Digitale vaardigheden: voor bedrijven is het nu omscholen of falen

reskilling

Werknemers met de juiste vaardigheden kunnen aanwerven is een cruciale factor om als bedrijf succesvol te zijn en je te onderscheiden van falende bedrijven. In een steeds meer door data gedreven toekomst zal dit verschil nog duidelijker worden.

De Europese Commissie verwacht dat er tegen 2020 maar liefst 756.000 banen in de Europese ICT-sector niet ingevuld zullen geraken. We zitten nu in de Vierde Industriële Revolutie die het gebrek aan de juiste skills in alle industrietakken nog groter maakt. Ontwikkelingen in artificiële intelligentie (AI), robotica en andere opkomende technologieën volgen elkaar steeds sneller op, waardoor de inhoud van de banen – en de bijbehorende vaardigheden om ze uit te voeren – sneller dan ooit tevoren zal veranderen.

Volgens het World Economic Forum (WEF) zullen wereldwijd tegen 2020 minstens 133 miljoen nieuwe rollen ontstaan door de nieuwe werkverdeling tussen mens, machine en algoritmes. Er zal enerzijds een sterke vraag zijn naar technische vaardigheden, zoals programmeren en app-ontwikkeling. Anderzijds zullen skills die computers niet gemakkelijk kunnen beheersen ook in trek zijn: creatief denken, problem-solving en onderhandelen.

Bedrijven zouden talenten met de juiste skills kunnen aantrekken met zeer aantrekkelijk lonen en hoge bonussen, maar dat is een oplossing op korte termijn, die maar tijdelijk werkt. Want over een aantal jaar zijn deze vaardigheden misschien niet meer nodig. En naarmate nieuwe rollen ontstaan, zal de groep getrainde werknemers niet groot genoeg zijn om aan de vraag te voldoen.

Dus, welke opties hebben bedrijfsleiders vandaag als ze zich willen voorbereiden op een snel veranderende toekomst?

De grootte van het probleem kennen

Timing is van cruciaal belang. Om het probleem aan te pakken, moeten bedrijven nu investeren in het omscholen van hun personeel. Het WEF schat dat meer dan de helft (54%) van alle werknemers omscholing nodig heeft tegen 2022. In sommige sectoren is het probleem waarschijnlijk nog groter. Bovendien blijkt uit cijfers van de Europese Commissie dat ongeveer 37 procent van de Europese beroepsbevolking niet eens over elementaire digitale vaardigheden beschikt.

 

Om het probleem aan te pakken, moeten bedrijven nu investeren in het omscholen van hun personeel.

 

Dus is een holistische oplossing nodig die prioriteit geeft aan nieuwe manieren om de vaardigheden van het huidige personeel te blijven ontwikkelen en eerder onbenutte talentenpools aan te boren. Een dergelijke aanpak helpt ook om de gedeelde verantwoordelijkheid van de wetgevende overheid en het onderwijs te benadrukken.

Continu leren

HR-managers geloven dat het implementeren van ontwikkelingsprogramma’s voor personeel hen helpt om zich voor te bereiden op toekomstige innovaties, Toch gebeurt dit in veel bedrijven maar traag, onder meer door budgetbeperkingen, gebrek aan tijd van medewerkers om deel te nemen aan trainingen of gebrek aan geschikte technologieën voor deze trainingen.

Gezien de dreigende vaardigheidskloof en de hoogdringendheid is dit moeilijk te vatten. Naarmate de skill gap groter wordt, zullen bedrijven die geen actie ondernemen achterblijven. Bedrijfsleiders moeten kritisch kijken naar de technische en “menselijke” vaardigheden die nodig zijn om hun personeel toekomstbestendig te maken. Zij moeten direct middelen vrij maken en een cultuur van continu leren creëren op de werkvloer.

Technologie maakt levenslang leren mogelijk

Bedrijven kunnen uiteraard hun eigen cursusmateriaal ontwikkelen, maar er zijn verschillende online leerplatforms beschikbaar zoals Coursera, Udacity en Udemy, die bedrijven trachten te helpen om de digitale disruptie voor te blijven door de skills van werknemers te ontwikkelen en continu bij te werken. Denk aan cursussen over data science, machine learning en AI. Salesforce heeft zijn eigen gratis, gamified, online leerplatform ontwikkeld: Trailhead. Hiermee hebben gebruikers de controle over hun eigen training en kunnen ze de vaardigheden ontwikkelen die ze in de toekomst nodig zullen hebben.

Bedrijven die slagen in de omschakeling van personeel zullen volgens het WEF in staat zijn om nieuwe en opkomende technologieën in te schakelen om efficiënter te produceren en om uit te breiden naar nieuwe markten.

Diversiteit: zoek buiten de gebruikelijke talentenpool

Bedrijven gaan ook anders moeten aanwerven. Ze gaan uit hun comfortzone moeten komen en verder kijken dan de gebruikelijke profielen. Door mensen aan te nemen van verschillende achtergronden, waaronder jongeren, minderheidsgroeperingen en mensen zonder universitaire opleiding, kunnen bedrijven putten uit een enorme pool onderbenut talent met veel potentieel.

Diversiteit binnen het personeelsbestand heeft trouwens veel voordelen. Volgens een McKinsey-rapport hebben bedrijven in het topkwartiel voor geslacht, ras en etnische diversiteit vaker een beter financieel rendement dan hun concurrenten.

 

In een competitieve markt is een aantrekkelijk salarispakket en andere voordelen niet het enige wat toptalenten aantrekt.

 

Bedrijven moeten ook nadenken over hoe zij trainingen aanbieden. Stageplekken op de werkvloer, interne opleidingsprogramma’s voor niet-hoogopgeleide werknemers en partnerschappen met externe bureaus spelen allemaal een belangrijke rol bij het opbouwen van een diverser personeelsbestand.

Het eigen Pathfinder-trainingsprogramma van Salesforce, ontwikkeld in samenwerking met Deloitte, heeft het doel de werknemers te voorzien van de technische en zakelijke vaardigheden die nodig zijn voor een carrière in het Salesforce-ecosysteem.

Employer of choice

Ten slotte moeten bedrijven ernaar streven een “employer of choice” te worden. In een competitieve markt is een aantrekkelijk salarispakket en andere voordelen niet het enige wat toptalenten aantrekt. Vooral millennials willen werken voor een organisatie waar ze trots op kunnen zijn. Medewerkers met belangrijke skills zullen er steeds vaker iets van zeggen wanneer een bedrijf niet overeenkomt met hun eigen waarden.

Uit onderzoek van Salesforce blijkt dat toonaangevende bedrijven die veel belang hechten aan waarden zoals sociale impact en een diverse en inclusieve cultuur, meer kans hebben om de betrokkenheid en productiviteit van werknemers te vergroten en talent aan te trekken en te behouden.

Helaas is er geen uniforme oplossing waarmee elk bedrijf zijn personeel kan wapenen tegen de toekomst. Door enerzijds prioriteiten te stellen op vlak van omscholing, herscholing en het behouden van werknemers, en door anderzijds middelen vrij te maken om een cultuur van continu leren op te bouwen, kunnen bedrijven zich goed positioneren om te overleven in de Vierde Industriële Revolutie.

 

Dit is een ingezonden bijdrage van Miguel Milano, President Salesforce International. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden en producten van het bedrijf.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home