Waar of onwaar: populaire veronderstellingen voor IT-beveiliging op de rooster

IT-experts baseren hun beveiligingsbeleid al te vaak op breed aangenomen veronderstellingen, zonder zich af te vragen of die wel kloppen in hun specifieke context. Zo is het eenvoudig om vergissingen te maken en daar spelen hackers op in.

Cybersecurity is zo’n breed en snel evoluerend veld dat zelfs experts op zoek gaan naar enkele basisbeginselen die ze als absolute waarheid aannemen. Die dienen dan als fundering voor de uitrol van een beveiligingsinfrastructuur. In realiteit zijn zelfs populaire veronderstellingen niet altijd van toepassing, zodat je het risico loopt om de beveiliging van de organisatie te stoelen op ideeën die niet van toepassing of misschien zelfs fout zijn.

Best practices

Zeker met een beperkt budget en geen oneindige voorraad van experts is het belangrijk om middelen zo goed mogelijk in te zetten. Een eerste belangrijke stap is daarbij om eens te kijken welke breed aangenomen veronderstellingen kloppen, en welke niet (meer) gelden.

Orange Cyberdefence heeft enorme hoeveelheden relevante data ter beschikking als aanbieder van managed security-oplossingen. Het bedrijf analyseerde die data en toetste de werkelijkheid aan vermeende best practices. In onderstaande whitepaper ontdek je welke populaire ideeën inzake beveiliging kloppen, en welke misschien toch niet zo vast staan als je aanvankelijk had gedacht.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home