Uitsluiting Huawei van 5G-uitrol kost België tot 2,5 miljard euro

5G netwerkmast

De uitsluiting van één van de drie grote 5G-spelers voor de uitrol van de infrastructuur in ons land kan grote negatieve financiële gevolgen hebben. Analysebureau Oxford Economics voorspelt een economische schade van 2,5 miljard gekoppeld aan een dekking die 15 procent van de bevolking later dan mogelijk bereikt.

Wereldwijd zijn er drie grote spelers op het vlak van 5G-infrastructuur: Ericsson, Nokia en Huawei. Die laatste ligt onder vuur vanuit de VS, dat het Chinese bedrijf treft met handelsembargo’s en internationaal politieke druk uitoefent bij bondgenoten. De VS willen het liefst dat geen enkel land providers toestaat om met Huawei in zee te gaan. De officiële motivatie heeft iets te maken met beschuldigingen van spionage waar na meer dan een jaar nog geen bewijs rond is.

Het grootste spionageschandaal van het afgelopen decennium kwam vanuit de VS, maar dat houdt Team Trump niet tegen om de nodige druk uit te oefenen. Huawei zelf heeft weinig verweer, behalve dan de onschuld volhouden, transparant zijn en zijn belang voor de economie in de verf zetten. Dat laatste doet de netwerkexpert nu via een studie besteld bij analysebureau Oxford Economics. In die studie onderzoekt het bureau de impact van een toekomst waarin slechts twee van de drie belangrijke infrastructuurproviders het recht krijgen om in zee te gaan met telecomoperatoren.

Munitie voor tegenargumenten

Het onderzoek focust zich niet exclusief op Huawei an sich, maar op de markttrends die spelen wanneer de concurrentie terugvalt van drie naar twee partijen. Dat het onderzoek focust op Europa, hoeft niet te verwonderen. Na China is Europa een erg belangrijke markt voor Huawei. Bovendien hebben de VS moeite om Europese landen te overtuigen van het spionageverhaal. Dat wil niet zeggen dat de landen niet onderhevig zijn aan politieke druk en daarom zoekt Huawei een wapen om die druk te bestrijden.

Het rapport voorziet dat wapen. Uit de analyse blijkt dat de uitsluiting van één concurrent nefaste gevolgen heeft voor zowel de snelheid en de kwaliteit van de 5G-dekking als het BBP. Oxford Economics bekijkt drie scenario’s: Low Cost, Central Cost en High Cost.

De scenario’s

Het Low Cost-scenario gaat ervan uit dat 5G vooral een verbetering van 4G zal zijn, die met hogere bandbreedte nieuwe diensten zoals AR en VR mogelijk maakt. De impact van de verbeterde positie van de overige twee 5G-infrastructuurproviders blijft daardoor beperkt, waardoor de prijzen niet te ver de hoogte in schieten.

Het Central Cost-scenario schetst een middenweg die het dichtst aanleunt bij de voorspelling van de capaciteit van 5G vandaag. De technologie maakt in dit geval machine to machine-communicatie op grote schaal mogelijk, wat de uitrol van een veelvoud aan low-energy-toestellen faciliteert. Verschillende sectoren maken dankbaar gebruik van die mogelijkheid, waardoor het belang van 5G hoger is dan in het Low Cost-scenario. Dat geeft de vendoren de mogelijkheid om hun concurrentiepositie verder uit te buiten met een stevigere prijsverhoging.

Lees ook: Proximus bouwt 5G-netwerk verder uit in 26 nieuwe gemeenten

Het High Cost-scenario schetst tot slot wat er gebeurt wanneer 5G een doorbraaktechnologie wordt. Betrouwbare low latency-verbindingen worden de norm en gaan kritieke toepassingen binnen transport, gezondheidszorg en energie ondersteunen. 5G wordt met andere woorden een essentiële bouwsteen voor de wereld van morgen. De enorme impact van de technologie zet de infrastructuurproviders aan om hun prijzen zonder veel schroom flink op te krikken.

Oxford Economics benaderde het onderzoek gewapend met verschillende technieken waaronder een theoretisch oligopolie-model, simulaties die doorgaans gebruikt worden om de prijsimpact van grote overnames in te schatten en empirisch bewijs van gelijkaardige situaties waarbij een concurrent uit de markt verdwijnt. Voor de economische impact van 5G op de maatschappij kijken de onderzoekers naar eerdere studies van onder andere GSMA en IHS Markit. De onderzoekers geven aan dat er veel onzekerheid speelt, maar hebben desalniettemin vertrouwen in de uitkomst.

Europese impact

In het Low Cost-scenario verwachten de onderzoekers dat de investeringen nodig voor de uitrol van 5G over heel Europa met 1,4 miljard euro of negen procent zullen stijgen. Tegen 2023 zouden 29 miljoen minder mensen toegang hebben tot 5G dan wanneer er nog drie spelers in de markt waren, goed voor zes procent. De vertraagde uitrol en de gemiste economische kansen zijn over het hele continent goed voor een BBP-verlies van 12 miljard euro.

De vertraagde uitrol is over het hele continent goed voor een economisch verlies van 12 miljard euro.

In de andere twee scenario’s lopen de probleemcijfers verder op. De Central Cost-berekening geeft al aan dat het BBP 40 miljard euro zal verliezen, in het High Cost-scenario is dat 85 miljard euro. De totale investeringskost klimt met 3 miljard en 4,5 miljard euro, en 11 tot zelfs 15 procent van de Europeanen krijgt pas vertraagd toegang tot 5G. De cijfers houden bovendien enkel rekening met de nieuwe uitrol van netwerkapparatuur. Als providers verplicht worden om bestaande infrastructuur van de verboden vendor te vervangen, lopen de kosten verder op.

Schade bij ons

Het onderzoek bevat ook een analyse op nationaal niveau, die in het geval van België ietwat ironisch is. De grootste belemmerende factor in de uitrol van 5G is in ons land immers politiek gekibbel. Op die manier geven de cijfers ook een kijk op de mogelijke impact van het uitstel van de 5G-spectrumveiling die operatoren momenteel tegenhoudt.

Gaan we er hoopvol vanuit dat de uitrol van 5G van start kan gaan, dan is de minimale extra kost voor de uitrol van de uitsluiting van één partij 31 miljoen euro. Al naargelang het scenario loopt de extra investeringskost op tot 65 miljoen euro en zelfs 98 miljoen euro. Tegen 2023 heeft de uitrol vertraging opgelopen voor 8 procent, 14 procent of 15 procent van de totale bevolking.

Ook bij ons zorgen de gemiste economische kansen voor hoge kosten. Oxford Economics schat dat de economische activiteiten rond 5G in België 36.600 jobs kunnen ondersteunen goed voor een BBP-omzet van 3 miljard dollar. Beperkingen in de uitrol zorgen tegen 2035 voor een economisch verlies van in het beste geval 300 miljoen euro, in het middelste geval 1,1 miljard euro en in de extreemste situatie zelfs 2,5 miljard euro.

Niet zomaar uitsluiten

De conclusie van het onderzoek is dan ook dat het niet wijs is om één van de infrastructuurproviders aan banden te leggen. De impact is groot van het begin af aan en laat zich meer dan een decennium lang voelen. Die conclusie ligt natuurlijk in lijn met wat Huawei graag hoort al is ze daardoor niet verkeerd. Het toont aan dat een infrastructuurvendor schrappen of aan banden leggen alleen kan wanneer daar zeer gegronde redenen voor zijn. Van de kant van de VS illustreert het dat ze hun beschuldigingen best hard maken, aangezien ze bondgenoten vragen om een bittere economische pil te slikken voor wat weinig meer dan een ideologische en verdacht oranje getinte handelsoorlog lijkt.

Lees ook: VS: “Huawei spioneert, we hebben bewijs, maar je mag het niet zien”

Komen er natuurlijk alsnog gegronde beschuldigingen, dan is voorzichtigheid wel geboden. De cijfers illustreren immers ook hoe belangrijk 5G zal zijn voor onze maatschappij en economie. De verwevenheid van de infrastructuur met de economie van ons land en de rest van Europa maakt van veiligheid meer dan ooit een prioriteit. Feit is dat er voorlopig geen publieke objectieve reden bestaat om Huawei te verdenken van praktijken die de veiligheid in het gedrang zouden brengen.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home