De moderne werkplek na corona: waarom een laptop interessanter is dan een thin client

De klassieke combinatie van vast bureau en desktop is dood. Werknemers hebben andere verwachtingen en dat weerspiegelt zich in de organisatie van de moderne digitale werkplek. Zo maakt de laptop een comeback van nooit weggeweest, mits de introductie van de juiste software- en beheermogelijkheden. 

De verregaande digitalisering als gevolg van de coronapandemie noopt bedrijven tot de adoptie van een nieuwe digitale strategie. Belgische bedrijven moderniseren, maar de werknemers blijven niet achter. “Zij verwachten vandaag de juiste tools om op een flexibele manier overal hun werk te doen”, zegt Thijs Paepen, Sales Manager Cloud Solutions bij Business & Cloud integrator Ctac.  We kloppen aan bij Ctac om te peilen naar de evolutie van de moderne werkplek bij ons.

Moderne pijler

“De moderne werkplek is een belangrijke pijler vandaag en voor de toekomst”, stelt Paepen. “Werknemers verwachten dat ze thuis of op een andere plek kunnen zitten en daar vanop hun mobiel toestel zoveel mogelijk hun job kunnen uitoefenen alsof ze op hun vaste plek op het werk zitten.”

Werknemers verwachten vandaag de juiste tools om op een flexibele manier overal hun werk te doen.

Thijs Paepen, Sales Manager Cloud Solutions Ctac

Hij stelt dat de juiste tools in de juiste handen een wereld van verschil maken. “We zien dat als we mensen de nodige tools bieden, dat ze ook gelukkiger werken. Een collega met de vrijheid om van overal flexibel te werken, doet zijn werk beter en efficiënter.”

“Wat die juiste tools zijn, hangt van de organisatie en de werknemer in kwestie af. Er zijn duizend-en-één oplossingen zoals Teams, SharePoint, PowerBI, ToDo en Task&Planner. Microsoft is enthousiast op de moderne werkplek gesprongen en faciliteert dat”, zegt Paepen. Bij Ctac vinden ze het in ons land erg populaire bedrijf de best faciliterende vendor van het moment. “Ze investeren erg veel in de moderne werkplek, er de mogelijkheden liggen heel breed.”

Laptop of VDI?

De eerste beslissing die je als bedrijf moet nemen, heeft betrekking op de hardware. Om flexibel en modern werken te ondersteunen, zijn er in de basis twee mogelijkheden. “Je kan de virtuele weg op gaan met een desktopoplossing die volledig in de cloud draait”, duidt Ramsy Lowes, pre sales-architect bij Ctac. “In een Microsoft-context gaat het dan om een Windows Virtual Desktop-omgeving (VDI).” Met een dergelijke architectuur is het specifieke endpoint dat een werknemer gebruikt, niet zo belangrijk. Hij of zij kan met de juiste tools van overal veilig toegang krijgen tot de VDI-omgeving, zolang er tenminste een stabiele internetverbinding is.

Paepen en Lowes merken dat vooral de fysieke laptop aan belang wint. “Mensen werkten lange tijd via een thin client en een verbinding met de eigen servers of de cloud, dat was geen probleem”, duidt Lowes. “Maar met de pandemie nam Microsoft Teams een vlucht. Werknemers willen bestanden delen en videobellen. Voor een dergelijke manier van werken is een oplossing met thin client niet helemaal geschikt. Zeker de kwaliteit van videobellen is beperkt met de technologie.” Dat is logisch: organisaties kreunden bij het begin van de pandemie al onder de trafiek die via hun centrale netwerken en VPN’s passeerde. Een oplossing met VDI stuurt alle verkeer langs een centrale locatie, terwijl dat in principe niet nodig is.”

lees ook

De weg naar S/4HANA: waarom je best nu al de eerste stappen zet

“De fysieke laptop lost het probleem op”, weet Lowes. Een fysiek toestel heeft bovendien veel extra voordelen. “Het gebruiksgemak spreekt voor zich: alle toepassingen zitten in het gekende startmenu, waar ook minder digitaal onderlegde werknemers meer vertrouwd zijn. De toepassingen van Microsoft zijn bovendien perfect ontsloten voor teamwork, zodat je plaatsonafhankelijk kan werken. Dat kan natuurlijk ook offline wat via een thin client niet mogelijk is. Met Microsoft Teams kan je bovendien je hele telefonie- en callcenterinfrastructuur integreren met de Office-apps om dat flexibele telewerk verder te ondersteunen.”

Eenvoudig beheer

Vanuit het standpunt van de onderneming is de fysieke laptop evenmin een complexe affaire. Ctac zelf beheert laptops en andere mobiele toestellen op basis van de Endpoint Manager van Microsoft waar Intune inzit. “Daarmee kan je volledig geautomatiseerd bedrijfstoepassingen op laptops installeren. Zo kan je meestal vlot offline werken”, zegt Lowes. Al naargelang de noden van een onderneming zijn er verschillende smaakjes. Zo is er naast de standaard-variant voor de moderne werkplek ook een extra beveiligde moderne werkplek op basis van Microsoft Defender en de Microsoft 365 E5-licentie, waarbij beveiligingsmeldingen op een centraal dashboard terecht komen. Ook daarvoor kunnen bedrijven de hulp van een partner inroepen. “Veel organisaties hebben geen uitgebreide IT-afdeling meer.”

Om applicaties van bedrijven up to date te houden, werkt Ctac met een Endpoint Application Management (EAM)-systeem. Lowes: EAM zorgt voor een compleet geautomatiseerd lifecycle-management van toepassingen, inclusief updates en patches.” Het is volgens beide heren belangrijk om eindgebruikers vooral niet te vermoeien met vragen over updates, aangezien dat de productiviteit hindert en veel mensen er in de praktijk gewoonweg door verward en geïrriteerd raken.

Automatische configuratie

Vandaag ondersteunt Ctac automatische onboarding waarbij een volledig geconfigureerd toestel vanaf fabriek naar de eindgebruiker thuis geraakt. “Bij het uitpakken zien ze dan het eigen bedrijfslogo, gevolgd door een wizard voor wifi-connectiviteit”, weet Lowes. “Vervolgens worden alle benodigde applicaties automatisch geconfigureerd en verschijnen alle toepassingen op de laptop.”

Lowes en Paepen zijn er vol van overtuigd dat de moderne werkplek rust op moderne fysieke toestellen, maar stippen aan dat ook die aanpak uitdagingen met zich meebrengt. “Soms hebben bedrijven legacy-toepassingen die simpelweg niet werken op een moderne Windows 10-pc”, beseft Lowes. “In dat geval kunnen organisaties voor een hybride aanpak kiezen, waarbij specifieke toepassingen via Azure Virtual Desktop worden verpakt en zo virtueel beschikbaar zijn op de laptop, terwijl het voor de gebruiker lijkt alsof de applicatie wel lokaal in een venster draait.”

Wat met back-ups en retentie?

Lowes merkt nog één belangrijke valkuil op wanneer bedrijven de moderne werkplek op basis van Windows 10 omarmen: de back-ups. “Er bestaat een belangrijke misconceptie bij mensen. Zij denken dat alles automatisch in orde is bij Microsoft 365, maar dat is niet waar. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen data. Er bestaat standaard een zeker retentiebeleid vanuit Microsoft, de ervaringen leert dat dit doorgaans niet voldoet aan de gewenste regels die organisaties zichzelf opleggen met betrekking tot back-ups en retentietijden.”

Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen data.

Ramsy Lowes, pre sales-architect Ctac

Paepen valt bij. “Vroeger draaiden organisaties Exchange on-premises en dat was meestal wel goed ingericht. Ook nu is het aan bedrijven om zelf hun retentiebeleid uit te werken. We merken echter dat veel organisaties dat niet weten.” In de praktijk heeft Microsoft 365 wel een prullenbakfunctie, maar na 90 dagen verdwijnt data. Dat kan kritiek zijn wanneer iemand bijvoorbeeld per ongeluk mails wist die dan na enkele maanden toch cruciaal blijken.

De oplossing daarvoor is om een aanpak met fysieke laptops gebouwd rond Microsoft 365 toch te combineren met een externe back-up-functionaliteit die zich vooral toespitst op compliancy en verregaande retentie. De data van de medewerkers wordt daarvoor uit de Microsoft-omgeving gehaald en komt in het geval van Ctac in een back-up-datacenter op Europees grondgebied terecht.

Belgische traagheid

Hoe zit het nu met de adoptie van een moderne werkplek-aanpak in ons land? Dat valt in vergelijking met Nederland nog een beetje tegen volgens Paepen. “Nederlanders zijn wel vaker voorlopers, terwijl we in België soms toch wat achterblijven. We zien wel dat een ambitieuze IT-manager organisaties snel in een goede richting kan duwen. Bedrijven die snel een moderne manier van werken omarmen, gaan op korte termijn een belangrijk concurrentieel voordeel opbouwen”, besluit hij.

Dit is een redactioneel stuk in samenwerking met Ctac. Meer informatie over de oplossingen van het bedrijf vind je hier.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home