Hoe Google Microsoft Azure en AWS wil evenaren met zijn cloud

Google Cloud

Google Cloud Platform is klaar voor enterprise-klanten. Dat is toch wat CEO Thomas Kurian en zijn team ons willen doen geloven op Google Cloud Next in Londen. Het afgelopen jaar maakte GCP in ieder geval enkele grote en belangrijke stappen voorwaarts richting de adoptie door traditionelere enterprise-klanten.

Google Cloud Platform is de derde grootste cloudprovider in het Westen, na Microsoft Azure en marktleider AWS. Als één van de drie grote spelers laat Google concurrenten zoals IBM of Oracle ver achter zich, maar de weg richting meer marktaandeel loopt steil bergop.

Enterprise-gat

Het grootste probleem voor Google is de historische positionering van zijn cloudaanbod. GCP werd geboren als een innovatieve en dynamische cloud, gericht op typische Google-klanten: even jonge, hippe en dynamische start-ups en kmo’s met een ontwikkelaarsgeest. De loggere en tragere enterprises met hun typische noden en uitdagingen werden lange tijd buiten beschouwing gelaten, waardoor dergelijke ondernemingen eerder naar het grote AWS of het vertrouwde Microsoft keken in hun zoektocht naar partners voor een transformatie naar de cloud.

Dat GCP niet geschikt was voor enterprise-klanten, was meer dan alleen perceptie. Het ontbrak Google tot voor kort aan twee zaken. Eerst en vooral mankeerde een technisch aanbod dat inspeelde op de complexiteiten van grote klanten, onder andere in verband met legacy en licensing. Vervolgens had Google geen salesstructuur waarmee het bij een enterprise kon aankloppen. Een ontwikkelaar in een klein bedrijf vindt zijn weg automatisch naar Google, een grote multinational niet.

Kurian aan het roer

Dat euvel verhelpen stond in de jobomschrijving voor Thomas Kurian toen die eind 2018 naar voren werd geschoven als nieuwe CEO. Kurian nam over van Diane Greene, nadat hij bij Oracle aan de kant werd geschoven omdat hij voorstander was van een meer open aanpak. Goed voor Google, minder goed voor Oracle, zo blijkt intussen.

Thomas Kurian benadrukt in Londen dat GCP helemaal klaar is voor enterprises.

Techzine sprak met Thomas Kurian tijdens de Google Cloud Next-conferentie in Londen. Eerder waren we al aanwezig op de editie in de VS. Toen zagen we hoe Kurian het Google Cloud Platform in sneltempo herpositioneert richting een volwaardige enterprise-optie, die keuzevrijheid hoog in het vaandel draagt. Vandaag werpt de nieuwe focus al enkele vruchten af.

Google kwam in eerste instantie over als een trotse kleuter die zijn nieuwste waskrijttekening aan de hopelijk trotste ouders wil laten zien. Zowel de keynote als het daaropvolgende programma waren gevuld met partners die mochten vertellen waarom ze van GCP houden. Passeerden de revue: Vodafone, All Saints, Improbable en PwC. Mooie klanten die illustreren dat ook grote multinationals vandaag voor GCP kiezen, maar als Google de strijd tegen AWS en Azure wil voeren aan de hand van het klantenportfolio, dan voorspellen we dat er andere winnaars uit de bus komen.

Waarom GCP?

Het is desalniettemin tekenend dat een bedrijf als PwC Global Office 365 van Microsoft links laat liggen ten voordele van G Suite. Simon Harris, Head of Big Data Delivery bij Vodafone, geeft het duidelijkste antwoord wanneer we vragen waarom Google nu precies de voorkeur kreeg binnen zijn bedrijf ten nadele van de twee andere spelers. “Het is eenvoudiger om analytics te doen met de Google Cloud”, aldus Harris. “We konden heel wat legacy-code wegsmijten bij onze migratie van een on-premises omgeving naar GCP.”

Vodafone kond heel wat legacy-code wegsmijten bij de migratie naar GCP.

Verder is de relatie met de opensourcegemeenschap een pluspunt. Ieder softwarebedrijf loopt dezer dagen te pronken met zijn opensourcementaliteit, maar de aanwezigen vinden de bijdragen van Google het geloofwaardigst. “Kijk naar welke opensourcetechnologie vandaag de norm is”, illustreert Harris. “Het merendeel daarvan is bij Google ontwikkeld.”

De aanwezigen prijzen verder het innovatieve karakter van GCP, maar dat stond nooit ter discussie. De innovatieve geest is één van de redenen dat Google van het begin af aan zo populair is bij start-ups en ontwikkelaars. Sommige enterprises zien dat duidelijk als een factor, maar doorslaggevend zal het nooit zijn. Veel relevanter is de commentaar over de ondersteuning. Iedereen die we spraken in de marge van de conferentie was het erover eens dat het Google-ondersteuningsteam veel sneller reageerde op problemen dan wat de klanten gewend waren van andere bedrijven.

Sales op maat

Dat brengt ons naar de ambitie van Kurian om Google binnen te krijgen bij een breder scala aan enterprise-omgevingen. Goede ondersteuning is daar één deel van. “We gaan vandaag op een andere manier naar de klant”, vertelt de CEO aan Techzine. “We spreken niet meer over infrastructuur, maar kijken naar hoe we de organisatie kunnen helpen. We onderzoeken het probleem en proberen de business te transformeren, en niet alleen de technologie.”

“We spreken niet meer over infrastructuur”, vertelt Kurian.

Die nieuwe go-to-marketstrategie past bij de grote ondernemingen, die minder wakker liggen van welke server er precies in de cloud draait, maar vooral willen weten of en hoe hun businessprocessen beter zullen draaien in de cloud. “Daarom werken we vandaag met een prijsstrategie die gelinkt is aan het behalen van resultaten, eerder dan bijvoorbeeld het aantal rekenkernen.”

Specialisatie is een volgend onderdeel. Eerder dit jaar gaf Kurian al aan dat hij de salesorganisatie binnen GCP stevig zou uitbreiden en dat is nu voor een stuk realiteit. Het resultaat daarvan is dat een bedrijf actief in een bepaalde sector zoals de financiële wereld praat met een financiële expert van Google. “Onze organisatie is gestructureerd om gespecialiseerd in te spelen op de noden van verschillende sectoren”, aldus Kurian.

Bloemen voor de partners

Daarmee heeft hij het warm water niet uitgevonden. AWS en Microsoft hebben al langer een uitgebreide salesstructuur ter beschikking en Microsoft is bij uitstek sterk verankerd in onze lokale markt. Kurian en GCP maken dus eerder een broodnodige inhaalbeweging, maar wel één die op korte termijn vruchten kan afwerpen.

Google heeft terzelfdertijd een groot charmeoffensief richting partners ingezet. Bedrijven die als partner van Google GCP willen verdelen, krijgen alle ondersteuning. Er zijn nieuwe partnerprogramma’s, de partners krijgen de tijd om zichzelf te laten groeien en Google schrikt er niet voor terug om deals, die het in eerste instantie zelf maakte, over te maken aan een partner die de ambitie heeft om er meer uit te halen. Met die zet richt Google zich niet noodzakelijk op de enterprise, maar eerder de traditionelere kmo die in eerste instantie misschien aan Microsoft zou denken bij een cloudmigratie. “Kleine bedrijven hebben geen IT-mensen”, weet Kurian ook. “Zij willen een volledig gemanagede service, en die bieden de partners.”

Groeispurt voor het portfolio

Met het sales- en partnerverhaal op orde ontbrak het Google nog aan een concurrentieel productportfolio. Dat geeft Kurian zonder schroom toe. “We hadden geen oplossingen voor alle workloads die typisch zijn voor een enterprise-omgeving.” Aan die realiteit komt nu stilaan ook een einde. “We vullen veel van de historische gaten in ons portfolio op en werken hard aan de ontwikkeling van nieuwe tools.”

Op de Google Cloud Next-conferentie dichtte Google heel wat belangrijke gaten in het GCP-portfolio.

Dat maakt Google erg concreet. Zo lanceerde de internetreus ondersteuning voor SAP-migratie en -workloads en is er VMware-ondersteuning. Via NetApp is er dan weer een nieuwe hybride opslagoplossing, waarbij je data en applicaties snel tussen on-premises en de publieke cloud kan migreren. Voortaan ondersteunt GCP bovendien Windows-VDI’s; een andere cruciale tegemoetkoming naar grote bedrijven toe.

Het voordeel van metaal

De grootste aankondiging die aantoont dat Google voortaan echt op het niveau van de enterprise denkt, is vermoedelijk het nieuwe bare-metal-aanbod. Dat is erop gericht om grote ondernemingen met een karrenvracht aan legacy de cloud in te krijgen. “Bare metal is de enige oplossing om sommige organisaties met legacysoftware naar de cloud te krijgen”, weet Kurian. Zegt hij legacy, dan bedoelt hij Oracle-databases. Die zijn notoir moeilijk om naar de cloud te verhuizen.

Bare metal is de enige oplossing om organisaties met legacysoftware naar de cloud te krijgen.

Verder speelt het bare-metal-aanbod in op soms geantiqueerde licentie-overeenkomsten. Voor software waar je per rekenkern betaalt, zonder dat er optimalisatie voor virtualisatie is voorzien, is bare metal een must.

Kurian maakt zich sterk dat het huidige aanbod volstaat om nek aan nek te gaan met Azure en AWS. Sommige initiatieven zoals het bare-metal-aanbod zijn weliswaar nog niet algemeen beschikbaar, maar in Londen zien we toch een Google dat AWS en Azure stilaan heeft bijgebeend wat het centrale aanbod betreft. De vraag is alleen of dat voldoende is. Bij de andere twee cloudproviders is het een gegeven dat het basisaanbod snor zit. Zij proberen zich vandaag op andere manieren te onderscheiden.

Uniek DNA

Voor Microsoft staat de integratie van Azure met de rest van het uitgebreide aanbod centraal. Dat zagen we in detail op Ignite vorige maand. AWS positioneert zich dan weer als uniek door steeds meer nadruk te leggen op eigen hardware. Denk maar aan de Nitro-chips waarmee AWS de workload voor beveiliging van zijn servers overhevelt naar een chip op maat, of de Graviton-instances. Die leveren rekenkracht aan een bodemprijs, via een op Arm-gebaseerd chipdesign, opnieuw in-house ontwikkeld.

Polsen we bij Kurian naar de hardware-ambities van GCP, dan is het antwoord niet echt overtuigend. Google heeft natuurlijk zijn eigen Tensor-chips voor AI en schrikt er verder niet voor terug om zelf hardware te bouwen wanneer nodig, maar een focus lijkt het niet. Dat vinden we gezien de ervaring en kwaliteiten die Google aan boord heeft een gemiste kans, aangezien AWS het ‘eigen chip’-narratief zo kan domineren. Het zou GCP bovendien een extra differentiator bieden ten opzichte van de andere twee spelers.

Eigen chips zouden GCP een extra differentiator bieden.

Dat gezegd zijnde is Google niet voor niets de op twee na grootste speler vandaag. Dat de cloudprovider zijn aanbod versterkt en ook buiten de traditionele niches vist, kan alleen maar vruchten afwerpen op termijn. De ambitie is groot en onder leiding van Kurian zien we hoe het hippe Google z’n best doet om in een enterprise-maatpak te passen. Het geheel ziet er keurig uit, zonder dat het DNA van GCP als innovatieve speler verdwijnt. Denk aan sneakers onder het kostuum.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home