Facebook wordt Meta: zelfde monopolist, nieuwe naam, huiveringwekkend toondoof

Dystopisch boek als rolmodel

Human,Being,And,Communication,Network.,Artificial,Intelligence.,3d,Rendering.

Mark Zuckerberg geeft het bedrijf Facebook een nieuwe naam, gekoppeld aan een grotere ambitie. In de praktijk verandert er niets, terwijl dat wel zou mogen.

Het moederbedrijf van WhatsApp, Facebook, Instagram en Oculus heet voortaan Meta. Dat kondigt CEO Mark Zuckerberg aan op zijn Connect-conferentie. De verandering moet voor een stuk duidelijkheid scheppen, aangezien het bedrijf boven de verschillende producten niet hetzelfde is als het sociale netwerk Facebook. Verder illustreert de naam de toekomstambitie van Zuckerberg.

Metaversum

Meta verwijst naar Metaverse: een fantasie van Zuckerberg over de toekomst van het internet. Metaverse is de naam voor het internet op steroïden. Denk aan een verzameling van intergeconnecteerde digitale omgevingen waartussen je naadloos kan reizen. Het metaversum krijgt een grote focus op VR, maar linkt ook met het 2D-internet en de echte wereld via AR. Een reïncarnatie van Second Life aan de hand van moderne technologie illustreert het concept goed, met als belangrijkste verschil dat het metaversum niet op één platform mag draaien maar op een set van open standaarden wordt ontwikkeld. Futurama ging in het jaar 2000 al aan de slag met het idee.

lees ook

Facebook investeert 50 miljoen dollar in de creatie van het metaverse

Zuckerberg ziet een toekomst waarin we met z’n allen uren per dag spenderen met een moderne VR-bril op ons hoofd. Zo kunnen we in het metaversum werken, met vrienden afspreken of digitale ervaringen meemaken die niet mogelijk zijn in de echte wereld.  

Meta wil niet helemaal alleen het metaversum uit de grond stampen, al kiest de CEO er wel voor om zijn bedrijf ernaar te vernoemen. Naar toekomstige partners suggereert dat in onze ogen toch een zekere hiërarchie. In de praktijk is Metaverse weinig meer dan een marketingvisie. Een geconnecteerde digitale wereld gebaseerd op open standaarden heeft al een naam: het internet. Dat ervaringen op dat internet mee evolueren met de tijd en ook VR en AR zullen incorporeren, is een evolutie die vandaag al aan de gang is.

Naamsverandering naast de kwestie

Belangrijker dan plannen voor het metaversum, is het totaal gebrek aan nieuwe visie van Meta op het bestaande portfolio. Facebook of Meta: het bedrijf blijft een problematische entiteit met een quasi-monopolie op sociale media en vooral berichtendiensten.

Facebook of Meta: het bedrijf blijft een problematische entiteit.

Meta valt van het ene schandaal in het andere en heeft volgens klokkenluiders een problematische cultuur waarbij winst primeert boven de schade die de producten van het bedrijf aanrichten. Fake news, verspreid via de platformen van Meta, vreet letterlijk aan de fundering van Westerse democratieën, zonder dat Zuckerberg daarvoor verantwoordelijkheid neemt. Dat raakt Zuckerberg niet.

In een interview met The Verge laat de CEO weten dat de rebranding naar Meta niets te maken heeft met de huidige controverse rond zijn bedrijf. Sterker nog: “Eigenlijk is het net niet het klimaat om een nieuw merk te introduceren.” Waarom hij dat dan toch net nu doet, is onduidelijk.

Wat de publieke opinie verwacht van Facebook/Meta is een besef van verantwoordelijkheid. Wat regulatoren onderzoeken is of Facebook niet te veel macht heeft nadat het het halve internet mocht opkopen met de acquisities van WhatsApp en Instagram. Hoe het bedrijf daarop antwoordt, is met een nieuwe naam en de ambitie om nog meer alomtegenwoordig te zijn, zonder naar de bestaande problemen te kijken.

Ontsnappen aan de zelfgemaakte dystopie

Metaverse is een term afkomstig van het sciencefictionboek Snow Crash van Neal Stephenson. Dat boek verhaalt over een dystopische toekomst waarin het metaversum in de praktijk dienstdoet als plek om naartoe te ontsnappen vanuit de miserabele echte wereld. Het metaversum komt met zijn eigen vorm van verslaafden die hun VR-bril nooit afzetten en de koosnaam Gargoyles meekrijgen.

Facebook, nu dus Meta, schildert het allemaal wat rooskleuriger af, maar de kritische ziel kan er niet omheen dat het bedrijf met zijn bestaande producten de maatschappij zachtjes richting dystopie lijkt te duwen, of toch zeker geen actie onderneemt om dergelijke negatieve onderstromen aan banden te leggen. In de plaats van het probleem aan te pakken, werkt Zuckerberg aan een ontsnappingsroute. Welkom Meta.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home