Van autopiloot tot copiloot: hoe zal AI ons (werk)leven veranderen?

Zie AI niet als een bedreiging maar als een hulp, zegt het bedrijf dat miljarden investeert in AI

werken met ai

In de Work Trend Index blikt Microsoft jaarlijks vooruit op de toekomst van werk en leven. Een toekomst waar AI een groot onderdeel van zal uitmaken.

Microsoft heeft gisteren de Work Trend Index 2023 gepubliceerd, een rapport dat is voortgekomen uit een bevraging van 31.000 werknemers uit dertig verschillende landen. Via het onderzoek legt Microsoft jaarlijks de vinger op de pols van wat zich afspeelt op de werkvloer. Microsoft toont daarbij helemaal mee te zijn met zijn tijd: waar vorig jaar de focus lag op de uitdagingen van hybride werken, staat het onderzoek dit jaar volledig in teken van AI, het gespreksonderwerp van het moment in de technologiesector.

Bij dat thema hoort wel een kanttekening gemaakt te worden. Microsoft heeft met de miljardeninvestering in OpenAI zijn toekomst verbonden aan de grote doorbraak van artificiële intelligentie. Niet geheel toevallig kondigde Microsoft tegelijkertijd met het onderzoek de bredere beschikbaarheid van Copilot aan, een AI-assistent voor het 365-portfolio. Dat het onderzoek een eerder positief beeld zal schetsen over de rol van AI in ons dagelijkse (werk)leven, kan je dus eigenlijk al raden nog voor je het onderzoek leest.

De vergaderparadox

Werknemers worden vandaag de dag overspoeld door notificaties en data. Het hybride werkmodel, dat vraagt om altijd en overal bereikbaar te zijn, heeft niet bijgedragen tot de mentale rust van werknemers. Het Work Trend Index-rapport spreekt van een ‘digitale schuld’: 68 procent van de ondervraagde werknemers klaagt over onvoldoende focustijd tijdens de werkdag, 64 procent geeft aan zich door de hogere werkdruk minder energiek en creatief te voelen.

lees ook

Leef niet voor je notificaties: zo claim je focustijd tijdens werk en privé

De grote schuldigen blijken videovergaderingen te zijn, waarbij Microsoft ook deels de hand in eigen boezem steekt. Sinds februari 2020, de laatste maand van ‘pre-coronatijdperk’, is het aantal wekelijkse Teams-vergaderingen verdrievoudigd voor de gemiddelde werknemer. Een analyse van het gebruik van Microsoft 365-applicaties leert dat Teams-vergaderingen gemiddeld 23 procent van de werktijd opslokken, nog eens 19 procent wordt besteed aan het beantwoorden van chatberichten en 15 procent aan e-mails.

Op een werkdag van acht uur betekent dit dat werknemers 4,5 uur kwijt zijn aan communicatie die ten koste gaat van creatievere bezigheden. Toch heerst er onder werknemers een drang om zo veel mogelijk vergaderingen bij te wonen, uit vrees dat men belangrijke informatie zou mislopen. Inefficiënte of onnuttige vergaderingen worden dan ook als het grootste obstakel voor productiviteit genoemd.

microsoft work trend index
Herken je hier jezelf in? Bron: Microsoft.

AI als bondgenoot

De oplossing voor het focusprobleem? Artificiële intelligentie. Pessimisten voorspellen wel eens dat AI miljoenen mensen werkloos zal maken, maar dat doembeeld is volgens de studie van Microsoft maar gedeeltelijk waar. 49 procent van de ondervraagden vreest wel degelijk dat AI hen op termijn kan vervangen. 70 procent daarentegen zou juist taken willen uitbesteden aan AI om hun eigen werklast te verminderen. Deze cijfers liggen in lijn met onderzoek van Salesforce.

AI kan op diverse domeinen helpen. 31 procent van de leidinggevenden gelooft dat de technologie de productiviteit van werknemers kan verhogen. Werknemers zelf zien de grootste voordelen in hetzelfde werk te kunnen doen in minder tijd (33 procent), sneller vaardigheden te leren (30 procent) en tijd en energie beter te kunnen verdelen (26 procent). Concrete toepassingen voor AI die vaak genoemd worden zijn informatie zoeken (86 procent), vergaderingen samenvatten (80 procent), analyse (79 procent), planning (77 procent) en administratie (76 procent), maar ook creatief werk zoals brainstormen (76 procent) en menselijk werk verbeteren (75 procent).

In het digitale tijdperk ontstaat er dus een ‘bondgenootschap’ tussen AI en de mens. Of zoals Microsoft het poëtisch omschrijft: AI is niet langer meer een autopiloot, maar een copiloot.

Hoewel vergaderingen vaak als een obstakel worden ervaren om productief te zijn, voelen we toch een drang om bij elke vergadering bij te zijn.

Leren leven met AI

Die optimistische toekomstblik maakt wel snel plaats voor realisme in het heden. Om AI in de toekomst efficiënt te leren gebruiken, zullen volgens 82 procent van de leidinggevenden werknemers nieuwe vaardigheden moeten opdoen. Microsoft ziet op het dochterplatform LinkedIn tot 33 keer meer vacatures die verwijzen naar ChatGPT of een andere generatieve AI dan een jaar geleden.

Welke skills zijn nu in trek? Analytisch vermogen om te bepalen wanneer een AI kan worden ingezet staat niet verrassend bovenaan de verlanglijst. Maar ook flexibiliteit om AI te omarmen, emotionele intelligentie, creatieve evaluatie, intellectuele nieuwsgierigheid, het vermogen om bias in AI-output te herkennen en het schrijven van prompts zullen aan belang winnen.

microsoft work trend index
In een wereld met AI is er nood aan nieuwe vaardigheden. Bron: Microsoft

Die nood aan nieuwe vaardigheden baart werknemers toch enigszins zorgen. 60 procent van werknemers zegt op dit moment niet over de juiste vaardigheden te beschikken. Om het potentieel helemaal te kunnen benutten, zullen organisaties hun werknemers niet alleen moeten leren werken, maar ook leren leven met AI.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home