Google haalt uit naar Europese copyrightwetgeving

Europa

Google heeft officieel en publiek gereageerd op de gefinaliseerde tekst van de nieuwe Europese Copyright Directive. De internetreus laat zich scherp uit over de wetgeving.

“Na de definitieve tekst te hebben bestudeerd, zijn wij het erover eens dat de richtlijn niet zal helpen, maar eerder de creatieve en digitale economie van Europa zal vertragen”, schrijft Kent Walker, SVP Global Affairs bij Google, in een blogpost.

Walker erkent dat de gefinaliseerde tekst een vooruitgang is op de versie die in september vorig jaar werd afgeleverd. Tegelijkertijd vreest hij dat de richtlijn vage, niet-geteste vereisten oplegt, die er volgens hem toe zullen leiden dat online-diensten meer content dan nodig gaan blokkeren om het juridische risico zoveel mogelijk te beperken. Diezelfde kritiek klinkt ook bij Europarlementslid Julia Reda (Duitse Piratenpartij), die felle oppositie voert tegen de nieuwe auteursrechtrichtlijn.

De nieuwe richtlijn stelt de platformen aansprakelijk voor inbreuken, als blijkt dat ze onvoldoende hebben ondernomen om het auteursrecht te beschermen. Wat precies als ‘voldoende’ wordt beschouwd, blijft met de huidige tekst voor interpretatie vatbaar. “Diensten als YouTube die content uploads accepteren met onduidelijke, gedeeltelijke of betwiste auteursrechtinformatie, kunnen nog steeds voor juridische bedreigingen komen te staan”, meent Walker.

Artikel 11 en 13

De Google-topman zoomt ook nog eens specifiek in op artikel 11 en 13, de twee meest controversiële onderdelen van de richtlijn. Artikel 11 geeft nieuwspublicaties een manier om geld te verdienen wanneer online-diensten hun verhalen hergebruiken. De tekst schrijft voor dat daarvoor telkens een licentie – of op z’n minst een akkoord – vereist is, tenzij het om ‘zeer korte’ snippets gaat.

“Volgens de richtlijn zal het tonen van alles dat verder gaat dan louter feiten, hyperlinks en ‘individuele woorden en zeer korte fragmenten’ worden beperkt. Deze enge benadering zal onzekerheid creëren en kan er opnieuw toe leiden dat online-diensten beperken hoeveel informatie van nieuwsuitgevers ze aan consumenten tonen”, zegt Walker. Hij verwijst naar een recent experiment van Google, waaruit blijkt dat het inkorten van de huidige snippets zorgt voor minder trafiek naar de nieuwsuitgevers. Daarbij moet wel opgemerkt dat Google in zijn experiment zelf voor de meest enge benadering van de richtlijn heeft gekozen.

Artikel 13 stelt dat websites die door gebruikers geüploade inhoud aanbieden hun ‘beste inspanningen’ moeten leveren om de verspreiding van auteursrechtelijk bescherm materiaal tegen te gaan. Walker wijst op de mogelijke impact voor kleine en grote bedrijven in Europa en daarbuiten, die die verantwoordelijkheid misschien niet kunnen dragen. “Dit zou slecht zijn voor makers en gebruikers, die zien dat online-diensten content onterecht blokkeren, simpelweg omdat ze het zekere voor het onzekere nemen om juridische risico’s te beperken.”

Details

De grond van de discussie ligt in hoe de tekst moet worden geïnterpreteerd. Hoewel iedereen het erover eens is dat een modernisering van de copyrightregels aan de orde is, vrezen tegenstanders voor de juridische onzekerheid die door vage bewoordingen in de richtlijn ontstaat. Wat betekent een ‘zeer kort snippet’ en wanneer kunnen inspanningen als ‘voldoende’ worden beschouwd?

“We erkennen en waarderen de vooruitgang in de tekst van de richtlijn, maar we blijven bezorgd over onbedoelde gevolgen die de creatieve economie van Europa nog tientallen jaren kunnen schaden”, aldus Walker. “De details zijn van belang, dus we dringen er bij beleidsmakers op aan om deze bezwaren in overweging te nemen, voorafgaand aan de beslissende stemming en in de implementatiefase die volgt.”

Gerelateerd: Wetsvoorstel rond Europese ‘uploadfilter’ en ‘linktaks’ gefinaliseerd

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home