5G in België loopt binnenkort 2 jaar achter op Europa

Heel triest, geheel verwacht, helemaal te voorkomen

Ons land zal pas twee jaar na de rest van Europa operationele commerciële 5G-netwerken hebben. Bovendien zijn Belgische consumenten volgens een onderzoek van Ericsson nog niet voldoende op de hoogte van wat 5G precies is en kan.

“Tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat telecominfrastructuur kritieke infrastructuur is”, zet Remi De Montgolfier, general manager voor Ericsson in België en Luxemburg. “Connectiviteit is even belangrijk als bijvoorbeeld transport. Zonder zou de hele economie instorten.”

Toch hinkt ons land achterop in de uitrol van 5G-netwerken. Momenteel zijn operatoren bezig met tests, veelal in de haven van Antwerpen, maar voor een echt commercieel netwerk blijft het wachten op de officiële veiling van de benodigde radiofrequenties door de Federale Overheid.

Twee jaar achterstand

De Montgolfier hekelt de huidige situatie. “De 5G-agenda heeft al twaalf maanden niet bewogen. Tegen dit tempo komt 5G pas naar België tegen 2022 of zelfs pas 2023. We lopen dan twee jaar achter op de rest van Europa.” Ericsson zal de core-infrastructuur voor het nieuwe netwerk voor Proximus leveren, maar de provider kan geen 5G aanbieden totdat de frequenties door de Federale Overheid zijn uitgedeeld. “Er is haast nodig.”

We lopen binnenkort twee jaar achter op de rest van Europa.

5G is volgens Ericsson goed voor de economie omwille van drie redenen. De uitrol vertegenwoordigt een grote investering die de economie zal boosten, bedrijven worden efficiënter en concurrentiëler door en het robuuste netwerk kan ook als tool dienen om maatschappelijke problemen aan te pakken. Wat de concurrentiepositie van bedrijven betreft, zal de impact er vermoedelijk niet op vooruitgaan wanneer andere landen jaren voorlopen op België.

Perceptieprobleem

Samen met de gestagneerde veiling is de perceptie van het grote publiek een probleem. Hoewel 5G in eerste instantie vooral relevant is voor bedrijfstoepassingen, halen providers wereldwijd 60 à 70 procent van hun inkomen uit de consumentenmarkt. Die blijkt volgens onderzoek van Ericsson bij 1.000 Belgen haar mening over 5G vooral te vormen aan de hand van informatie die via sociale media verspreid wordt. De helft van de Belgen geeft aan daar zijn informatie te halen. “Aan de vooravond van de uitrol stellen we vast dat Belgische consumenten heel weinig weten over de mogelijkheden van 5G”, aldus De Montgolfier.

Daar schuilt meteen een interessant probleem. Ericsson probeert 5G te schilderen als een technologie die ook consumenten aanbelangt, maar mankeert daar vooralsnog de juiste argumenten voor. Vandaag is de situatie zo dat de bedrijfsmarkt acute problemen ervaart waarvoor 5G de oplossing is, en de consument niet. 4G is ruim snel genoeg om Full HD-video’s te streamen. Lukt dat niet op de trein, dan komt dat door het bereik van het netwerk, niet de achterliggende technologie.

AR, VR en Wifi 6

“5G zal vooral belangrijk zijn voor infotainment”, voorspelt Jasmeet Singh Sethi, head of insights bij Ericsson. Hij ziet het dataverbruik in landen die al 5G hebben sterk stijgen. “Video is de grote drijvende kracht. 5G maakt streams in hogere resoluties en andere vormen mogelijk. Denk aan 4K, 8K, 360 graden en VR- en AR-toepassingen.” Ericsson werkt momenteel samen met start-ups van over de hele wereld om dergelijke toepassingen werkelijkheid te maken. Lees: eigenlijk zijn ze er nog niet, dus kan je met 5G nog niet zo veel aanvangen als consument.

Eigenlijk zijn de 5G-toepassingen voor de consument er nog niet.

Heel veel voorbeelden van consumenten-5G blijven terugkomen op AR en VR met een bril. Het bestaan van Wifi 6, dat als technologie gelijkaardige voordelen zoals een lage latency, blijft netjes buiten beschouwing. Toch zien wij onze landgenoten niet massaal in AR-toepassingen buitenshuis springen. In realiteit sleutelt Ericsson dus nog naarstig aan waardevolle toepassingen voor 5G voor consumenten, omdat het in andere markten al zag dat dergelijke unieke toepassingen een voorwaarde zijn voor mensen om over te stappen naar 5G. Aangezien operatoren voor een groot deel van die overstap afhankelijk zijn voor hun inkomsten, is de push logisch.

5G: essentieel, maar (nog) niet voor de consument

Wij zijn ervan overtuigd dat 5G een belangrijke technologie is waarvan de vertraging door de eigen overheid criminele proporties aanneemt. De voordelen binnen een zakelijke context zijn duidelijk en het uitstel doet de toekomstige concurrentiepositie van onze bedrijven pijn.

Wat 5G voor de consument betreft, zien we 5G eerder als een oplossing voor een probleem dat er nog niet is. De doorsnee telefoongebruiker vandaag heeft veel meer aan een stabiele 4G-verbinding dan 5G-dekking. De use cases zullen er zeker komen, maar voorlopig mis je niets.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home