“Digitalisering is pas een succes wanneer iedereen mee is”

digitale inclusie

De digitalisering verloopt in verschillende snelheden. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee is? We spraken met Capgemini Belgium over het belang van digitale inclusie.

De digitale kloof gaapt ook in ons land. De Digitale Inclusie Barometer van de Koning Boudewijnstichting maakt de tweespalt zichtbaar: de gemiddelde Belg heeft anno 2022 wel voldoende toegang tot technologie, maar volgens de studie beschikt bijna de helft van de bevolking over onvoldoende digitale vaardigheden. Dat maakt een groot deel van de Belgen kwetsbaar voor uitsluiting van essentiële diensten zoals werk, onderwijs en gezondheidszorg.

Annlore Defossez, Corporate Social Responsbility Officer bij Capgemini Belgium, legt de vinger op de zere wonde: “Digitale inclusie is een thema dat tot 2020 nauwelijks aandacht kreeg. Toen publiceerde de Koning Boudewijnstichting hun eerste Barometer die aantoonde dat tijdens de coronapandemie de kloof gegroeid was. Veel diensten moesten noodgedwongen digitaliseren maar niet iedereen kon die evolutie volgen. Dat onderzoek had groot belang, want je kan een probleem pas aanpakken als je ervan op de hoogte bent.”

lees ook

CSR mag niet langer achterblijven

Defossez beaamt dat de digitale kloof in België voornamelijk een kenniskloof is: “De situatie is in België helemaal anders dan in ontwikkelingslanden, omdat toegang tot technologie niet zozeer het hoofdprobleem is. 90 procent van de bevolking heeft thuis internet en een smartphone of laptop om online te gaan. Al mogen we niet uit het oog verliezen dat voor mensen met een zwakkere socio-economische achtergrond die toegang nog niet vanzelfsprekend is. Toch zien we dat ook veel mensen die dagelijks op internet kunnen, zich niet comfortabel voelen.”

Leren en blijven leren

Om uitsluiting te voorkomen is het dus van belang dat mensen hun digitale vaardigheden uitdiepen en blijven onderhouden. “Weten hoe je een smartphone of laptop gebruikt en hoe je informatie op het internet kan opzoeken, is toch een basisvaardigheid waarover elke burger zou moeten beschikken”, vindt Defossez.

In de arbeidsmarkt zijn er nog enkele specifieke skills die naar de voorgrond komen. Defossez: “Voor werknemers is het van belang om met office-suites zoals Microsoft 365 te kunnen werken, en ook videocommunicatie is vandaag de dag niet meer weg te denken.” Tenslotte is ook kennis over e-security een steeds belangrijker wordende vaardigheid waar nog veel progressiemarge zit.

Het onderwijs kan de brug bouwen over de digitale kloof. “Digitale vaardigheden moeten een prominente rol krijgen in het leerplan”, is Defossez van mening. “In de scholen stomen we nieuwe generaties klaar met de juiste skills. Maar het is even belangrijk dat ook ouderen van alle bevolkingslagen toegang krijgen tot opleidingen. Digitale vaardigheden éénmaal aanleren is niet voldoende, omdat ze voortdurend veranderen moet je ze ook blijven onderhouden.”

Net daarom mag de verantwoordelijkheid niet alleen bij burgers komen te liggen om de juiste skills aan te leren. Een belangrijke rol is weggelegd voor IT-bedrijven, vindt Defossez. “Inclusie moet de drijfveer zijn voor de ontwikkeling van digitale tools. Ook is het noodzakelijk om een balans te bewaren tussen digitale diensten en offline alternatieven.”

Een collectieve inspanning

Defossez zet graag enkele initiatieven rond digitale inclusie in de spotlights, die nu nog voornamelijk vanuit de ngo-hoek komen. Een project waar Capgemini Belgium mee zijn schouders onderzet is Digitalcity.brussels. Dit opleidingscentrum geeft IT-trainingen aan mensen uit kwetsbaardere groepen. Na het voltooien van het traject, maken de studenten kans om bij Capgemini aan de slag te gaan.

Voor Defossez zijn dergelijke projecten van onschatbare waarde. “Het CSR-beleid van de Capgemini Group steunt op drie pijlers: duurzaamheid, diversiteit en digitale inclusie. Met die derde pijler kunnen we ons als IT-bedrijf onderscheiden en een band creëren met de maatschappij. Dat heeft ook voordelen voor ons: mensen die je de kans geeft hun leven om te gooien, voelen een veel sterke band met jou als werkgever.”

Initiatieven zoals Digitalcity.brussels tonen wat we als maatschappij kunnen bereiken door samen te werken. Defossez roept iedereen dan ook op zijn steentje bij te dragen: “Collectief kunnen we nog meer doen, maar we zijn op de goede weg. Het Charter voor Digitale Inclusie dat dit jaar werd ondertekend vind ik geen loos gebaar. Het is een eerste grote stap naar het verenigen van verschillende sectoren rond het thema van digitale inclusie.”

Vaardighedenrevolutie op de arbeidsmarkt

Op termijn zullen alle organisaties ook mee moeten stappen in het verhaal, want Defossez voorspelt dat digitale inclusie voor een mentaliteitswijziging op de arbeidsmarkt zal zorgen. “Vaardigheden zullen loskomen van diploma’s. Wat een kandidaat wil leren geeft de doorslag op wat een kandidaat al kan. Om de strijd om talent te winnen, moet je je werknemers de kans geven om nieuwe vaardigheden aan te leren.”


Dit is een redactionele bijdrage in samenwerking met Capgemini Belgium. Klik hier voor meer informatie over het bedrijf.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home