Beveilig je Omgeving met Onzichtbare Security van Nutanix

Beveilig applicaties en data om verspreiding van malware in hybride clouds te voorkomen.

Het handhaven van security in de huidige omgevingen is om verschillende redenen een uitdaging. Veel traditionele infrastructuurstacks bestaan uit producten die van meerdere vendoren komen en elk losgekoppeld zijn van de stack – wat een nauwe en beperkte kijk op security geeft.

Het valideren en behouden van een securitybasis door middel van software-upgrades is tijdrovend. Bovendien gaat dit vaak gepaard met foutgevoelige manuele processen die ten koste gaan van innovatie en productiviteit.

Verankerde security

In het cloud-tijdperk moet security verankerd zitten in de cultuur en moeten securityoverwegingen een essentieel onderdeel vormen van de besluitvorming in de organisatie. Dat is nodig om te voldoen aan de hoge compliance-eisen en klaar te zijn voor de uitdagingen van een veranderend landschap op het gebied van securityrisico’s.

Ondernemingen moeten streven naar automatisering in het behouden van een veilige infrastructuur. Zo kunnen ze menselijke fouten vermijden en naadloze schaalbaarheid bieden zonder afbreuk te doen aan beveiliging in een omgeving die constant verandert.

Lees in onderstaande white paper van Nutanix en Fujitsu hoe je dat aanpakt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home