‘Mensen moeten durven toegeven dat ze niets weten over AI’

ISACA brengt een reeks van vijf cursussen uit over veilig en correct gebruik van AI in enterprises, en dat is nodig volgens CEO Erik Prusch. “Slechts vijftien procent van de organisaties in Europa heeft een AI-strategie en twee derde vreest dat ze het ethische aspect onvoldoende aanpakken.”

“De kennis rond AI evolueert, maar niet aan het tempo dat nodig is”, zegt Erik Prusch, CEO van ISACA (opgericht als de Information Systems Audit and Control Association). We spreken hem net geen jaar na zijn aanstelling als grote baas van de wereldwijde organisatie, gericht op de ondersteuning van professionals die bezig zijn met digitaal veertrouwen, en wat een instapjaar heeft hij gehad. ISACA plaatst zich centraal in de AI-hype en het bijhorende vraagstuk van de veilige implementatie ervan bij bedrijven.

Dat uit zich in de recente lancering van een splinternieuwe Digital Trust Ecosystem Framework, dat organisaties helpt om technologie op een duurzame manier te integreren. Verder staat ISACA op het punt om vijf cursussen rond AI te lanceren, gericht op alle kennisniveaus.

Trage evolutie

“Het afgelopen jaar is het begrip rond AI geëvolueerd in de goede richting, maar niet aan het tempo dat nodig is”, zegt Prusch. “Als organisatie willen we het probleem goed begrijpen en mee een oplossing bieden.”

“Het afgelopen jaar is het begrip rond AI geëvolueerd in de goede richting, maar niet aan het tempo dat nodig is”

Erik Prusch, CEO ISACA

De CEO schetst de problematiek: “Onderzoek toont aan dat amper vijftien procent van de bedrijven vandaag een AI-strategie heeft. Minder dan een derde heeft al nagedacht over het ethische aspect van AI. Maar 99 procent begrijpt wel dat AI mogelijks misbruikt kan worden door slechteriken.”

“Het bewustzijn rond AI en mogelijke problemen stijgt en dat is een goede zaak”, gaat Prusch verder. “Maar wat concrete oplossingen betreft, zien we toch dat die niet op hetzelfde tempo volgen.”

Weet dat je het niet weet

Prusch ziet een groot en heel menselijk probleem: “Het zit in de menselijke aard om de eigen kennis op te blazen, zodat je je niet minder capabel voelt dan anderen. Iedereen wil een expert zijn, maar niet veel mensen investeren echt de tijd. Mensen overschatten dus hun kennis rond AI. Het is aan ons om daar voorbij te raken, en duidelijk te maken dat het ok is om toe te geven dat je weinig of niets weet.”

lees ook

AI-experts: ‘AI is geen bedreiging voor jobs’

Hij ziet dat die belangrijke horde nog te nemen is. “Kijk maar op sociale media, naar wat zogenaamde experts allemaal communiceren over AI. En vraag je dan af wat ze echt al gedaan hebben? Hebben ze al oplossingen in bedrijven uitgerold? En zijn die al ge-audit?”

ISACA wil beterschap brengen. “Het is onze job om echte experts te creëren. Dat betekent wel dat we mensen vanaf de basis moeten meenemen, en dat ontbreekt vandaag. Je kan geen astrofysica geven aan iemand die basiswiskunde heeft overgeslagen.”

Opleiding vanuit de sector

ISACA telt ongeveer 180.000 leden wereldwijd. Die leden zijn profielen uit de bedrijfswereld, die dagelijks geconfronteerd worden met vraagstukken rond digitaal vertrouwen en de rol van AI. De cursussen die ISACA uitwerkt, zijn ontstaan op basis van de echte noden van die leden. “We hebben niet enkel bevragingen georganiseerd”, aldus Prusch, “maar leden fysiek samengebracht in focusgroepen.”

Prusch maakt zich geen illusies over zijn eigen AI-expertise, en geeft het goede voorbeeld wat zelfkennis betreft. “Ik ben de eerste om toe te geven dat mijn kennis rond AI vrij rudimentair is. En ik zal een van de eersten zijn om de cursussen te volgen wanneer ze uitkomen. Er is geen bovengrens wanneer het erop aankomt geïnformeerd te zijn.”

Grip krijgen

We moeten vol aan de bak volgens Prusch, want bovenstaande statistieken liegen er niet om. “Er is al een probleem aan het groeien rond vertrouwen. Slechts zeven procent van de IT-professionals in de EU geeft aan volledig te vertrouwen in zijn of haar organisatie. In tussentijd neemt de complexiteit van het digitale ecosysteem toe en groeit de blootstelling van organisaties aan gevaren stevig. Ik vrees dat de zaken misschien niet snel genoeg verbeteren.”

De consequenties van afbrokkelend digitaal vertrouwen zijn enorm.

Erik Prusch, CEO ISACA

“Europa zet over het algemeen wel in op de juiste zaken”, gaat hij verder, verwijzend naar allerhande wetgeving waaronder de AI-act. “We zijn echter ver van klaar en de consequenties van afbrokkelend digitaal vertrouwen zijn enorm. Iedereen moet er grip op krijgen.”

Vliegende start

Prusch ziet een nauwere samenwerking met onderwijs als een belangrijk onderdeel van de oplossing. Hij ziet een parallel met computerwetenschap. “Die discipline bestond niet, maar dan kwamen de master-opleidingen, gevolgd door een boom in talent en ontwikkeling. Ook voor digitaal vertrouwen zijn er tal van uitstekende jobs beschikbaar. Mensen moeten de juiste skills niet alleen op de job leren, maar de expertise daarvoor in het onderwijs al opdoen.”

ISACA probeert zoveel mogelijk met educatieve instellingen samen te werken. “We werken eraan om onze cursussen gekwalificeerd te krijgen voor het onderwijs”, duidt Prusch. “Zo krijgen mensen de nodige kennis van het begin af aan mee, en kunnen ze in hun jobs een vliegende start nemen.”

De CEO van ISACA minimaliseert de uitdaging niet, maar is positief ingesteld. Zijn organisatie weet waar de pijnpunten zitten en gaat die gesteund door een wereldwijd netwerk van vrijwilligers met sectorkennis methodisch te lijf. “Ik ben optimistisch over wat we kunnen bereiken vanuit de professionele wereld”, besluit hij.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home