Meten en monitoren maken klimaatdoelstellingen concreet

Cristina Calderon NTT DATA

De klimaatakkoorden van Parijs, de Green Deal van de EU en de Agenda 2030 die voortvloeit uit de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat zijn drie beleidspunten die bovenaan het Europese milieuprioriteitenlijstje prijken.

De investeringen die nodig zijn om deze doelstellingen te behalen, lopen zonder twijfel in de biljoenen. Overheden, bedrijven, de financiële sector en het maatschappelijk middenveld slaan de handen ineen voor dit gemeenschappelijke doel. Hoewel de doelstellingen abstract en ver weg lijken, kun je als organisatie zelf het verschil maken met dank aan technologie.

Een aantal feiten op een rij:

  • 75% van de grond op aarde is van slechtere kwaliteit als een direct gevolg van menselijk handelen.
  • 60% van de diersoorten op onze planeet is de afgelopen 40 – 60 jaar verloren gegaan volgens de Living Planet Index.
  • In mei 2020 is de hoogste concentratie CO2 (416 ppm) in de atmosfeer gemeten in de geschiedenis van de mensheid.
  • Tot 2030 moet jaarlijks 7,6% van de wereldwijde uitstoot worden verminderd om de opwarming van de aarde in totaal onder de 1,5 graad te houden.

Klimaatverandering en milieuaantasting

Deze opsomming is uiteraard uiterst summier; we kunnen nog talloze andere feiten opnoemen. Het enige wat we hieruit kunnen concluderen, is dat we in actie moeten komen en economische en industriële groei moeten loskoppelen van het gebruik van resources. De Europese Green Deal is het antwoord van de Europese Commissie op klimaatverandering en milieuaantasting. Deze complexe reeks afspraken en doelstellingen hebben tot doel de EU om te vormen tot een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie. Met deze Green Deal moet Europa:

  • De CO2-uitstoot in 2030 met 55% terugbrengen ten opzichte van 1990.
  • Een netto-uitstoot realiseren van broeikasgassen van nul tegen 2050.
  • Economische groei realiseren zonder uitputting van grondstoffen.

Alle sectoren van de Europese economie moeten actie ondernemen op dit gemeenschappelijke doel. De maatregelen die nu worden voorgesteld, helpen Europa op weg om de klimaatdoelstellingen op lange termijn te bereiken, op een rechtvaardige, kostenefficiënte en concurrerende manier.

Verduurzamen en vergroenen

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een groot pakket aan maatregelen gepresenteerd, genaamd ‘Fit for 55’, waarmee beoogd wordt EU-wetgeving in lijn te brengen met de 2030-2050 doelen. Het klimaatpakket bestaat uit een groot aantal wetgevende voorstellen die de Europese economie en samenleving diepgaand veranderen. Het is nu aan de lidstaten om deze wetten in een nationale aanpak te vertalen en in actie te komen. Vervolgens is het aan afzonderlijke organisaties en de maatschappij om op hun niveau en schaal hun duit in het zakje te doen.

Meten en monitoren

Voor veel organisaties, in het private maar ook in het publieke domein, is dit een uitdaging. Waar begin je met verduurzamen en vergroenen van je bedrijf. Hoe pas je circulariteitsprincipes toe op een kmo’er, een groot industrieel bedrijf of een gemeente? Wat levert het op wanneer je voor je wagenpark fossiele brandstoffen inruilt voor elektrisch rijden? Wat is de winst voor de samenleving wanneer je als overheid verkeersstromen reguleert om luchtvervuiling en CO2-uitstoot te reduceren?

Waar begin je met verduurzamen en vergroenen van je bedrijf. Hoe pas je circulariteitsprincipes toe?

Cristina Calderón Iglesias, Project Leader Green Deal – European Organisations bij NTT DATA

De doelen lijken erg abstract voor afzonderlijke bedrijven en overheidsinstellingen. NTT DATA ontwikkelde een reeks technologische oplossingen die ondersteuning bieden bij het concretiseren van maatregelen in het kader van de Green Deal. Het zwaartepunt ligt hierbij vooral bij het meten en monitoren van waarden en processen.

Gericht sturen op MVO-doelen

Zo is een gespecialiseerde tool ontwikkeld die organisaties in staat stelt hun projecten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te beheren. Dit gebeurt door het definiëren van een hiërarchie van doestellingen, programma’s, projecten en taken. De vooruitgang hierin wordt gemonitord en vervolgens afgezet tegen de sustainable development goals (SDG’s) van de VN. Zo ontstaat er een compleet beeld van de vooruitgang op verschillende vlakken, en dit maakt het mogelijk voor organisaties om gericht te sturen op diverse onderdelen.

Met een andere oplossing speelt NTT DATA in op de noodzaak voor organisaties om certificeringen in het kader van milieuwetgeving te behalen. Het betreft een op blockchain technologie gebaseerde tool waarmee certificeringsprocessen, inclusief alle bijbehorende documentatie, kunnen worden beheerd.

Alleen een integrale aanpak werkt

Los van alle technologische ondersteuning om slimme beslissingen te nemen aan de hand van waardevolle data, is het noodzakelijk dat organisaties anders leren denken. Klimaatverandering en milieuverontreiniging moeten meer en meer leidend worden in alle activiteiten. Het moet in ieder geval een collectieve activiteit zijn. Dan kun je nog zo veel tools inzetten en dashboards met data gebruiken, maar als mensen hun gedrag niet veranderen dan blijven resultaten uit.

Klimaatverandering en milieuverontreiniging moeten meer en meer leidend worden in alle activiteiten.

Cristina Calderón Iglesias, Project Leader Green Deal – European Organisations bij NTT DATA

Je zult de klimaatdoelstellingen dan ook moeten vertalen naar een bedrijfsstrategie, gebruik maken van beschikbare data en je medewerkers bij dit proces betrekken. Alleen met een dergelijke integrale aanpak kunnen we werk maken van de Green Deal. Afgesproken?


Dit is een ingezonden bijdrage van Cristina Calderón Iglesias, Project Leader Green Deal – European Organisations bij NTT DATA. Klik hier voor meer informatie over de oplossingen van het bedrijf.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home