Hoe monitor je de multicloud?

Bedrijven hebben steeds meer oog voor een multicloud-strategie, waarbij er binnen een architectuur meerdere cloud services gebruikt worden. Hierdoor kunnen applicaties op de best mogelijke infrastructuur draaien, vermindert de downtime, nemen de kosten af en vermijd je vendor lock-in. Tegenover deze voordelen staan ook uitdagingen, zoals een complexer IT-landschap en nieuwe security-risico’s. Een centrale plek voor monitoring is cruciaal om uitdagingen te tackelen.

In een whitepaper gaat Splunk in op de complexiteit waar IT-teams wegens de multicloud tegenaan lopen. Door de verschillende cloud services lijken bedrijven immers aangewezen op meerdere tools voor monitoring. Door deze versplintering is het omgaan met issues lastig geworden. Dat wil zeggen:

  • Gebrek aan visibility: het is moeilijk in te schatten of cloud services achter een slecht functionerende dienst of downtime zitten.
  • Complexe toolset: door meerdere cloud services is het moeilijk een uniforme monitoringsstrategie te hanteren.
  • Slechte MTTR-tijd: het duurt te lang om uit te vogelen waar en waarom outages plaatsvinden.
  • Problemen door schaal: vanwege de verschillende regio’s, accounts en cloud-omgevingen is het moeilijk om data te verzamelen.

De oplossing wordt geboden met een gecentraliseerde monitoringsaanpak. Hierbij wordt er op detail gekeken wat er defect is, waarom dat precies gebeurd is en hoe het voorkomen kan worden. Het document dat je hieronder kan downloaden gaat er verder op in.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home