Wave: Hoe Smals dossierbeheer bij RSZ herwerkte tot modulaire werkomgeving voor overheden

Divers, verouderd en doorspekt met legacy: dossierbeheer binnen de RSZ was in 2015 dringend aan een upgrade toe. Smals koos voor een modulaire aanpak waarbij hergebruik van software hoog op de agenda stond. Het resultaat is een gestroomlijnde software-omgeving die als fundering kan dienen voor toekomstige projecten.


Wie meer details wenst over Wave of het nieuwe TaskEngine V3, kan zich melden voor een webinar georganiseerd door Smals op 18 juni van 10u tot 12u. Meer details over de inhoud en de sprekers vind je hier.


De relatie tussen persoon of werkgever langs de ene kant, en de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) aan de andere was in 2015 vanuit digitaal oogpunt niet erg overzichtelijk. Een veelvoud aan niet-gesynchroniseerde systemen zorgde voor omslachtige processen. Meer dan 1.000 medewerkers bij de RSZ werkten zo allesbehalve optimaal. Zo moesten ze voor één enkele taak soms meermaals van applicatie wisselen om een concrete vraag op te lossen. Dat kostte tijd, maar ook (belasting)geld.

Op naar beter. In 2015 begon Smals, gemeenschappelijke ICT-organisatie van de openbare instellingen van sociale zekerheid, aan een groot digitaliseringsproject. Verschillende processen en systemen, deels gebouwd op legacy, mochten geen roet in het eten gooien. Vanaf het begin koos Smals resoluut voor een nieuwe en hypermoderne IT-architectuur. De visie was duidelijk: de RSZ moest over de verschillende diensten heen dossiers kunnen beheren vanuit een systeem waarbij klant en gebruiker centraal staan.

Geen grote rots, maar veel kleine stenen

De oplossing zou geen monoliet zijn. In 2015 al koos Smals voor een visie gebaseerd op modulaire en herbruikbare bouwstenen. Met die bouwstenen zette de IT-specialist een systeem neer waarnaar vandaag gerefereerd wordt als ‘Wave’, een integrale digitale werkomgeving. Het is één allesomvattende omgeving waarbij gebruikers vanuit een centraal dashboard toegang hebben tot alle functies die voor hen belangrijk zijn. Relevante toepassingen worden in dat dashboard via API’s geïntegreerd.

De componenten met hun eigen functionaliteit werken voor de gebruiker als één geheel – maar zijn in feite webcomponents en microservices, die onderhouden worden door verschillende teams. “Die microservices draaien in containers in de G-Cloud”, verduidelijkt projectleider Joost Cammaert. “Dat brengt schaalbaarheid met zich mee.”

De microservices draaien in containers in de G-Cloud”

Joost Cammaert, projectleider Smals

Die schaalbaarheid is een groot voordeel. Als de RSZ vroeger een grote taak moest uitvoeren waarbij bijvoorbeeld duizenden bedrijven gecontacteerd dienden te worden, moest dat in batches gepland worden. Vandaag schaalt de infrastructuur gewoon mee om zo’n tijdelijke hoge bevraging van het IT-systeem te bolwerken.

Agile

Ook de ontwikkeling verloopt moderner met deze aanpak. Smals werkt al sinds het begin binnen een agile-raamwerk waarin verschillende teams samenwerken aan één product. Voor Wave zelf zijn er vier ontwikkelingsteams en één ondersteuningsteam, goed voor telkens vijf tot tien mensen. Die zorgen voor de grote structuur.

Daarin passen dan de business-toepassingen. Dat kunnen teams zijn bij Smals zelf, of bij de klanten van Wave. In totaal zijn er nog eens een tiental teams bezig met die modulaire functionaliteit voor de werkomgeving.

De componenten zelf zijn flexibel, aanpasbaar en bovenal herbruikbaar. Herbruikbaarheid is een prioriteit voor Smals, dat bij nieuwe projecten steeds kijkt of er al iets bestaat, of er nieuwe functionaliteit ontwikkeld moet worden en zo ja, of die niet meer dan één nut kan dienen.

De RVA doet mee

In het geval van Wave heeft Smals in feite een blauwdruk ontwikkeld voor een digitaal dashboard voor dossierbeheer. Dankzij de architectuur gebaseerd op microservices en API’s kan het werk van Smals ook bij andere overheidsdiensten, al dan niet in de sociale zekerheid, gerecupereerd worden.

Smals zelf bereidt zich voor op zo’n toekomst. Bij Wave hoort ook een governance board met belanghebbenden. In casu zijn dat Smals, de RSZ en de RVA. Ook bij die laatste draait Wave nu in productie. Andere instellingen kunnen instappen en worden zo meteen partner. Alle deelnemers kunnen zo de evolutie van de functionaliteit van de werkomgeving mee sturen.

Smals doet SaaS?

Wordt Smals zo plots SaaS-specialist? Zo’n vaart loopt het ook niet, maar het model rond hergebruik van softwaremodules heeft wel gelijkenissen. De software die Smals bouwt, kan immers bij verschillende ‘klanten’ (overheidsdepartementen) uitgerold worden. De architectuur laat dan weer aanpasbaarheid toe, zodat iedere partij een eigen werkomgeving krijgt met daarin relevante toepassingen geïntegreerd.

Zo werken de RSZ en de RVA dus wel in een omgeving die op dezelfde componenten is gebaseerd, maar werken ze niet effectief op hetzelfde platform. Beide Wave-omgevingen draaien gescheiden en zijn aangepast op maat van de organisatie. Trek gerust een vergelijking met Salesforce- of SAP-implementaties bij verschillende bedrijven: dezelfde basis die één keer werd ontwikkeld, een andere gescheiden uitvoering.

Beter en goedkoper

Smals wil binnen de overheid het absolute voortouw nemen in hergebruik. Het is immers te gek (en te duur) om iets zoals bijvoorbeeld dossierbeheer vijf keer te ontwikkelen voor meerdere instellingen met dezelfde behoefte. Met ‘Wave’ bewijst Smals dat dit kan.


Deze redactionele samenwerking kwam tot stand in samenwerking met Smals. Wie meer details wenst over Wave of het nieuwe TaskEngine V3, kan zich melden voor een webinar georganiseerd door Smals op 18 juni van 10u tot 12u. Meer details over de inhoud en de sprekers vind je hier.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home