Niet alle AI is generatief en gelukkig maar

'Onze bomma weet nu wat AI is'

Generatieve AI heeft een hype ontketend, maar artificiële intelligentie bestaat al langer dan ChatGPT. Klassieke AI-algoritmes verzetten zelfs al heel wat nuttig werk in volwassen implementaties. Generatieve AI heeft enorm veel potentieel, maar de ene technologie is niet per definitie beter dan de andere.

“AI is niet nieuw; er werd voor het eerst over gesproken in de jaren vijftig”, stelt Gregory Verlinden, Associate VP Analytics & AI bij Cognizant, vast. Hij zit rond de tafel met vier andere specialisten tijdens een gesprek georganiseerd door ITdaily. Het onderwerp is AI en de generatieve AI-hype heeft die insteek medebepaald, maar iedereen rond de tafel is het erover eens dat AI meer is dan GPT’s.

Versnellingstsunami

“Er zijn wel momenten van versnelling met technologie als belangrijke factor. We maken nu zo’n versnellingsgolf mee rond generatieve AI”, denkt Verlinden. Ook Véronique Van Vlasselaer, Analytics & AI Lead South West & East Europe bij SAS, erkent het belang van de huidige hype. “Onze bomma weet nu ook wat AI is. Generatieve AI maakt de technologie tastbaarder en opent opportuniteiten voor iedereen, inclusief kmo’s en lokale handelaars. AI is niet meer exclusief weggelegd voor enterprises.”

De iPhone telde honderd miljoen gebruikers na zestien jaar. ChatGPT had slechts drie maanden nodig.

Frank Callewaert, CTO BeLux & EU Institutions Microsoft

Frank Callewaert, CTO BeLux & EU Institutions voor Microsoft, illustreert in enkele cijfers wat de impact van generatieve AI is: “De iPhone telde honderd miljoen gebruikers na zestien jaar. Facebook haalde dat aantal al na 4,5 jaar. ChatGPT had slechts drie maanden nodig.” Generatieve AI is een hype van jewelste, maar wel één gebouwd op een stevige fundering van interesse en tastbaar praktisch nut.

Generatief betekent niet almachtig

Ook Koen De Maere, Board member & Director Marketing and Communications, Government Relations and Advocacy bij Isaca, ziet GenAI veel impact hebben, maar hij nuanceert. “Generatieve AI is vooral heel nuttig in departementen met veel ongestructureerde data. Klassieke AI richt zich meer op gestructureerde data. Het is belangrijk om het juiste model te selecteren voor de juiste situatie. Traditionele modellen leveren in bepaalde context betere resultaten op dan generatieve AI.”

Traditionele modellen leveren in bepaalde context betere resultaten op dan generatieve AI.

Koen De Maere, Board member & Director Marketing and Communications, Government Relations and Advocacy Isaca

Er spelen ook andere overwegingen, zoals budget, merkt Antoine Smets, medeoprichter en CEO van Klassif.ai op. “De licentiekosten van SaaS-oplossingen stijgen gestaag. De evolutie van die kosten is duidelijk. Je moet generatieve AI vooral gebruiken waar het een specifieke meerwaarde biedt, zodat je je return on investment in balans kan houden.”

Daar komt nog bij dat generatieve AI verrassend veel kan, letterlijk. “Generatieve AI kan veel dingen waarvoor het eigenlijk niet getraind is, en waarop het ook niet getest is”, stelt Van Vlasselaer vast. “Zo was ChatGPT origineel niet getraind om code te genereren, maar als snel bleek het hiervoor toch heel krachtig te zijn. Gebruikers worden vaak niet expliciet tegengehouden om genAI te gebruiken voor dergelijke ongeplande toepassingen. In de industrie willen en mogen we niet zo werken.”

Generatieve AI kan veel dingen waarvoor het eigenlijk niet getraind is, en waarop het ook niet getest is.

Véronique Van Vlasselaer, Analytics & AI Lead South West & East Europe SAS

1+1=3

“De meeste use cases vandaag vereisen een combinatie van traditionele AI en generatieve AI”, denkt Verlinden. “De combinatie van de twee zal de best mogelijke uitkomsten creëren.” Hij ziet net als de andere aanwezigen heil in een toekomst waarin verschillende klassieke AI-modellen gecombineerd worden met één of meerdere Large Language Models (LLM’s) met specialisaties in taken die wel baat hebben bij generatieve AI. “Zelfs voor generatieve AI gaan we niet met één model werken, maar met verschillende modellen die met elkaar in competitie gaan voor het beste antwoord.”

De meeste use cases vandaag vereisen een combinatie van traditionele AI en generatieve AI.

Gregory Verlinden, Associate VP Analytics & AI Cognizant

Implementaties van AI zijn geen toekomstmuziek. AI heeft zich pas bij het grote publiek in de belangstelling gewerkt, maar grote organisaties zijn er al van lang voor ChatGPT mee bezig. “Grote ondernemingen zoals banken, autofabrikanten, en bedrijven uit de farmaceutische sector gebruiken allemaal al klassieke AI”, weet Verlinden. “Die technologie zit echt ingebed, maar met generatieve AI wordt er nog massaal geëxperimenteerd. Weinigen nemen het echt al in productie en als het dan toch gebeurt, is het op kleine schaal waarbij de verantwoordelijkheid bij de gebruiker blijft liggen.”

Samen sterk

De Maere vindt die stand van zaken best logisch. “Als klassieke AI-systemen goed geconfigureerd zijn, kunnen ze objectievere beslissingen nemen dan mensen. Generatieve AI helpt je wel, maar je moet resultaten nog altijd controleren. Daar kruipt veel tijd in. Je moet vermijden om dergelijke AI in te zetten in situaties waar de output moeilijk te controleren is.”

“We spreken niet voor niets van een copiloot”, voegt Callewaert daaraan toe. “De gebruiker blijft de piloot en draagt de verantwoordelijkheid.” Verlinden zegt nog dat generatieve AI vooral augmentatie mogelijk maakt van menselijke taken. “Conversaties tussen machines onderling, waarbij systemen beslissingen nemen, komen op dit moment enkel voor bij klassieke AI-implementaties.”

Nieuwe oplossing voor actuele problemen

Dat wil niet zeggen dat generatieve AI vandaag nog geen impact heeft. Smets rolt met Klassif.ai wel degelijk generatieve AI-oplossingen in productie uit bij grote ondernemingen. “We kiezen daar voor een gecontroleerde uitrol als antwoord op een nijpend probleem.” Hij verwijst onder andere naar de verhoging van de productiviteit in de backoffice, waar generatieve AI werknemers helpt om met de beschikbare mankracht het werk de baas te kunnen. “De vraag voor AI wordt gedreven door een zakelijke nood, waarbij we een probleem oplossen dat zonder generatieve AI geen technologische oplossing kent.”

De vraag voor AI wordt gedreven door een zakelijke nood, waarbij we een probleem oplossen dat zonder generatieve AI geen technologische oplossing kent.

Antoine Smets, Co-founder & CEO Klassif.ai

Die insteek is belangrijk volgens Van Vlasselaer. “Generatieve AI is een accelerator, maar het is niet de oplossing voor alles. Die indruk leeft soms wel. Je moet goed nadenken of genAI wel de oplossing is voor je probleem, en of het niet eerder een meer traditionele AI-aanpak vereist. Ik heb weet van gevallen waar genAI wordt geopperd als de oplossing, terwijl dat niet het geval is. We moeten daarrond nog aan bewustwording werken.”

Beloftevol

Het gesprek gaat zelden lang over klassieke AI zonder dat één van de experts opnieuw een bruggetje maakt naar generatieve AI. Iedereen is het erover eens dat klassieke AI met zijn meer transparant gedrag en betere omgang met gestructureerde data van cruciaal belang blijft, maar de belofte van genAI is te immens om links te laten liggen.

De focus ligt vandaag sterk op LLM’s en beperkingen die genAI ongeschikt maken voor de industrie worden gezwind weggewerkt. Callewaert: “Ontwikkelaars maken nu al gespecialiseerde modellen die op maat gemaakt zijn voor bepaalde toepassingen. We gaan van één enkele LLM naar een combinatie van meerdere LLM’s en specifiek getrainde kleinere SLM’s (Small Language Models, nvdr).”

Opgepast voor de hype

Generatieve AI heeft de interesse in AI naar een nieuw niveau getild, en zal de conversatie nog even blijven domineren. Meer op de achtergrond is klassieke AI intussen aan de slag, maar vaak incognito. Voor organisaties die aan AI denken, blijft het belangrijk om eerst vast te stellen welk probleem je wil oplossen. Heb je enorme gestructureerde datasets afkomstig van machines in een productie-omgeving? Dan kan klassieke AI je waarschijnlijk wel helpen om processen te optimaliseren. Raakt je administratie overbelast omdat kostbare werkkrachten tijd verspillen met data uit pdf’s halen? Dan kan genAI vandaag misschien wel een oplossing bieden.

De echt slimme AI die overweg kan met gestructureerde en ongestructureerde data komt er ook aan, maar dat systeem zal niet met één LLM gebouwd zijn. De toekomst is aan de multimodale systemen die LLM-, SLM-modellen en traditionele AI combineren. “Gen AI stelt je in staat om met je data te communiceren in een menselijke taal, en daardoor maken veel bedrijven nu al gebruik van Gen AI-toepassingen waarbij ze met hun data eigen bedrijfsdata chatten”, voegt Callewaert nog toe. Hoe dan ook is vandaag een goed moment om na te denken over AI. Maar laat je niet meeslepen door de hype: AI is niet alleen generatief.


Dit artikel is onderdeel van een reeks naar aanleiding van de door ITdaily georganiseerde ronde tafel over AI. Lees hier meer.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home