Brussel verkwanselt AI-toekomst met gebrek aan visie en bestuur

Onderzoek dat peilt naar de mate waarin steden wereldwijd zijn voorbereid op de komst van AI-technologie suggereert dat ons land het slecht doet. In de ranking van kleine steden bengelt onze hoofdstad in de onderste helft.

Strategisch adviesbureau Oliver Wyman publiceerde een onderzoek naar de stand van zake met betrekking op AI in 105 steden wereldwijd. Brussel is de enige Belgische stad die onderzocht werd, en de resultaten zijn over de ganse lijn ondergemiddeld.

Vier domeinen

Het onderzoek keek naar vier domeinen: visie, waarbij onderzocht werd in welke mate een stad een goed begrip heeft van de mogelijkheden en risico’s van AI; activatie, waarbij de vraag is of stakeholders goed gepositioneerd zijn om samen te werken en plannen uit te voeren; Assets, dat een weergave is van de hoeveelheid talent in universiteiten onderzoeksinstellingen en de mate waarin dat volstaat om de visie te ondersteunen; en tot slot ontwikkeling, dat toespitst op de koers die de stad de laatste jaren heeft gevaren. Het onderzoek geeft steden een score op die vier domeinen, en rangschikt ze op basis daarvan.

De studie maakt tot slot nog een onderscheid tussen megasteden met meer dan tien miljoen inwoners, grote steden met vijf tot tien miljoen bewoners, medium steden met een populatie van drie tot vijf miljoen, en tot slot kleine steden. Brussel valt samen met 29 andere onderzochte steden in die laatste categorie, en raakt niet hoger dan plaats twintig.

Beleid en bestuur

De cijfers illustreren dat er een beleidsprobleem is. Op het vlak van Assets scoort Brussel immers helemaal niet slecht met een elfde plaats. De stad zou heel wat relevante bedrijven op zijn grondgebied hebben en staat wat die subcategorie betreft zelfs op plaats zeven. Gaat het over de activatie van die assets, dan valt Brussel al terug naar plaats 17. De grote schuldige daar is het wettelijk kader en het bestuur. Met plaats 24 van de 29 doet vrijwel geen enkele stad het slechter. Ook met visie en ontwikkeling is het dramatisch gesteld.

Enkele concrete maatregelen tonen aan dat die score niet uit het niets komt. Denk maar aan de vendetta tegen 5G op basis van niet wetenschappelijk onderbouwde ideeën over straling, terwijl die technologie essentieel is voor de uitrol van slimme technologie in een stad. Er zijn gelukkig ook positieve voorbeelden, zoals het project voor meet autonomiteit in de Brusselse metro.

Brussel scoort ondergemiddeld in alle hoofdcategorieën volgens het onderzoek van Oliver Wyman.

Koploper binnen de categorie van de kleine steden is Stockholm, op de voet gevolgd door Amsterdam. Het valt op dat vrijwel geen enkele stad goed scoort op alle vier onderzochte domeinen (al scoort Brussel dus wel consequent slecht). Zo doet Amsterdam het iets minder goed in de Ontwikkelingscategorie.

Formaat geen excuus

De onderzoekers stellen verder vast dat het formaat van een stad geen grote impact heeft op de manier waarop ze omgaat met AI. Kleine steden zijn met andere woorden niet noodzakelijk benadeeld, aangezien ze traditioneel meer visie tonen dan hun grotere buren die misschien meer talent ter beschikking hebben. Opnieuw is Brussel hier een uitzondering. Kijken we naar de geaggregeerde score van alle steden, onafhankelijk van formaat, dan staat Amsterdam bijvoorbeeld nog steeds op een verdienstelijke zevende plaats. De ultieme kampioenen zijn Singapore en Londen, waar Singapore met voorsprong de duidelijkste visie van alle onderzochte steden hanteert maar Londen de grootste voorraad relevant talent bezit.

In conclusie blijkt uit dit onderzoek dat Brussel niet in staat is om momenteel mee te spelen in de kopgroep, maar in principe wel een heleboel troeven bezit waarmee de stad in een hogere divisie kan gaan spelen. Nefaste scores met betrekking op visie, beleid en bestuur zorgen er echter voor dat onze hoofdstad in deze ranking onderaan blijft plakken.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home