De transportsector moet opkomende technologieën omarmen om relevant te blijven

transport

De transportsector moet vandaag meer dan ooit innoveren door enerzijds een antwoord te kunnen geven op nieuwe spelers die de markt kunnen ontwrichten en anderzijds nieuwe technologieën die hun meerwaarde  in de transportsector reeds bewezen hebben te integreren.

Als ondernemer is het vandaag cruciaal om te begrijpen wat het potentieel is van nieuwe technologieën om niet achterop te hinken. Dat klinkt logisch, maar aan de andere kant is er ook altijd de druk op operationele zaken, oude technologie en beperkte marges die weinig ruimte laat om te investeren in nieuwe innovaties.

De grootste uitdaging voor de transportsector is om traditionele methodes en technologieën achter zicht te laten en te evolueren naar slimme vormen waarin prestatie centraal staat in een human centric en dit in een steeds veranderende markt. Fujitsu begrijpt, als expert, deze uitdaging heel goed en zet daarom vijf actuele en zeer belangrijke technologieën in om haar klanten bij deze uitdaging te helpen: IoT, Data Analytics, Artificiële Intelligentie, Pseudo Quantum Computing en Blockchain technologie.

De juiste technologie kiezen

Het is dus van cruciaal belang om ook in de transportsector de juiste technologie in te zetten en de balans in het sociaal aspect te behouden. Het potentieel ervan begrijpen is een belangrijke eerste stap. Fujitsu benadrukt in het ebook overigens dat de keuze voor de juiste opkomende technologie eigenlijk niet om technologie mag gaan, maar om de bijhorende businessuitdaging.

Fujitsu benadrukt in het ebook, dat je hieronder kan downloaden, dat de implementatie van deze opkomende technologieën een eerste stap is maar dat het uiteindelijk gaat om de bijhorende businessuitdaging en operationele slagvaardigheid.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home