Vlaamse overheid keurt drie digitale projecten goed binnen Sandbox Vlaanderen

Tijd voor de POC

Sandbox Vlaanderen is de ‘experimentele’ zandbak van de Vlaamse overheid waar interne medewerkers de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven kunnen verbeteren. Drie ambitieuze innovatieprojecten werden uitgekozen door de Vlaamse overheid voor de volgende fase.

Tussen 1 en 25 september konden alle medewerkers van de Vlaamse overheid een idee indienen waarbij ze door middel van een innovatieve technologie hun dagelijkse werking of de dienstverlening aan de burger of ondernemingen konden verbeteren. Daarna volgde een volledig digitale bootcamp werden de ideeën verder gestroomlijnd. Drie ambitieuze innovatieprojecten mogen nu verder worden uitgewerkt.

Vlaams Minister-President Jan Jambon: “Met het intrapreneurshiptraject van Sandbox Vlaanderen gaan we op zoek naar innovatieve ideeën die de dienstverlening naar de burgers of ondernemingen ten goede komen. We bevorderen de innovatiecultuur binnen de Vlaamse overheid door medewerkers zélf ideeën te laten aanreiken en hen de kans en ondersteuning te bieden om die ideeën nadien verder te ontwikkelen.”

VR & AR en antwoorden voor ondernemers

VRaagmaAR is een project dat virtual reality en augmented reality inzet om technici van de Vlaamse overheid te helpen vanop afstand. De technologie laat experts niet alleen toe mee te kijken en advies te geven, maar ook via een ‘virtuele laag’ in real time zaken aan te duiden, in 3D te annoteren en te coachen.

Het tweede project is een automatisch antwoord voor eerstelijnsvragen van ondernemers. Dit project van VLAIO zet artificiële intelligentie in om geautomatiseerde (ontwerp)antwoorden te formuleren op vragen van ondernemers. Zo krijgen die sneller hulp. De technologie zorgt ook voor administratieve tijdswinst dankzij de automatische rapportering.

Actueel inkomen via SOLID

Tot slot is er nog het project actueel inkomen via SOLID. Met een API en digitale kluis willen Informatie Vlaanderen, het Agentschap Uitbetaling Groeipakket en FONS burgers meer controle geven over hun gevoelige gegevens online én ervoor zorgen dat de overheid de correcte informatie heeft om bijvoorbeeld snel te beslissen over uitkeringen. Momenteel is de Vlaamse overheid afhankelijk van de gedateerde inkomensgegevens uit de belastingaangifte. Daardoor krijgen mensen niet altijd waar ze recht op hebben. SOLID biedt een oplossing, met respect voor privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens.

Van december 2020 tot maart 2021 mogen de drie winnende teams hun businessidee verder uitwerken tot proof-of-concept in samenwerking met accelerator Start it X.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home