Transformeer je netwerk met Micro Focus Network Operations Management

Extreme networks

In het digitale tijdperk zijn netwerken van cruciaal belang voor het succes van een organisatie. Micro Focus Network Operations Management biedt een oplossing om je netwerk te beheren, automatiseren en compliant te maken voor fysieke, virtuele en software-defined netwerken.

Netwerkbeheer is van vitaal belang in de digitale onderneming van vandaag. Het is essentieel dat netwerken worden beheerd, geautomatiseerd en beveiligd om te voldoen aan de groeiende behoeften van bedrijven. Micro Focus Network Operations Management biedt een oplossing voor het beheren van fysieke, virtuele en softwaregedefinieerde netwerken. Deze oplossing biedt een geïntegreerde aanpak voor netwerkbeheer, monitoring, diagnose en automatisering. Hierdoor kunnen netwerkproblemen sneller worden opgelost en worden netwerkdiensten op een hoog niveau gehouden.

SDN versnelt de veranderingen binnen netwerken. Er is behoefte aan een geïntegreerde aanpak voor netwerkmonitoring, diagnose en automatisering om de tijd die nodig is om problemen op te lossen te verminderen en nieuwe service-uitrol te ondersteunen. Hierdoor kunnen veranderingen accuraat worden doorgevoerd en problemen worden opgelost. Netwerkteams zijn nu meer betrokken bij beveiligingsonderzoeken, wat aangeeft dat beveiliging een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat netwerkbeheer een steeds belangrijkere rol speelt.

Efficiëntie in consolidatie

Het gebruik van geïntegreerde en geconsolideerde tools en teams is efficiënter dan het gebruik van gefragmenteerde toolsets. Network Operations Management (NOM) verbetert de traditionele netwerkbeheermodellen op verschillende manieren. NOM biedt een geïntegreerde en uniforme weergave van jouw heterogene netwerk, waardoor operators en engineers een consistent beeld hebben van hun moderne infrastructuur. NOM ondersteunt meer dan 180 leveranciers en 3.400 modellen van fysieke, virtuele en SDN-netwerkapparaten. Dit maakt het mogelijk om uw volledige netwerk te beheren en de productiviteit en efficiëntie te verbeteren.

NOM biedt ook een compliance model dat in real-time schendingen identificeert om snel te kunnen herstellen. Het bewaakt ook uw netwerk op apparatuur die achterloopt op updates en biedt een beveiligingsupdate service en repository die patches levert voor meerdere leveranciers. Het verzamelt ook prestatiegegevens en kan deze presenteren als aparte grafieken of samen langs een netwerkpad. Deze gegevens zijn kritisch voor het nemen van beslissingen voor de levering van nieuwe diensten en ondersteunen investeringen in vervanging of nieuwe netwerkinfrastructuur.

Wil je meer weten over wat Micro Focus Network Operation Management voor jouw bedrijf kan doen? Download dan onderstaande white paper.

"*" indicates required fields

Bent u in staat uw netwerkinfrastructuur te controleren op kwetsbaarheden en tijdig te reageren?*
Bent u in staat om te bepalen of netwerkcomponenten niet aan de eisen voldoen?*
Kunt u ongeplande netwerkveranderingen vastleggen?*
Vindt u het beheer van netwerkproblemen, met name de oorzakenanalyse, te arbeidsintensief?*
Heeft u een budget toegewezen of bent u van plan om in 2023 of 2024 budget toe te wijzen voor initiatieven op het gebied van operationeel netwerkbeheer?*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home