsprogramma’s op basis van wat werknemers denken nodig te hebben om succes te boeken op het werk, en creëer een flexibele werkcultuur die alle werknemers in staat stelt om overal verbinding te maken, te leren en vooruitgang te boeken. Je kan bijvoorbeeld wel een innovatief en toegankelijk platform aanbieden, maar er moeten nog altijd mensen mee kunnen werken. Training en reskilling moeten dan ook hoog op de bedrijfsagenda staan. Om de vaardigheidskloof te dichten, moeten we dus onze blik verruimen en talent door een andere bril gaan bekijken.

Omarm digitalisering

Mensen opleiden alleen is niet genoeg. Ook communicatie en sensibilisering blijven belangrijk. Veel mensen vrezen dat artificiële intelligentie en automatisatie ooit hun job zullen overnemen. Maar sinds die ontwikkelingen zich voordoen, neemt het aantal banen alleen maar toe. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat mensen beseffen hoe digitale technologie een positieve impact kan hebben op hun werk en de maatschappij.

Uiteraard zal technologie veel jobs veranderen en verdwijnen er functies, aangezien AI bepaalde taken efficiënter kan uitvoeren. Maar digitale transformatie creëert op zijn beurt ook nieuwe jobs. We moeten daarnaast evolueren naar een wereld waarin werknemers en bedrijven overal productief kunnen zijn. Het mag daarbij niet uitmaken of je thuis zit, op kantoor of op andere locatie.

Wil je als bedrijf de overstap maken naar een hybride wereld met flexibel werk, dan zal je duurzaam moeten investeren in digitale skills. Bovendien werk je zo ook aan de groei van je bedrijf in de toekomst. De zoektocht naar werknemers met de juiste skills kan een behoorlijke uitdaging zijn, maar wanneer je bereid bent om te investeren in de juiste opleiding, kom je al een heel eind met het aanwerven van gemotiveerde en leergierige mensen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Lien Ceulemans, Country leader Salesforce Belux. Klik hier voor meer informatie over de oplossingen van het bedrijf.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home