Lead IT Architect

Smals

Functiebeschrijving

Als Lead Architect beheer je de architectuur en de evolutie van het IT-platform en de elektronische diensten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en hou je toezicht op de ontwerpkeuzes van de technische en toepassingsarchitecten.

Je staat dus in voor de kwaliteit van de basisdiensten en de overeenstemming ervan met de functionele en niet-functionele eisen, rekening houdend met hergebruik en standaardisering.

Afhankelijk van je profiel en ervaring, zal je worden gevraagd om sommige of alle van de volgende taken op jou te nemen:

  • Strategisch adviseur die samenwerkt met de projectmanager en de applicatie-analist om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen in overeenstemming zijn met de normen en kerncomponenten van de architectuur.
  • Expert op het gebied van systeemarchitectuur bij de vaststelling van het algemene technische ontwerp (systeemarchitectuur) van de kerndiensten om de algehele consistentie en kwaliteit ervan te waarborgen.
  • Ontwikkelingsdeskundige bij het toezicht op de uitvoering van de beslissingen inzake architectuur om ervoor te zorgen dat het programmeringswerk overeenstemt met de specificaties van de architecten en met de regels van good practices in het algemeen.
  • Methodologisch manager door deel te nemen aan de ontwikkeling en verspreiding van referentiearchitecturen, normen en procedures en door ervoor te zorgen dat deze in de projecten worden toegepast.
  • Kwaliteitsmanager door te zorgen voor de supervisie van de technische architecten, zodat zij hun ervaringsniveau geleidelijk kunnen verhogen en de kwaliteit van hun diensten kunnen garanderen.

Profiel

Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en hebt ten minste vijf jaar ervaring in een IT-architectfunctie.

Je hebt een uitstekende kennis van de volgende domeinen:

  • REST en SOAP web services
  • Security protocollen voor web services (OAuth2, X.509 certificates, WS-Security digital signature, mutual TLS)
  • Container technologieën  (Docker, Kubernetes/OpenShift)
  • Java backend technologieën (Spring Framework, JEE)

Dankzij uw intermenselijke vaardigheden en teamgeest kunt u zich gemakkelijk integreren in een bestaande afdeling en doeltreffend communiceren.

Je beschikt over een methodische en analytische geest en je kan autonoom werken.

Je hebt minstens een passieve kennis van de tweede landstaal.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home