Ctac stopt zijn activiteiten in Frankrijk en focust op België en Nederland

Geen duurzame basis

De operatie in Frankrijk kon niet op een duurzame manier aandeelhouderswaarde creëren. Dat in combinatie met de beperkte grootte en de markt in Frankrijk zorgt ervoor dat Ctac de Franse vennootschap wil liquideren in de loop van het voorjaar 2021.

Ctac heeft in Q4 2020 zijn product-marktcombinaties strategisch geanalyseerd. Daaruit volgt het besluit dat de Franse tak zijn activiteiten moet stopzetten en dat van alle betrokken medewerkers afscheid wordt genomen.

“Dit besluit hebben wij genomen na zorgvuldige afweging. De operatie in Frankrijk is – alle inspanningen ten spijt – niet in staat gebleken om op duurzame basis aandeelhouderswaarde te creëren”, zegt Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac. “Gelet op de minimale omvang en de marktomstandigheden in Frankrijk is een verandering van resultaten ook niet voor de hand liggend. De beëindiging leidt tevens tot meer focus voor onze activiteiten Nederland en België.”

Langslepend juridisch geschil

Pieter-Paul Saasen, CFO van Ctac: “De beëindiging van de activiteiten is recent aangekondigd aan de betreffende medewerkers, waardoor de hiermee samenhangende afvloeiingskosten ten laste van het resultaat over Q4 2020 zullen worden verwerkt. De afwikkeling van het juridisch geschil is eveneens in de laatste weken van december 2020 bereikt. Naar verwachting zal de Franse vennootschap worden geliquideerd in de loop van het voorjaar 2021. Vanaf Q1 2021 wordt een positief effect op de EBIT van Ctac verwacht als gevolg van het wegvallen van het negatieve resultaat.”

lees ook

Ctac neemt Nederlandse integrator Oliver IT over

De keuze om de Franse vennootschap te liquideren valt samen met een langslepend juridisch geschil met een client dat beëindigd wordt. Ctac gaat niet verder in op de zaak, maar vermoedelijk gaat het om het project met Leaseweb in Nederland. Volgens de IT-integrator heeft de beëindiging geen verdere nadelige gevolgen voor het resultaat.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home