Beveiligingsrisico's en naleving van regelgeving in een uitdagend landschap beheren

Hoe belangrijke technology partners meegroeien met uw organisatie

Leidinggevenden die vóór hun toetreding tot de raad van bestuur en de uitvoerende comités, werkzaam waren op het gebied van beveiliging, weten dat beveiligingsstatistieken die eenvoudigweg statistieken van controletools weergeven of het aantal malware-aanvallen tellen, van relatief weinig waarde zijn voor degenen die strategische en budgettaire beslissingen moeten nemen. Het beschermen van gevoelige data van het bedrijf, de werknemers en hun klanten is niet alleen het naleven van de regelgeving.

Het is bittere noodzaak voor het bedrijf. Beheer van de beveiliging van het bedrijf is geen sinecure. De huidige beveiligingsomgeving wordt steeds complexer en is lastig te beheren. Bedrijven hebben moeite om daarvoor de geschikte mensen te vinden. Dit is precies de reden waarom we de juiste technologiepartners nodig hebben om samen de doelstellingen op het gebied van beveiliging, risico’s en naleving van de regelgeving te bevorderen.

In maart 2019 heeft Dell in samenwerking met Intel aan Forrester Consulting de opdracht gegeven om de veranderende beveiligingstrends te evalueren die nodig zijn om werknemers te beschermen en om hen veilig hun werk te kunnen laten doen. Werknemers die veilig werken, worden minder snel afgeleid. Forrester heeft een online enquête onder 887 leidinggevenden van bedrijven en IT-besluitvormers gehouden om dit onderwerp te onderzoeken. De resultaten van het onderzoek van Dell (Dell Technologies oplossingen zijn mogelijk gemaakt door Intel) lees je in onderstaande white paper.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home