Samsung Open Economy rapport: digital freelancer stelt extra eisen aan beveiliging

Samsung is een bedrijf dat in zeer veel bedrijfstakken actief is. Als het gaat om de zakelijke kant van de IT, ligt de nadruk de laatste jaren meer dan een klein beetje op Knox, het mobiele beveiligingsplatform van de fabrikant. Vorige week presenteerde Samsung een rapport met als titel ‘The Open Economy’. Dit nieuwe type economie is volgens het rapport in 2020 al grotendeels realiteit. De nieuwe, veel minder gebonden manier van werken die het met zich meebrengt, stelt nieuwe eisen aan onder andere beveiliging. In wat volgt gaan we hier dieper op in, waarbij we ons uiteraard baseren op informatie uit het rapport, maar ook uit een paneldiscussie tijdens het launch event en een gesprek dat we hadden met Nick Dawson, Global Director Knox Strategy bij Samsung.

In de basis is de Open Economy volgens Samsung en de overige deelnemers aan het rapport een fundamental shift in hoe bedrijven werken. Zoals de term al aangeeft, zullen bedrijven steeds opener moeten worden, onder andere omdat een groot gedeelte van de werknemers niet meer exclusief voor een bedrijf werkt. Corporate loyalty gaat zeker verdwijnen in de Open Economy.

Organisaties gaan er in de komende jaren dus fundamenteel anders uitzien volgens het rapport. Het gaat hier dan niet alleen om de benadering van de bedrijven, maar ook over hoe de werknemers in deze verschuiving passen. Je zou het geheel kunnen zien als een verregaande digitale transformatie.

Volgens het rapport en de panelleden zitten we in Europa overigens op de voorste rij bij de ommezwaai richting de Open Economy. Het klimaat hier is erg gunstig voor dit type innovatie. Hierbij speelt algemene kwaliteit van leven een belangrijke rol. Acht van de tien meest innovatieve/innoverende landen zijn daarnaast Europees.

Vanuit technisch oogpunt bekeken, zijn twee zaken cruciaal bij de totstandkoming van de Open Economy: de opkomst van machine learning en AI en de opkomst van de zogeheten digital freelancer. Deze twee ontwikkelingen brengen juist ook een van de voornaamste uitdagingen met zich mee, namelijk hoe dit alles beveiligd moet worden. Volgens Nick Dawson is security echter traditiegetrouw bij lange na geen enabler van de Open Economy, eerder een obstakel. Het probleem van security is dat het in de regel erg opdringerig is, waardoor werknemers er juist lak aan krijgen. Wat je eigenlijk wil, is een security-oplossing die wel erg veilig is, maar alleen op de achtergrond zijn werk doet. Het zal niemand verbazen gezien de achtergrond van Dawson dat hij vindt dat Samsung Knox een platform is dat hieraan voldoet.

Voor meer informatie over hoe Samsung tegen de Open Economy aankijkt, wijzen we je op deze website. Wil je het rapport graag zelf inzien en lezen, dan kun je daar ook een exemplaar downloaden.

Digital freelancers en disruptieve technologie

De digital freelancer zal volgens het Open Economy-rapport in 2020 een fors onderdeel uitmaken van de totale arbeidsmarkt: niet minder dan 40% zal zelfstandig ondernemer zijn. Dit betekent dus ook dat iemand die goed is in wat hij doet, bij verschillende bedrijven (tegelijkertijd of achtereenvolgens) zijn ‘kunstje’ gaat doen. Traditioneel zijn onder andere creatieve beroepen hier al een tijdje naar op weg, maar in de toekomst zal dit ook op andere vlakken plaats gaan vinden. Denk hierbij aan artsen die op meerdere plaatsen gaan werken.

Een van de voornaamste katalysatoren voor de opkomst van de digital freelancer is technisch van aard. Je kan het samenvatten onder het kopje disruptieve technologieën. Zaken zoals AI, IoT en AR/VR zorgen ervoor dat het in steeds meer beroepsgroepen mogelijk gaat worden om als freelancer aan de slag te gaan. Denk hierbij aan een consultancy traject dat volledig geautomatiseerd in de cloud plaatsvindt. Dat duurt dan nog maar een paar minuten in plaats van meerdere maanden. Met behulp van AR/VR is het bijvoorbeeld mogelijk om een dokter op afstand een operatie uit te laten voeren.

Met name een technologie zoals VR is zeker niet nieuw. De vraag dringt zich dan ook op waarom het deze keer dan wel echt gaat doorbreken. Volgens Nick Dawson gaat het nu wel gebeuren, omdat het veel beter te betalen is dan voorheen en omdat de netwerken steeds beter worden. Als voorbeeld van het eerste verwijst hij impliciet naar Samsung’s eigen Gear VR, die voor minder dan 100 euro in de winkels ligt. Dat mag natuurlijk zo zijn, maar wij zouden toch graag VR van een beduidend betere kwaliteit willen als we op afstand geopereerd worden. Maar goed, het punt is duidelijk. Als technologie in een gedeelte van de markt goedkoper wordt, is dat ook het geval in andere delen. Ook de kwalitatief betere zakelijke AR/VR-toepassingen worden beter betaalbaar.

Opvallend is trouwens dat 2020 niet alleen voor de Open Economy een belangrijk jaar is. Tijdens een bijeenkomst over 5G in Brussel rond dezelfde tijd als die van Samsung (Essential Future Forum), werd hier dit jaar ook genoemd als doel voor 5G. Naast dat 2020 gewoon lekker in het zicht en het gehoor ligt, hebben beide zaken natuurlijk ook meer dan een klein beetje met elkaar te maken. Een van de doelstellingen van bijvoorbeeld Nokia, dat actief bezig is met de plannen voor de uitrol van 5G, is om de latency van het netwerk van zo’n 20 ms naar 1 ms terug te brengen. In het voorbeeld van de arts die op afstand opereert (een Open Economy-voorbeeld), is deze veel lagere latency cruciaal.

De rol van Knox in de Open Economy

Een Open Economy brengt met zich mee dat mensen relatief vrij tussen organisaties bewegen. Op zich is dat dus een goede zaak zegt Nick Dawson, maar er zijn simpelweg ook dingen die absoluut niet buiten de organisatie bekend mogen worden. Om dit toch te kunnen faciliteren, heeft Samsung met Knox een platform waarmee je deze scheiding kunt maken. Met andere woorden, het is mogelijk om layered security aan te brengen binnen het apparaat.

Bij Knox gaat het volgens Dawson om zowel depth (het goed onderhouden van de functionaliteit) als breadth (het uitbreiden van de doelgroep, van zakelijk naar consument). Educatie is ook erg belangrijk op dit punt. Het is van nature geen enorm ‘sexy topic’ maar wel een belangrijk onderwerp, voor iedereen. We kunnen binnenkort campagnes verwachten die Knox op een heel andere manier uit gaan proberen te leggen.


Nick Dawson, Global Director Knox

Dawson vindt dat een platform zoals Knox met name positief naar voren moet treden. Als gebruiker moet je niet continu tegen de termen block, deny, prevent aanlopen bij het gebruik van je apparaat. Het zou veel meer moeten gaan over enable, provide en andere positieve termen. Hij zegt letterlijk: “If you try to stop things from happening, they will find a way”. Hiermee doelt hij op de neiging van werknemers om een manier te vinden om toch juist die niet-toegestane app of dienst te gebruiken. Volgens het rapport geeft zo’n 70 procent van de ‘millennials’ toe dit te doen.

Knox is volgens Dawson al klaar voor alles wat de Open Economy op dit moment vraagt van een mobiel beveiligingsplatform. Doordat het meerdere containers kan aanmaken op een en hetzelfde device, is het mogelijk om bij meerdere bedrijven tegelijkertijd als freelancer te werken en ook nog een privé-container te hebben, in de vorm van SecureFolder. Op dit moment is er een limiet van drie containers, maar die kan er volgens Dawson vanaf gehaald worden. Je zou in theorie dus voor nog meer opdrachtgevers tegelijkertijd kunnen werken. Dat zal in een Open Economy zoals voorspeld door het rapport dat Samsung heeft uitgebracht zeker voor gaan komen.

Naast deze technische aspecten, zitten er uiteraard ook nog enkele niet-technische aan het concept van de Open Economy, bijvoorbeeld de rol die Human Resources moet spelen in deze transitie en hoe met name grote bedrijven dit in een jaar of drie kunnen bereiken. Voor onze doeleinden zijn die onderdelen wat minder interessant. Wil je daar ook graag meer over weten, dan verwijzen we je naar de website van Samsung.

 

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home