Strategie voor een Europese dataruimte als hefboom voor innovatie en duurzaamheid

Arian Turhani Capgemini

Hoe kun je als (een organisatie in) een Europees land concurreren met innovatieve supermachten als de VS en China? De schaal waarop zij data verzamelen is vele malen groter dan wat je hier ooit kunt bereiken. Tenzij je natuurlijk op Europees niveau samenwerkt en de kracht van een volledig continent kunt gebruiken zonder jezelf bloot te stellen aan de nieuwsgierige blikken van andere regio’s.

In het westen heb je Amazon, Microsoft, Google en enkele andere reuzen, in het oosten Ali Baba. Maar tot nog toe is er geen Europese omgeving met dezelfde slagkracht. Toch hebben onze bedrijven behoefte aan een soevereine, veilige en tegelijkertijd krachtige en open omgeving als basis voor hun eigen innovatieve initiatieven, mede dankzij het delen van gegevens en diensten op Europees niveau.

Een dergelijke omgeving moet aan een aantal basisvoorwaarden voldoen. In de eerste plaats moet het een veilige omgeving zijn, met de nodige aandacht voor ‘security by design’. Bovendien moet de integriteit van de gegevens gegarandeerd worden, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ze het Europese grondgebied nooit verlaten.

Ten tweede is het niet de bedoeling om één grote centrale infrastructuur te ontwikkelen maar veeleer een federatie, een bundeling van ‘dataruimten’ die zelfstandig blijven maar samen nieuwe inzichten en diensten kunnen leveren. Voor een optimale interactie tussen alle data en diensten moet die omgeving zoveel mogelijk op open source en open standaarden gebaseerd zijn. Zo kan elk land de beste oplossing voor de eigen bevolking blijven ontwikkelen en tegelijkertijd de vruchten plukken van een samenwerking op Europese schaal.

Een Europese marktplaats voor clouddiensten

Dat is de aantrekkingskracht van een Europese marktplaats voor clouddiensten, zoals bepleit in de in februari 2020 gepubliceerde datastrategie van de EU. Een dergelijke marktplaats zou de zichtbaarheid van en het vertrouwen in de clouddiensten vergroten en bijdragen tot het scheppen van een gelijk speelveld tussen de gevestigde wereldleiders in clouddiensten en hun Europese tegenhangers. Meer algemeen kan het bevorderen van transacties met clouddiensten ook gunstig zijn om hun invoering in de overheidssector of in gereguleerde particuliere sectoren te bevorderen.

Een Europese marktplaats zou de zichtbaarheid van en het vertrouwen in de clouddiensten vergroten.

Arian Turhani, Vice President bij Capgemini Invent

De eenmaking van bepaalde functies of hun integratie met bestaande nationale marktplaatsen zou ook de ontwikkeling van deze Europese marktplaats ondersteunen en haar bestaan legitimeren. Zo zouden catalogi van clouddiensten en certificeringsprocessen op Europees niveau eenvormig kunnen worden gemaakt tussen de Europese marktplaats en haar nationale equivalenten. Maar ook de creatie van een gefedereerd systeem voor identiteitstoegang op Europees niveau moet worden onderzocht. GAIA-X werkt in dit verband al aan normen. Moeten we ook streven naar een federatie/integratie of eenmaking van bijkomende elementen (in het bijzonder overeenkomsten inzake raamcontracten)?

Bleu wijst de weg

Een ander mooi voorbeeld van synergie tussen de nationale en Europese belangen is het onlangs gelanceerde project ‘Bleu’, een samenwerking tussen Capgemini en Orange, de Franse netwerk- en telecomexploitant en leverancier van digitale diensten. Bleu wordt een joint venture tussen de twee bedrijven, een organisatie met als enig doel de ontwikkeling van een ‘Cloud de confiance’ (vertrouwelijke cloud) voor de Franse overheid, overheidsdiensten en particuliere bedrijven met soevereine behoeften (Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) en Operateurs de Services Essentiels (OSE), zoals gedefinieerd door de Franse wet).

Bleu zal een cloudomgeving aanbieden die voldoet aan alle strenge eisen van dergelijke organisaties op het gebied van beveiliging, betrouwbaarheid en beschikbaarheid, onder toezicht van het nationale agentschap voor cyberveiligheid (ANSSI). Het zal toegang bieden tot de volledige Microsoft Azure stack en tot O365. De infrastructuur blijft volledig gescheiden van andere Microsoft-omgevingen en bevindt zich voor 100% op Frans grondgebied.

Bleu zal een cloudomgeving aanbieden die voldoet aan alle strenge eisen van dergelijke organisaties op het gebied van beveiliging, betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

Arian Turhani, Vice President bij Capgemini Invent

Bleu is het eerste concrete voorbeeld van een alomvattend nationaal initiatief dat expliciet is opgezet met het oog op een toekomstige Europese samenwerking. Zo zal het hopelijk als voorbeeld dienen voor veel andere landen. Wij zijn er hoe dan ook van overtuigd dat meer en meer van deze initiatieven het licht zullen zien. Ook in België worden de mogelijkheden voor dergelijke samenwerkingsverbanden reeds grondig onderzocht.


Dit is een ingezonden bijdrage van Arian Turhani, Vice President bij Capgemini Invent. Hier vind je meer informatie over de oplossingen van het bedrijf.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home