Hoe Care4Growing de hele landbouwsector wil digitaliseren

Digitaal boeren

Eén platform waarmee alle Belgische en misschien zelfs Europese land- en tuinbouwers hun teelt regelen, gewassen via veilingen verkopen, informatie vragen en delen en partners aanspreken: de ambitie van Care4Growing is niet min. Hoe wil de organisatie een grote en diverse sector op éénzelfde digitale sneltrein krijgen?

Zelden is de digitale kloof zo uitgesproken als in de wereld van de land- en tuinbouw, vaak het gevolg van verschillende generaties actief in de sector. Dat houdt Care4Growing niet tegen om een poging te ondernemen de hele sector in één klap te digitaliseren. De ambitie van de organisatie is vandaag al een stuk werkelijkheid met een platform waarop binnenkort 3.000 telers aanwezig zullen zijn.

Digitalisering voor telers

In eerste instantie sleutelt Care4Growing aan een platform dat meerwaarde biedt voor de telers. “Er is een heel groot verschil in de mate waarin producenten van gewassen hun organisatie al gedigitaliseerd hebben”, weet projectleider Steven Boen. “Aan het ene uiterste heb je nog telers die alles met papier doen, aan de andere kant bestaan er in ons land ook geautomatiseerde serres waar alles vanzelf gebeurt. In deze eerste fase is het onze ambitie om een zo breed mogelijke telersgroep aan boord te krijgen.”

Er zijn nog telers die alles met papier doen.

Steven Boen, projectleider Care4Growing

Gesteund door de drie grootste producentenorganisaties van het land rolt Care4Growing daarom een digitaal platform uit dat telers bijstaat tijdens het hele productieproces. Van de toewijzing van een perceel aan een specifieke teelt over groei en oogst tot de uiteindelijke verkoop op een veiling: alles moet via het platform kunnen.

In een korte demo zien we hoe een boer zijn perceel indeelt, oogstdata voorspelt, verwachtte prijzen analyseert en zelfs hulp krijgt bij de bestrijding van bijvoorbeeld ziektes. Care4Growing laat een boer toe om op een gebruiksvriendelijke manier aan te geven wat er aan de hand is om daarna uit diverse bestrijdingsmethodes te kiezen. Bovendien bevat het platform alle relevante regulering, zodat een teler in één klap ziet of de aanpak wel reglementair is.

Salesforce centraal

‘Het hele platform is gebouwd rond de Salesforce Experience Cloud”, vertelt Boen. “De Experience Cloud is waar de producent mee in aanraking komt en waar hij alles kan ingeven.” Care4Growing kwam bij Salesforce uit na een functionele analyse op basis van uitgediepte gebruikersverhalen. Aan de hand daarvan selecteerde het team de prioriteiten die nodig waren om een antwoord te bieden op die verhalen.

care4growing ui
De front-end waarmee de producenten aan de slag gaan, is gebouwd op de Salesforce Experience Cloud.

“Na de analyse kwamen we bij de Experience Cloud uit”, weet Boen. Low-code zou ik het platform niet noemen, maar het biedt toch een heel grote dekkingsgraad met ingebouwde functies die voor ons belangrijk zijn. Bovendien kan de oplossing mee groeien met onze ambitie.”

Meer dan een tool

Daarmee verwijst Boen naar de verdere digitaliseringsplannen. Het is niet alleen de bedoeling om boeren een digitale tool te geven om hun teelt te organiseren. Daar begint het verhaal eigenlijk pas. Care4Growing wil een digitale community uitbouwen waarin verschillende stakeholders bij elkaar samenkomen en informatie uitwisselen. “Die samenwerking is cruciaal, niet alleen tussen telers onderling maar ook met andere partijen en producentenorganisaties.”

De Experience Cloud bevat al functionaliteit om bijvoorbeeld te chatten of artikels te delen, wat perfect in dat plan past. Care4Growing kan de functionaliteit snel uitbreiden met geavanceerde nieuwigheden. “De integratie van Salesforce Einstein AI laat ons bijvoorbeeld toe om telers een foto van een gewas te laten uploaden, waarna het platform automatisch een eventuele ziekte herkent.

lees ook

Van spreadsheet naar CRM: hoe Fiets! zijn back-end moderniseerde tijdens Covid-19

Het platform biedt flexibiliteit wat de interface betreft. Boen: “Alles wat we voor de Experience Cloud bouwen, wordt ook mobiel goed weergegeven. Via de Franse Salesforce-partner Follow Analytics konden we zo een eenvoudige container-app bouwen die boeren toelaat om Care4Growing ook op een telefoon of tablet te gebruiken.”

Samenwerking voor informatie

Momenteel wordt Care4Growing per gewas uitgerold bij boeren die aangesloten zijn bij de grote producentenorganisaties. “Dat zijn er ongeveer 3.000, waarvan er vandaag al enkele honderden zijn aangesloten”, weet Boen. De uitrol gebeurt per teelt aangezien de plantmomenten op andere tijdstippen vallen en Care4Growing zo tijd heeft om alle regels per gewas te optimaliseren. “Op termijn willen we de hele agro-industrie bereiken, niet alleen in België maar ook Frankrijk, Nederland en zelfs de rest van Europa.”

In de nabije toekomst  kunnen bijvoorbeeld proefcentra dienstverlening aan het platform koppelen. Dat zijn onderzoeksinstellingen die bijvoorbeeld bestrijdingen van nieuwe ziektes of efficiëntere kweekprocessen bestuderen. “Die centra kunnen via het platform eenvoudig artikelen delen met de gemeenschap. Langs de andere kant kunnen ze vanuit de boeren hun bevindingen staven met data vanop het veld. Ook andere bedrijven of organisaties kunnen koppelen ten behoeve van de teler.”

Datalaag

Data is een andere pijler van het hele project. Door de sector te digitaliseren, krijgt Care4Growing heel wat gegevens in handen. Of liever: de producentenorganisaties krijgen de data ter beschikking, want in principe blijven zij eigenaar. Daar schuilt meteen een belangrijke uitdaging voor Boen en zijn collega’s. Aan de voorkant moet de Salesforce Experience Cloud een uniforme ervaring bieden aan alle gebruikers, maar aan de achterkant moeten data sterk beveiligd en waar nodig gescheiden blijven.

Aan de achterkant moeten data sterk beveiligd en waar nodig gescheiden blijven.

Steven Boen, projectleider Care4Growing

“We kozen daarom om de software van Salesforce te bouwen bovenop een databaselaag van Microsoft Azure”, vertelt Boen. “Dat laat ons toe om de data gescheiden te beheren en maakt het bovendien eenvoudig om via API’s te integreren met de back-office-omgevingen van de producentenorganisaties.” De aanpak geeft bovendien extra mogelijkheden om het platform op termijn te integreren met de digitale leiders in de agrarische sector, die zo hun geautomatiseerde systemen op het Care4Growing-platform kunnen enten.

Toegangscontrole op maat van producentenorganisaties

Verder werkt Care4Growing met Okta als identiteitsprovider. “Doordat we een laag boven Salesforce gebruiken voor het identiteitsbeheer, kan iedere producentenorganisatie eenvoudig zijn eigen gebruikers beheren”, weet Boen. De toepassing wordt momenteel immers via die organisaties naar de telers uitgerold, wat het beheer complexer maakt. Okta heeft als bijkomend voordeel dat Care4Growing op termijn meerdere toepassingen met specifieke toegangsvereisten kan integreren in het platform.

Tot slot is het platform gekoppeld aan de Service Cloud van Salesforce. “Dat laat opnieuw eenvoudige communicatie met de telers toe.” Op termijn wil Boen nog tal van andere partners aan het platform toevoegen, al benadrukt hij dat de teler centraal staat. “We willen geen marketing of verkoopportaal zijn, maar een kwaliteitsplatform.”

IT- en kennisplatform

“Care4Growing moet zicht ontpoppen tot een IT-product gekoppeld aan kennis, dat leveranciers, producentenorganisaties en andere relevante stakeholders samenbrengt”, vat Boen samen. “Door het Salesforce-platform als basis te nemen, kunnen we snel schakelen maar ook uitbreiden met nieuwe functionaliteit. Nu ligt de focus bijvoorbeeld op voedselteelt, maar ook maïs dat vooral voor dieren bedoeld is en sierteelt  kunnen er op termijn bijkomen.”

lees ook

De digitale mindset van Monizze: al tien jaar disruptie in een traditionele markt

Hij benadrukt dat de Experience Cloud het technische fundament is van de oplossing. “Dat is wat de teler ziet en ons de mogelijkheid geeft om dit te doen.” Componenten zoals Microsoft Azure en Okta geven Care4Growing de functionaliteit op maat die het project nodig heeft.

De ambitie om met het centrale platform de hele landbouwsector een digitale injectie te geven, valt in de smaak. Niet alleen de Belgische producentenorganisaties staan te springen, ook Europa ziet er wat in. “Intussen zijn we zelfs genomineerd voor een eerste internationale prijs”, vertelt een trotse Boen.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home