Inloggegevens blijven laaghangend fruit voor hackers, ondanks jarenlange trend

Google Cloud

Een nieuw rapport van de security bij Google Cloud geeft aan dat cyberaanvallen nog steeds meer en meer gericht zijn op inloggegevens.

De securitydienst van Google Cloud, het Cybersecurity Action Team, publiceerde recent zijn Threat Horizons Report. Hierin bespreekt Google onder andere de incidenten die zich voordeden met Google Cloud tijdens Q1 van dit jaar. Een te verwachten trend is dat hackers zich steeds meer focussen op inloggegevens om toegang te krijgen. De vector blijft winnen aan populariteit, ook al is de kwetsbaarheid ervan intussen breed gekend.

De hack-factor

Het is natuurlijk niet nieuw dat cybercriminelen zich richten op inloggegevens, directe toegang tot een netwerk of systeem is steeds een droomdoelwit. Wat dit gegeven opvallend maakt, is dat aanvallers dit blijven doen omdat het nog veel te vaak iets oplevert. Met andere woorden, bedrijven gaan nog steeds te lichtzinnig om met hun beveiliging.

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar was meer dan zestig procent van de incidenten die het CAT kon waarnemen, een gevolg van slechte beveiliging wat betreft toegang. Dat viel op te delen in twee belangrijke factoren:

  • Bijna 55 procent kwam door een zwak wachtwoord of ongelooflijk maar waar, zelfs helemaal geen wachtwoord
  • Meer dan zeven procent was te wijten aan gelekte inloggegevens

Volgens Google kunnen zulke situaties veel meer worden vermeden door een beter Identity Access Management en meer focus op zero-trust.

lees ook

Google Cloud brengt AlloyDB naar on-premises en edge

Andere redenen

Verder zijn er nog een aantal andere factoren die tot incidenten in Google Cloud hebben geleid. Het CAT kon de overige veertig procent (ongeveer) op deze manier opdelen:

  • Negentien procent kwam door een slechte configuratie
  • Bijna twaalf procent was te wijten aan een gevoelige UI of API die was blootgelegd
  • Kwetsbare software was verantwoordelijk voor 2,4 procent van de incidenten
  • Bijna vijf procent werd gecatalogeerd als ‘anderen’ en zijn een verzameling van kleinere factoren

Soms overlappen factoren zelfs. De slechte configuratie van een firewall kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een UI of API kwetsbaar wordt, waarschuwt Google.

In juni zorgde het bedrijf er nog voor dat je nu ook passkeys kan gebruiken in Google Cloud. Eerder dit jaar versterkt Google de beveiliging van Cloud ook al door middel van generatieve AI.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home