‘Jong kaderpersoneel worstelt met bedrijfsprocessen, 55-plussers sceptisch tegenover nieuwe technologieën’

thuiswerk

Leidinggevenden boven de 55 jaar hebben de veranderingen in hun werksituatie tijdens covid-19 beter verteerd dan hun digital native-collega’s. Slechts 36 procent van de 55-plussers ondervindt uitdagingen tijdens de pandemie, vergeleken met 61 procent van de digital natives.

In een onderzoek van ABBYY bij 4.000 medewerkers in de VS, VK, Duitsland en Frankrijk blijkt dat de motivatie om aan de slag te gaan de grootste uitdaging was bij jongere leidinggevenden (39 procent). Bij de oudere collega’s was dat slechts 19 procent. Dat kan aan een verschil in levensfase liggen. Werken combineren met een jong gezin is nu eenmaal uitdagender dan een situatie waarin de kinderen al wat ouder zijn of zelfs al op kamers wonen.

Een andere grote uitdaging voor de leeftijdsgroepen 18-34 en 35-54 was ‘het gevoel van isolement bij het thuiswerken’ (28 en 27 procent respectievelijk). Dat duidt erop dat het management meer aandacht moet besteden aan gemeenschapszin binnen de thuiswerkende medewerkers. Denk aan toegang tot wellness of mogelijkheden om zaken als stress of angst te bespreken.

Verschillen tussen generaties

Ook wat het inzetten van zogenoemde digital workers betreft, zijn er grote verschillen tussen de verschillende generaties. Jonge managers maken momenteel 19% meer gebruik van digitale medewerkers en slimme technologieën dan hun oudere collega’s, wat niet wil zeggen dat die laatsten het nut van digitale medewerkers betwisten.

Van degenen die de technologieën nog niet gebruiken, denkt vier vijfde van de jongere respondenten dat ze een aanzienlijke impact op hun productiviteit zouden hebben, vergeleken met twee derde van de 55+-respondenten en 71% van de 35-54-jarigen. Onder de oudere beroepsbevolking heerst dus in sommige kringen nog wat meer scepsis ten aanzien van digitale werknemers of nieuwe technologieën die zij nog nooit hebben gebruikt.

lees ook

7 op 10 RPA-projecten falen door te weinig inzicht in processen

Zoals verwacht gebruiken digital natives meer slimme technologieën zoals digitale assistenten, monitoringsoftware, data-analysetools en mobiele productiviteitsapps dan andere leeftijdsgroepen. Leidinggevenden van middelbare leeftijd waren relatief verdeeld over hun gebruik van geavanceerde technologieën, terwijl senioren er het minst gebruik van maakten.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home